Home

Nieuws 863 x bekeken

ZLTO en natuurorganisaties bieden manifest aan Brabantse Staten

Den Bosch - ZLTO heeft samen met elf andere organisaties actief op het gebied van natuur en maatschappij een manifest opgesteld waarin zij hun visie geven op de ontwikkeling van het Brabantse buitengebied.

Het manifest wordt vrijdag aangeboden aan Brabantse Statenleden.

De Brabantse boeren hebben samen met de natuur- en maatschappelijke organisaties een plan opgesteld om de Brabantse polders economisch verder te ontwikkelen. In het plan staat onder meer een oplossing voor de vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen. De twaalf organisaties willen tevens dat toezicht en handhaving in het buitengebied worden verbeterd en meer geïnvesteerd wordt in de vrijetijdseconomie. De partijen willen de verbindingen tussen stad en platteland en boeren en bewoners verbeteren.

Of registreer je om te kunnen reageren.