Home

Nieuws 3179 x bekeken 53 reacties

RvS: Hedwigepolder moet onder water

Den Haag - De ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder mag doorgaan. Dit heeft de Raad van State woensdag besloten. Alle bezwaren tegen het rijksinpassingsplan van staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) waarin de ontpoldering is vastgelegd, zijn ongegrond verklaard.

De eigenaar van de polder, de Belg Gery de Cloedt, stichting Red Onze Polders en een aantal pachters hadden in totaal 35 bezwaren aangevoerd waarom de Hedwigepolder niet tot Natura 2000-gebied moest worden omgedoopt, ondanks de in het Schelde-akkoord vastgelegde afspraak hiertoe met België. Het belangrijkste argument van De Cloedt richtte zich erop dat het gewenste natuurtype, estuariene natuur, niet gerealiseerd zal worden. De Raad van State oordeelde echter dat Dijksma mocht stellen dat het rijksinpassingsplan zal bijdragen aan de uitbreiding van de getijdennatuur in het gebied. Tegen deze uitspraak kan geen beroep meer worden ingediend.

"Het is de zoveelste teleurstelling in deze zaak die al bijna tien jaar voortsleept", aldus Hans Mieras, juridisch adviseur van Gery de Cloedt. De Cloedt zelf is in Amerika en niet beschikbaar voor een reactie. "Maar we hebben al meer gehoord dat de Hedwigepolder onder water moet. Voorlopig komt er geen druppel water in de polder." De jurist noemt het dan ook slechts een verloren slag in een oorlog die nog lang niet gestreden is. De Raad van State is volgens hem bezweken onder de politieke druk die op het onderwerp rust. De volgende stap van De Cloedt wordt het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Mieras onderzoekt de mogelijkheden om de zaak daar aan te kaarten, waarvoor een half jaar de tijd is.

Dijksma laat weten dat de uitspraak van de Raad van State duidelijkheid biedt in deze langlopende zaak. "Er zijn vele alternatieve plannen de revue gepasseerd en er is veel maatschappelijke beroering geweest. Nu ligt er definitief besluit om de Hedwige te gaan ontpolderen en kan daar een punt achter gezet worden." Dijksma wil in nauwe samenwerking met de provincie Zeeland en Vlaanderen met de uitvoering van het plan aan de slag. Zij hoopt op korte termijn tot afspraken te komen met de eigenaar en pachters over de verwerving van hun rechten.

Onteigening lijkt hierbij echter onvermijdelijk. Te koop is de Hedwigepolder namelijk niet, en zal deze ook niet worden als het aan De Cloedt ligt. Om de 295 hectare grond te verwerven zal de overheid dan een onteigeningsprocedure moet starten."Over de verkoop van de grond wordt niet onderhandeld," zegt jurist Mieras zeer stellig. Een mogelijke onteigeningszaak kan nog jaren voortslepen. Op korte termijn zal de polder dan ook nog niet onder water staan.

Laatste reacties

 • rmw

  Nepnatuur is altijd te duur!!

 • info36

  Ze kunnen beter Den Haag ontpolderen. Daar is weinig fatsoenlijks te vinden.

 • jordi 1455

  ik dacht dat we moeten bezuinigen.

 • polsbroek

  Met z.g natuur zijn meer stemmen te winnen dan met goede landbouw grond wat meer opbrengt is niet belang rijk dat brengt een ander wel op gewoon de belasting om hoog bv de vermogens belasting

 • CEA

  Logica is inderdaad ver te zoeken, natuur is hip en honger is er nog niet genoeg. Daarvoor gaan we naar minder vruchtbare gronden in het Oosten met een grotere ecologische voetafdruk moet het dan hier geraken. Logica.....

 • auto35

  Onvoorstelbaar dat de Nederlandse en Belgische politiek deze mooie polder verkwanselen. Prachtige Landbouwbedrijven moeten het veld ruimen in ruil voor uitdiepen van de Schelde. Ik zie het verband niet. Kapitaalvernietiging. Als je dan toch iets wilt doen, houdt dan de productie uit de Hedwigepolder buiten de reguliere afzet en schenk deze in het kader van ontwikkelingshulp aan landen of instellingen die het nodig hebben.
  Zeker niet onder water zetten. Blijven vechten.

 • auto35

  Zet in plaats van de Hedwigeploder het gebied rond de Oostvaardersplassen onder water. Hoeft het vee daar ook niet te lijden.

 • swart260

  Belgie heeft belang bij een natte Hedwige polder, immers bij westenwind zal anders Antwerpen bedreigd worden door het opstuwende water. en daarnaast is de polder gewenst als koelwater voor de kerncentrales van Antwerpen.

