Home

Nieuws 5016 x bekeken 20 reacties

Derogatie op zandgrond naar 230 kilo stikstof

Den Haag – De Europese Commissie stemt in met een Nederlands derogatieverzoek om meer mest uit te mogen rijden dan de standaardnorm van 170 kilogram nitraat uit graasdiermest per hectare. Voor zandgronden in Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg wordt de derogatie bijgesteld naar 230 kilo stikstof uit dierlijke mest per hectare, voor de overige gebieden blijft de norm op 250 kilo.

Voorwaarde voor de derogatie is dat een bedrijf minimaal 80 procent grasland heeft, in plaats van de huidige norm van 70 procent. "Uit wetenschappelijke berekeningen blijkt namelijk voor klei- en zandgrond geen deugdelijke onderbouwing voor het aanwenden van 250 kilogram stikstof uit dierlijke mest te bestaan als maar 70 procent van het bedrijfsoppervlak uit grasland bestaat. Daaruit volgt voor de Europese Commissie de noodzaak van verhoging van het aandeel grasland in het bouwplan tot 80 procent", schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken in haar brief aan de Tweede Kamer.
Het onderscheid in de hoogte van de derogatie wordt gemaakt omdat in het zuidelijk zand- en lössgebied de grondwaternorm voor de nitraatrichtlijn van 50 mg nitraat per liter nog niet wordt gehaald. In het centrale zandgebied, Overijssel, Gelderland en Utrecht, wordt de norm van de nitraatrichtlijn te veel op individuele meetpunten overschreden, aldus de Europese Commissie.
De Europese Commissie is bereid het voorstel voor te leggen aan het nitraatcomité, dat op 23 april zitting heeft. De Commissie stelt daarbij wel de voorwaarde dat de Tweede Kamer instemt met het voorstel van staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken om de dierrechten voor varkens en pluimvee voorlopig te handhaven en voor het invoeren van grondgebonden melkveehouderij, zoals in december is voorgesteld. Dit is volgens de Commissie nodig om te kunnen garanderen dat het nationale fosfaatplafond niet wordt overschreden.

De Tweede Kamer spreekt woensdag over het mestbeleid.

Laatste reacties

 • minasblunders1

  Ach, maakt allemaal niet zoveel uit. Als je maar genoeg vee per ha. hebt. Hoe intensiever hoe beter!

 • Sjaak

  Zonder in discussie te gaan over de juistheid van deze maatregelen, is het vanuit milieu oogpunt wél discutabel om nu nog gras te zaaien....voordat het écht grasland is, wat efficient met mineralen om kan gaan is het bemestingsseizoen al bijna voorbij. Dat pleit eigenlijk toch voor een overgangsjaar....?!

 • alco1

  Het zal denk ik ook wel uitlopen op een derogatie dit jaar van 70 %, kan toch niet anders meer en de komende jaren 80%. Och dat heeft het LTO weer voor elkaar gemaakt. Maar dan moet je verder je mond houden.

 • GCK

  Dat betekent een exploderende mestmarkt. Van 250 naar 230 kg N, betekent 4 m3 mest per ha minder uitrijden en betekent dus vaak meer dan 100m3 mest per bedrijf afzetten. De grond heeft dan hetzelfde moment ook 8% minder waarde. De hypotheek blijft.

 • Mozes

  De gevolgen van de verlaging van 250 naar 230 kg N zullen meevallen. Op de meeste bedrijven is fosfaat de beperkende factor waardoor je met de stikstofgift in de praktijk toch al onder de 230 kg N zat.

 • Mozes

  Omdat in de praktijk de 230 kg N toch al niet gehaald werd en op grasland meer fosfaat gebracht mag worden dan op bouwland ontstaat door de nieuwe regels juist MEER mestplaatsingsruimte! Wel is het voorwaarde dat het stikstofniveau in de mest voldoende laag wordt gehouden. Dus melken met een laag ureum.

 • boerbarg

  haha minder europa

 • alco1

  @Mozes. Mestruimte komt er alleen doordat op 10 % meer gras meer P gerekend kan worden.
  In het verleden was de verhouding gras/mais ong. 50/50. Daarmee was de eiwit behoefte dekkend.
  Door onder meer derogatie werd het een gedwongen verhouding van 70/30, met als gevolg veel product aankoop.
  Nu 80/20 dus nog meer product aankoop.
  Gras zorgt zo langzamerhand alleen maar voor structuur en penswerking.
  En de extensieven en akkerbouwers zien het met lede ogen aan.

