Home

Nieuws 1418 x bekeken

KNJV: groei aantal zomerganzen neemt af

Amersfoort - Het aantal zomerganzen neemt nog steeds toe, maar de groei vlakt af. Dat blijkt uit de landelijke telling die jagersorganisatie KNJV in juli dit jaar heeft gehouden.

In totaal zijn 630.000 ganzen geteld. In 2013 waren dat er nog 588.000. De groei bedroeg dus 7 procent. Het is de laagste groei sinds 1998, aldus de KNJV. In de voorgaande jaren was de jaarlijkse toename steeds 10 tot 20 procent, stelt de jagersorganisatie.

Volgens de KNJV zijn er grote verschillen tussen de provincies in aantalsontwikkeling. Dit zou verband houden met de mogelijkheden die provincies bieden voor bejaging en schadebestrijding. Dit wordt echter niet met cijfers onderbouwd. Wim Knol, onderzoeker van de KNJV, zegt desgevraagd dat hij zich hierin baseert op 'geluiden uit het veld', maar niet op cijfers.

De KNJV noemt Utrecht als goed voorbeeld van een provincie waar de bestrijdingsmogelijkheden ruim zijn en de samenwerking tussen jagers, natuurorganisaties en grondeigenaren goed verloopt. Daardoor zouden de aantallen ganzen minder snel groeien dan elders. Sovon Vogelonderzoek Nederland reageert hier verbaasd op. Albert de Jong van de organisatie verwijst naar een evaluatie uit 2012, waaruit bleek dat ook in Utrecht toen nog sprake was van stijgende aantallen en schade in die provincie.

De telling van de KNJV is gehouden op 19 juli met inzet van enkele duizenden mensen. De grauwe gans is met 70 procent nog steeds de meest voorkomende ganzensoort in de zomer. Sovon bevestigt de stabilisering in aantallen van sommige soorten overzomerende ganzen, onder meer brandgans, nijlgans en Canadese gans.

Of registreer je om te kunnen reageren.