Home

Nieuws 381 x bekeken

Kamer: bollenteelt bij natuur extra toetsen

Den Haag - De teelt van bollen in de nabijheid van kwetsbare natuurgebieden moet extra getoetst worden. Dat heeft de meerderheid van de Tweede Kamer uitgesproken.

De Partij voor de Dieren had het parlement daarover een motie voorgelegd. De Kamer roept het kabinet op de provincies er op te wijzen dat teelten met een hoog bestrijdingsmiddelengebruik in of bij Natura2000-gebieden niet ongezien mogen passeren. Daarvoor gelden vergunningprocedures.

De provincie Gelderland  heeft al besloten om de teelt van bollen in of bij natuurgebieden aan een vergunningplicht te onderwerpen. Het Wageningse onderzoeksinstituut Alterra concludeert op basis van literatuuronderzoek dat het gewasbeschermingsmiddelengebruik in de bollenteelt schadelijke effecten kan hebben voor Natura2000-gebieden. In de studie is de schade niet aangetoond.

Of registreer je om te kunnen reageren.