 • Mozes

  Als gras alleen zorgt voor structuur en penswerking hoe kan men dan in Friesland en West Nederland koeien melken terwijl daar helemaal geen maïs geteeld wordt?
  Waarom zou je met meer gras meer product moeten aankopen? Je moet wel ANDERS aankopen. Krachtvoer met minder eiwit en wat meer zetmeel.

  Ik heb in mijn vorige reactie overigens alleen willen aangeven dat de aanpassing niet zo dramatisch is dan hij in eerste instantie lijkt.

 • Achterland

  Mozes als jij eens de kringloopwijzer in gaat vullen piep je wel anders. De grasopbrengst is vele malen lager dan de maisopbrengst, in mijn situatie mais 18 ton ds en gas 10-11 ton ds. Of te wel je voeropbrengst wordt fors lager dan nu het geval is. Gevolg meer voer aankopen (lees mais) de mais word dus SCHREEUWEND DUUR !!!!

 • Achterland

  Mest is niet het probleem VOER is het probleem. En dat probleem wordt door mee gras NOG groter !!!

 • frankrooi

  gemiddelde grasopbrengst Nederland is 9 ton drogestof, Mais 18 ton of meer.Dan is 170 kilo N brengen ineens helemaal niet erg meer bij de huidige voerprijzen.

 • alco1

  @Mozes. Dramatisch is het wel voor akkerbouwers en extensieven.
  Zij voeren geen extra producten aan waarmee ze indirect hun land extra mee kunnen bemesten.

 • j.verstraten1

  Ik denk ook dat een aantal boeren op zand zullen stoppen met derogatie en kiezen voor meer mais= meer tonnen ds. eigen voer en minder aankoop ruwvoer.
  Soya is wel duur maar in de graskuilen krijg je met de huidige regels ook niet veel eiwit meer.
  Door minder gras gaat alleen ook o.s en bodemvruchtbaarheid. omlaag dus worden over 4 jaar de normen weer aangescherpt omdat de nitraatrichtlijn niet gehaald zal worden.

 • Mozes

  Alco, als je 10 ton ds van je eigen land haalt en 5 ton ds aankoopt krijg je meer mest in de kelder dan wanneer je de hele 15 ton van je eigen land haalt?
  Begrijp nu eens een keer dat het probleem in de huidige mestwet niet zit in een onjuiste mestberekening maar in een onjuiste gewas opbrengstberekening.
  30% meer of minder gewasopbrengst heeft net zoveel invloed op de bemestingstoestand van de grond als 30% meer of minder bemesten.
  Als je voer moet aankopen omdat je te weinig van je grond haalt krijg je niet meer mest in de kelder maar je onttrekt minder aan de grond.

 • FarmerNL

  Mis in de bovenstaande reacties een heel belangrijke, tot 2018 worden de varkens en pluimveehouders aan de dierrechten gehouden, het zijn dus weer deze beide sectoren die het nadeel hebben ten gunste van de melkveehouderij.
  Ook opmerkelijk dat dit belangrijke feit niet tot de redactie lijkt doorgedrongen.

 • alco1

  Wat moet ik eens een keer begrijpen?
  Dat is ook wat ik steeds zeg. Als je meer van je grond haalt dan dat je het bemesten mag, dan mergel je de grond uit, net zo lang tot het een Sahara is.

 • alco1

  Aanvulling. Waarom zou je aankopen als je het ook zelf verbouwen kan?
  Waarom grond steeds schraler maken waardoor juist eerder mineralen weg zakken naar het grondwater.
  Waarom grond schraler maken waardoor onkruiden steeds meer de kans krijgen en bestreden moeten worden.
  Waarom schraler maken waardoor de droogte er gemakkelijker invalt.
  De hele mestwet wordt gedelegeerd door de natuur freeks zonder enig verstand van economie.

 • Bussemakers

  farmernl heeft helemaal gelijk!!

 • alco1

  Farmernl en Bussemakers. Het onderwerp heeft te maken met de bemesting van land. Als een varkenshouder land heeft en producten verbouwd heeft ie er ook mee te maken.

Laad alle reacties (16)

Of registreer je om te kunnen reageren.