Home

Nieuws 3451 x bekeken 5 reacties

Akkoord over uitwerking PAS

Den Haag - Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken, minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu, de provincies en de Unie van Waterschappen hebben een akkoord gesloten over de uitwerking van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Vanaf 10 januari 2015 liggen het ontwerp programma aanpak stikstof, de milieueffectrapportage en de gebiedsanalyses ter inzage. De voorstellen zullen tegelijkertijd worden voorgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer.

Volgens Dijksma is hiermee een belangrijke stap gezet richting vergunningverlening. "Ik ben zeer verheugd dat wij deze stap met elkaar hebben gezet. Dit is goed voor zowel de natuur als het bedrijfsleven", aldus Dijksma.
"Vandaag is een belangrijke stap gezet. De PAS is van groot belang voor zowel de versterking van de regionale economie als de versterking van de natuur. In de regio wordt hier met smart op gewacht", zegt Hester Maij, gedeputeerde van Overijssel.

Een eerdere poging om tot een akkoord te komen mislukte, omdat bij de eerste doorrekeningen van de plannen bleek dat niet voor alle natuurgebieden werd voldaan aan de opdracht om de depositie van stikstof te beperken of te verminderen om het herstel van de natuur te kunnen inzetten. Er moest hierdoor gekeken worden of de aannames waarmee de depositieberekeningen werden uitgevoerd ook klopten en of extra maatregelen nodig waren om te zorgen dat de depositie niet toeneemt.

Laatste reacties

 • alco1

  Het was in eerste instantie mislukt omdat niet voor alle natuurgebieden werd voldaan om de depositie van stikstof te beperken.
  Heeft de landbouw straks ook nog inbreng of wordt er dan direct weer gezegd, zo moet het of anders gaan wij het pakket voor de landbouw verzwaren? Kortom kan het LTO weer genoegzaam achteroverleunen.

 • koestal

  Dit is de rem op de melkveehouderij

 • koestal

  Het is een juridisch gedrocht geworden,waar een boer niks meer van begrijpt ,hij zit dan altijd fout.

 • bramegberts1

  Men steekt de kop in het zand wat betreft de grote onrechtvaardigheid die de uitvoering van dit programma met zich mee brengt! Het programma moet maar eens flink onder het juridische vergrootglas gelegd worden, dan zullen we wel zien wat de uiteindelijke ' winst 'is.

 • Jongman

  Alles voor de natuur, weer een aanslag op de landbouw. Reduceren tot zelfvoorzienend dat is de insteek van al die rotgroenen

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.