 • Henk j

  Ze zijn 1953 vergeten toen moesten we vechten tegen het water nu geven we het aan het water

 • rpbos1

  Dit is nu echt een voorbeeld van de verloedering van de samenleving! Kostbare, vruchtbare landbouwgrond onder water laten lopen. En dat terwijl de zeeuwen jarenlang gevochten hebben tegen het water. Dit is echt welvaartswaanzin! Reken maar, als er in Nederland twee weken honger was, zou niemand het nog in z'n hoofd halen om deze mooie polder onder water te zetten!

 • wvb

  De zeespiegel stijgt zodat noord en zuidholland langzaam maar zeker onder water komen te staan dan zullen ze er nog wel aan terug denken wat ze nu besloten hebben ook kan je altijd nog een burgerleger zoals in frankrijk aan laten treden

 • rpbos1

  Dit is nu echt een voorbeeld van de verloedering van de samenleving! Kostbare, vruchtbare landbouwgrond onder water laten lopen. En dat terwijl de zeeuwen jarenlang gevochten hebben tegen het water. Dit is echt welvaartswaanzin! Reken maar, als er in Nederland twee weken honger was, zou niemand het nog in z'n hoofd halen om deze mooie polder onder water te zetten!

 • ed12345

  Swart 260 of 295 ha'tjes op de Wester Schelde nou werkelijk zoveel verschil uitmaakt voor antwerpen?? ik denk het niet Terug naar de natuur ligt tegenwoordig nogal goed bij het grote publiek En de staat bakzeil halen???? dat wordt een zware dobber. Je kunt mensen die dit ingepolderde land op nieuw onder water zetten (o.a Tien Gemeten en nog vele anderen )schijnbaar normaal vinden toch geen NEDERLANDERS meer noemen ondanks dat hun paspoort dit wel doet vermoeden.Bah !!!!

 • bramegberts1

  Van Europa hoeft dit echt niet, puur vanuit Nederlandse regelgeving komt de RVS tot haar uitspraak. Je schaamt je hier bijna voor om nog Nederlander te zijn. We staan wereldwijd bekend om onze polders, nu gaan we ze weer onder water zetten en waarvoor......BELACHELIJK.

 • eppenzolder

  Ze zijn helemaal gek hier. Hoorde laatst nog dat heel Frankrijk evenveel Natura 2000 gebieden heeft als Overijssel...............

 • Broes

  Door het onder water lopen van de Hedwigepolder bij springvloed wordt dan eindelijk het overstromingsrisico van de haven van Antwerpen verminderd. Elk land heeft recht op een eigen Deltaplan.
  http://www.sigmaplan.be/nl/projectgebieden/hedwige-prosperproject

 • verstappen.joep

  Nederland op z'n smalst!
  Waar is men toch mee bezig? Belastinggelden verkwanselen!

 • Henk j

  Te veel voedsel en te weinig voedsel ligt maar drie dagen niet produceren uit elkaar !!!!!!!!!!

 • ikkethuis

  belachelijk.zoals men roept dat de productie de komende jaren omhoog moet, om de groei van de wereld bevolking te voeden, zo kan men de verantwoordelijken nu ook de hongerdood van div mensen in Afrika in de schoenen schuiven door het onderwater zetten van goede landbouwgrond.
  De laatste jaren sta ik met openmond te luisteren wat er allemaal op de agrarische sector af komt, ik kan er niets meer van begrijpen.

 • LUCTOR

  Heb respect voor de HR de Cloedt dat ie zich niet zo maar over geeft maar het is een verloren zaak, op voorhand voorspelbaar het is hier dik kloten in de democratische rechtstaat we worden als lammeren naar de slachtbank geleid.

 • Boer Willem

  De rijkdom is ons hier naar het hoofd gestegen,hoeveel armer moeten we nog worden willen we dat inzien

 • aqwzsx12

  Gery de Cloedt, is na Ambiorix, een beroemde oude Belg, de Dapperste.
  Die man verdient het, de persoonlijkheid van de 21 ste eeuw te worden in de Hedwige polder. Ik wens ALLE stomme politiekers( zijn er trouwens andere?), hongersnood, luizen en ratten, wratten en schimmels en vooral een zeemansgraf in de Schelde . Met hun meters diplomas en millimeters verstand, verdienen ze de vergeetput. NIET toegeven Gery!

