Home

Nieuws 665 x bekeken 2 reacties

Klachtenloket voor rentederivaten mkb

Amsterdam - Ondernemers uit het mkb die een geschil hebben met hun bank over rentederivaten, krijgen een nieuwe mogelijkheid om hun zaak te laten toetsen. Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) opent op verzoek van de banken hiervoor volgende maand een tijdelijk loket.

Het nieuwe loket staat open voor kleinere mkb-bedrijven die voor een gang naar de rechter mogelijk een drempel ervaren, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) woensdag.

Banken hangen mogelijk massaclaims boven het hoofd voor de verkoop van de omstreden rentederivaten. Ze vinden echter dat de aansprakelijkheid van problemen per geval moet worden voorgelegd. En dat kan volgens hen goed bij het Kifid.

Het klachteninstituut behandelt alleen klachten waarvan de claim niet hoger is dan €1 miljoen. De uitspraken zijn bindend.

De banken dragen de kosten voor het loket. Wel wordt ondernemers een bijdrage gevraagd in de kosten voor de behandeling van het geschil. Wie in het gelijk wordt gesteld krijgt deze kosten weer terug.

De problemen gaan over de verkoop van zogeheten renteswaps. Dat zijn financiële producten om de variabele rente op leningen 'vast te zetten'. Als de rente boven de afgesproken rentestand uitkomt, betaalt de bank het verschil aan het bedrijf terug. Maar omdat de rente nu heel laag is hebben veel van deze producten een negatieve waarde, waardoor ondernemers volgens claimstichtingen in financiële problemen komen.

Uit cijfers van toezichthouder AFM blijkt dat de banken ongeveer 17.000 rentederivaten hebben uitstaan bij mkb-bedrijven.

MKB-Nederland reageert tevreden op de komst van het nieuwe loket. De ondernemersorganisatie dringt er daarbij opnieuw op aan dat de banken ruimhartig zijn in het bieden van oplossingen.

Volgens de NVB wordt inmiddels in nauw overleg met de AFM gewerkt aan een herbeoordeling van de lopende rentederivaten in het mkb. Dat proces zal komende zomer zijn afgerond. "Hierbij wordt bekeken of het product passend is voor de klant en of de dienstverlening en informatieverstrekking bij afsluiten van het derivaat juist zijn geweest", aldus de bankenkoepel.

Laatste reacties

  • agratax2

    Voor mij blijft het een prangende vraag 'Waarom teken je een contract waarvan je de inhoud niet begrijpt'. Nu zijn de banken verantwoordelijk voor het verkopen van deze producten waarvan de koper alleen de positieve uitkomst wenste te zien en de eventuele negatieve uitkomst niet wou zien. Of is het erger en heeft de bankman die deze producten verkocht >nooit geweten wat de negatieve gevolgen< zouden kunnen zijn. In dat geval is er duidelijk een duistere handel gepleegd, maar dan nog begrijp ik de klanten niet die dit soort Rommel waarvan ze de gevaren niet kennen kopen. Mijn stel regel is altijd gewwest 'De bank waar ik die mijn hypotheek verzorgde, verkocht me geen enkele verzekring in welke vorm ook'. Ik haat iedere belangen verstrengeling en wens die te voorkomen. Jij en je huisbankier moeten ten allen tijde dezelfde belangen nastreven en mogen op voorhand geen tegenstrijdige belangen hebben in mijn ogen.

  • Gerard Groot Koerkamp

    Een aantal banken hebben de toeslag boven op de rente afspraak verhoogd..Dat dit mogelijk was is niet verteld.In totaal betekent dit dat er een hogere rente wordt betaald dan afgesproken,daar zit in ieder geval een probleem.

Of registreer je om te kunnen reageren.