Home

Nieuws 409 x bekeken 2 reacties

Koepelorganisaties vrezen schaliegaswinning

Den Haag - De koepelorganisaties IPO, Unie van Waterschappen en VEWIN maken zich zorgen over het onafhankelijk van elkaar opstellen van de rijks-structuurvisies Ondergrond en Schaliegas.

Zij vrezen dat hiermee de integrale afweging van omgevingsaspecten niet wordt geborgd. Dit brengt risico's voor het grondwater met zich mee vrezen de organisaties.

Besluiten over het winnen van schaliegas kunnen alleen genomen worden als alle omgevingsfactoren worden meegewogen. Dat stellen provincies, waterschappen en drinkwaterbedrijven in een brief die ze afgelopen week aan minister Henk Kamp en de Tweede Kamer hebben gestuurd.

In de brief geven de koepelorganisaties de minister Kamp meteen een aantal adviezen mee. De organisaties stellen dat voordat er actie ondernomen wordt eerst een maatschappelijk debat over de nut en noodzaak van schaliegas gevoerd dient te worden. Daarnaast moeten in hun ogen het belang van schaliegas bezien worden in het licht van met andere functies van de onder- en bovengrond. De manier waarop de omgevingsfactoren afgewogen moeten worden dient verankerd te worden in de Mijnbouwwet, stellen de briefschrijvers. Waarbij eveneens het adviesrecht voor decentrale partijen zoals provincies sterker en ruimer moet worden. Tot slot roepen de koepelorganisaties op tot een goede risicobeheersing voor het grondwater. Die risico's zijn nu niet duidelijk genoeg in beeld en is onder de huidige wet- en regelgeving niet duidelijk hoe risico's beheerst kunnen worden. In ieder geval moeten waterwingebieden altijd gevrijwaard blijven van schaliegaswinning stellen IPO, Unie van Waterschappen en VEWIN.

Laatste reacties

  • agratax2

    Als we waterwingebieden willen vrijwaren voor de eventuele gevolgen van de schaliegas winning in Nederland blijft er weinig plek over. Zullen de schaliegaswining op termijn dezelfde gevolgen hebben als de aardgaswining in Groningen?? nu we weten dat er verschillende landen zijn, die de schaliegaswining op een heel laag pitje hebben gezet na de eerste verkennende acties of geheel hebben gestopt, moet dit Den Haag toch aan het denken zetten? Of denkt Den Haag niet, doet Den Haag alleen maar wat volgens de waan van de dag in geeft.

  • farmer135

    in Duitsland is niet voor niets een verbod op schaliegaswinning : het grondwater kun je maar 1 keer vervuilen met chemicalien....

Of registreer je om te kunnen reageren.