 • porky 1

  waarom mag de cloedt zijn grond niet behouden laat dit kabinet het geld besteden aan de ouderen en niet aan dit soort onzin wat bedacht is door een paar geitenwollen sokken figuren maar ja den haag is totaal de realiteit uit het oog verloren

 • Elevage

  broes #16 zegt terecht dat ieder land recht heeft op z'n eigen deltaplan.
  Maar waarom Moet Nederland het plan voor de Belgen regelen??
  Laat de Belgen zelf een mooie oplossing bedenken voor Antwerpen!
  Aan de ene kant gaat de grond op slot (N.Branbant) en aan de andere kant zetten we het onderwater.
  Wat is het toch een achterlijke regering........ blijkbaar hebben we het nog niet slecht genoeg om weer realistisch te worden

 • koeien10

  voedselbanken komen nu al tekort. tijd voor oorlog

 • Spruit12

  Ze zijn helemaal de weg kwijt in Den Haag. De Westerschelde is uitgediept voor Antwerpen, laat dat België ook voor de compensatie zorgen (in België dus).Wat moet er trouwens gecompenseerd worden? Er is nu misschien wat minder ruimte (zandbanken) voor de vogels, maar meer ruimte voor de vissen. Natuurcompensatie is de grootste onzin van deze tijd.
  De partijen die hiervoor gestemd hebben vinden zichzelf ook sociaal. Laten hun dan ook maar in hongerend Afrika uitleggen dat we een stuk land dat behoord tot de meest vruchtbare gronden onder water zetten voor een paar watervogels. Maar zoveel lef hebben ze niet!!
  Het belangrijkste wat we als mens nodig hebben is voedsel, vooral met de huidige situatie in de wereld moet je niet teveel vertrouwen op productie elders. Ik mag het misschien niet zeggen, maar het zou weer eens tijd worden voor voedselschaarste, dan worden de voedselproducenten weer gewaardeerd om wat ze produceren dwarsgezeten met onzin en in de hoek gedrukt.

  Je waardeer immers pas wat je hebt als je het niet meer hebt !!

 • ed12345

  Broes natuurlijk moeten wij Antwerpen niet belemmeren in zijn ontwikkeling we zijn teslotte een Europa en in dezelfde Benelux dat heeft voordelen en consequenties helemaal mee eens.Elk vergrotend wateroppervlak doet een peilverhoging bij springvloed verminderen ,maar nog geen 300 hectaartjes in procenten op de hele westerschelde en de schelde en het havengebied van Antwerpen samen zouder er ECHT mensen zijn die er zelf van overtuigd zijn dat die 300 ha'tjes een belangrijke invloed heeft op Antwerpen ,ik denk eerder het tegenovergestelde hoe meer je de westerschelde verbreed des te meer water kan er de schelde dus ook havengebied antwerpen ingedrukt worden Dit is ondertussen een dermate gezichtsverlies geval geworden dat de gewone man in dit geval Gerry de Cloedt en de terplaatse werkende pachters niet meetellen

 • ed12345

  Broes nogmaals voor mij zijn die mensen die te pas en te onpas dat harde werk van vorige generaties vernietigen niet waard nederlander genoemd te worden

 • Mels

  Volgends de geleerden komt t vanzelf onder water. Het duurt alleen nog even. Dan zwemmen in heel westelijk Nederland en een deel van Belgie vissen en zeehonden. Niet dat we daar alvast een voorschot op moeten nemen maar om vast an het idee te wennen en uit te kunnen rekenen welke zak met geld er dan wel niet nodig is........

 • koestal

  Wat een onzin van die hooggeleerde heren en dames, die lekker achter hun veilige bureau zitten en daar hun leven doorbrengen.De Noordzee is al groot genoeg om daar vissen en vogels te houden.Ze moeten maar eens een paar dagen daar op de Noordzee rondzwabberen,is de lol er wel af

 • edke

  Waarom doet LTO helemaal niks? Of zitten ze daar weer te slapen

 • consument

  politiek nog verder van ons bed, stem de tegenpartij

 • Jan van het Zand

  Ter compensatie van de verloren landbouwgronden ten behoeve van de Westerschelde en de Ruimten voor de Rivieren, en alle andere verloren landbouwgronden, eisen wij boeren van Nederland de inpoldering van de Markerwaard.
  Waarom moet ik dat nu bedenken?

 • veldzicht

  Parel waarom jij dat moet bedenken?antwoord,omdat de tegenstanders beweren dat de boeren grond nodig hebben om hun varkensstront te kunnen dumpen.(komt niet van mij)

 • deer123

  'Er is teveel mest in Nederland ' !! , nee er is te veel land verkwanseld....

