Home

Nieuws 1063 x bekeken 1 reactie

EU keurt eerste plattelandsprogramma's goed

Brussel - De Poolse, Oostenrijkse en Deense plattelandsontwikkelingsprogramma's hebben vrijdag fiat gekregen van de Europese Commissie. Het zijn de eerste van 118 ontwikkelingsplannen, die wachten op goedkeuring van de Europese Commissie.

Europees landbouwcommissaris Phil Hogan verwacht dat dit jaar nog zes andere programma's worden goedgekeurd. Die samen met de eerste drie programma's een bedrag omvatten van €20 miljard.

Hogan zegt dat de ontwikkelingsprogramma's van groot gelang zijn om het concurrentievermogen van de landbouw te verbeteren.  Bovendien moeten de programma's bijdragen aan verbetering van het klimaat, beheer van het landschap en de versterking van de sociaaleconomische omstandigheden op het platteland. In totaal heeft de Europese Unie daarvoor €96,6 miljard beschikbaar tot 2020.

Behalve Europees geld, komt via de programma's ook nationaal en regionaal geld beschikbaar.

Het Poolse programma is gericht op investeringssteun aan 200.000 landbouwbedrijven en het opzetten van 1.800 producentengroepen. In Denemarken ligt de nadruk op innovatie in groene milieuvriendelijke landbouwtechnieken en de verdubbeling van het areaal biologische landbouw.

Oostenrijk trekt onder meer geld uit voor de verbetering van internet op het platteland en de bescherming en verbetering van de biodiversiteit.

Nederland zet in zijn programma vooral in op verbetering van natuur en landschap (waaronder de Programmatische Aanpak Stikstof), versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht (waaronder ook verkaveling, structuurverbetering en de brede weersverzekering). Nederland rekent op een bedrag van €85 miljoen.

Eén reactie

  • koestal

    118 ontwikkelingsprogramma,s daar hebben ze het in Brussel maar weer druk mee,wat een werkverschaffing

Of registreer je om te kunnen reageren.