Home

Nieuws 430 x bekeken

Europees onderzoek naar een applicatie voor precisielandbouw

Amsterdam - In het Europese onderzoeksproject 'Linked Open Earth Observation Data for Precision Farming' (LEO) bundelen onderzoekers van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) en de Universiteit van Athene hun krachten met partners uit de industrie om op basis van aardobservatiedata en geospatiale gegevens een applicatie te ontwikkelen voor precisielandbouw.

Bij precisielandbouw, een geavanceerde vorm van landbouw met gebruik van GPS, satellietwaarnemingen en met computers uitgeruste tractoren, wordt het landbouwproces zo nauwkeurig en efficiënt mogelijk uitgevoerd. Dit vindt plaats door gegevens uit aardobservaties af te leiden en slim te combineren met andere geospatiale bronnen zoals kadastrale gegevens, gegevens over de kwaliteit van de grond, vegetatie en beschermde gebieden. Op basis hiervan wordt de landbouwer steeds beter in staat gesteld een optimale afweging te maken tussen maximale opbrengst, gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen en bescherming van het milieu.

De onderzoekers gaan in het onderzoeksproject de verschillende beschikbare databronnen combineren. Daarnaast wordt een precisielandbouw applicatie ontwikkeld waarin data wordt verwerkt tot hoogwaardig landbouwadvies.

Het project LEO past binnen het streven van Europese en Amerikaanse overheden om steeds meer data publiek toegankelijk te maken, te koppelen en te (her)gebruiken, aldus het CWI.

Of registreer je om te kunnen reageren.