Home

Nieuws 1382 x bekeken 3 reacties

VVD en CDA willen opheldering over Alterra-rapport

Den Haag - De Tweede-Kamerfracties van CDA en VVD willen opheldering van staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) over een Alterra-rapport (gemaakt in samenwerking met de Dienst Landelijk Gebied) op basis waarvan is geconcludeerd dat kwetsbare natuur en landbouw goed kunnen samengaan.

Het onderzoek had betrekking op het landschap van Noordoost-Twente.

Rudmer Heerema en Helma Lodders (VVD) vragen naar aanleiding van een publicatie over het rapport in Boerderij of de staatssecretaris van plan is extra onderzoek te laten doen om na te gaan of de resultaten van het Alterra-onderzoek ook voor de rest van Nederland van toepassing zijn.

De eerste publicatie over het onderzoek werd gedaan door het vakblad V-Focus. CDA'er Jaco Geurts vraagt naar aanleiding daarvan of het klopt dat onderzoek in het Dwingelderveld (Drenthe) ook leidt tot de conclusie dat de negatieve effecten van de veehouderij op de natuur beperkt zijn. In het V-focus-artikel is een verband gelegd tussen de huidige discussie over de schadelijkheid van de stikstofneerslag op kwetsbare natuurgebieden en het Alterra-rapport. Ook in de Kamervragen wordt daaraan gerefereerd.

Het onderzoeksinstituut Alterra van Wageningen UR zegt in een reactie dat in het onderzoek niet is gekeken naar de negatieve relaties tussen de veebezetting en de natuur als gevolg van bijvoorbeeld luchtverontreiniging (stikstof) en water- en bodemverontreiniging.  "Het onderzoek doet in het geheel geen uitspraak over de relatie tussen de uitstoot van ammoniak vanuit agrarische bedrijven, de stikstofdepositie en de schadelijkheid daarvan voor natuurgebieden", aldus de onderzoekers. "Dat ammoniak nadelige effecten op de natuur heeft, is wetenschappelijk al lang geen punt van discussie meer. Een overmaat aan ammoniakdepositie tast de kwaliteit van bossen en natuurgebieden wel degelijk aan."

In het rapport is wel gekeken naar het aantal koeien per hectare, in relatie met de ecologische waarde van natuur en landschap. Conclusie van de wetenschappers is dat natuur en landschap in de praktijk, onder zekere voorwaarden kunnen samengaan met de landbouw.

Laatste reacties

 • agratax2

  Als nitraat een negatieve invloed heeft op bos. Waarom groeien er dan rond mestsilo's en mestplaten weelderige bomen en struiken? In al deze rapporten lezen we alleen wat de nadelen voor het milieu zijn van een pittige N bemesting, maar niet wat het betekent voor de voedselvoorziening als we overgaan tot verschraling van onze landbouwgronden. Het lijkt dat we heel goed zijn in het schrijven van rapporten waarvan de uitkomst voor het onderzoek al vast staat en waarover geen discussie mogelijk is. Jammer dat de wetenschap een instrument van de beleidsmakers en politiek is geworden. Wetenschap zou moeten onderzoeken zonder een voorop gezet doel.

 • alco1

  @agratax. Je eerste alinea is een behoorlijke miskleun.
  Juist door de weelderige groei komt de biodiversiteit in gevaar is de lezing.

 • Foxxy

  Theoretisch is de ammoniak-emissie uit de veehouderij met 75 % afgenomen sinds 2009. Uit metingen blijkt dat in de lucht nog evenveel zit als in 2009.
  Misschien heeft de veehouderij helemaal niet zo'n grote invloed als men verondersteld.

Of registreer je om te kunnen reageren.