 • df

  Dit is een fundamenteel andere situatie als met het eiland Tiengemeten in het Haringvliet destijds.
  Dat was al in handen van de overheid !
  Ik vraag me dan ook af of de Hedwigepolder in privaat eigendom zijnde, zomaar uitgeruild kan worden voor natuurdoeleinden.
  De centrale vraag is dan ook of het Ministerie van Economische Zaken bij monde van staatssecretaris Sharon Dijksma bij voorbaat wist, of kon weten, dat ondanks het Schelde Akkoord met Begie dit op fundamentele bezwaren zou stuiten.
  Het zou me niet verbazen,als te zijner tijd de huidige eigenaar dhr. de Cloedt nog schadeloos gesteld moet worden vanwege alle proceskosten die hij heeft moeten maken.

 • wienbemelmans

  Het is te hopen dat de heer de Cloedt schadeloos
  gesteld wordt. maar daar geeft de overheid niks
  om,ze zijn dat gewend want alles wat ze doen kost
  ons geld welke kleur er ook zit ze zijn allemaal hetzelfde (even dom ) ieder een kan zo een aantal
  overheid projekten opnoemen wat weer fout is
  gegaan,maar geen probleem je ziet wat ze nu doen
  om ons geld weer af te pakken .ze houden ons goed dom.ik hoop dat de heer Cloedt niet opgeeft.

 • ed12345

  Df was Tien gemeten niet het eigendom van de Utrecht???
  En al is het eigendom van de staat ! Stel je voor dat b.v. indertijd de Wieringermeer weer onder water was gezet of onder water was gelaten nadat de duitsers het water weer hadden binnen gelaten die was toen ook helmaal van de staat
  Nee voor mij gaat die vlieger niet op

 • koestal

  Dit is aan iemand met gezond verstand niet uit te leggen,goede grond onder water zetten,deze mensen hebben zeer zeker de oorlog niet meegemaakt en ook de watersnoodramp van 1953 niet,er is wel degelijk wat mis met ze

 • df

  ed12345
  Ook zo'n moeite met het verschil tussen mijn en dijn ????
  Waar u van uit gaat, is een totaal andere situatie.
  Bijvoorbeeld: Het is altijd lucratiever om de auto van je buurman voor ruiling aan te bieden als je eigen auto.
  En dat is wat de overheid hier doet.
  Ik maakte alleen maar even die opmerking.

 • Broes

  Uiteindelijk gaat het algemeen belang altijd voor.

 • Spotvogel

  Hoewel ik een verklaard tegenstander ben van natuurontwikkeling en de ontpoldering van de Blauwe Stad nog helder voor ogen heb, zie ik voor mijn geestesoog de Hedwigegeul al voor het jaar 2020 dichtslibben, verzanden en verruigen tot de alom bekende onkruidjungle waarin de Poolse paarden en Schotse runderen compleet onzichtbaar zullen worden. Maar het gaat hier wél om een al lang geleden Democratisch genomen beslissing met bindende afspraken ook met onze zuiderburen. Alle schreeuwers in dit forum geven er blijk van dat zij schijt hebben aan afspraken en bindende verplichtingen. Advies: pak je biezen en ga elders wonen. Bij Poetin bijvoorbeeld. Landbouwgrond te over daar. En nauwelijks of geen regelgeving. Echt een mekka voor tegendemocraten!

 • ed12345

  Spotvogel ik denk niet dat de meest geintresseerden n.l. de pachtende boeren en heer De Cloedt werkelijk iets in te brengen hadden in dit besluit Het is nu eenmaal zo dat de staat de wet in handen heeft om over onroerend goed van een particulier te kunnen beslissen ,natuurijk middels een schade vergoeding ,ook al gaat de particulier procederen het laatste woord zal toch bijna altijd aan de staat zijn.Als ik het goed begrepen heb heeft de heer De Cloedt nu ook de handoek in de ring geworpen alleen zoals ik het nu zie blijft hij eigenaar van het onder water gezette land

 • Spotvogel

  Beste Ed 12345, aan de uiteindelijke besluitvorming over het aanstormende Hedwigedebacle is een lang politiek-bestuurlijk proces vooraf gegaan waarvan mij vooral is bijgebleven dat er hoofdzakelijk naar verkeerde raadgevers werd geluisterd. Veel van de huidige opponenten.'ontdekten' Hedwige echter pas na het aantreden van Rutte 1 toen Henk Bleker zich op totalitaire wijze opstelde tegen het vastgestelde regeringsbeleid. Dat is bizar, absurd en staatsrechtelijk onacceptabel, en diende dan ook alleen maar de partijpoliteke doelen van het CDA. Ook dat was bizar, absurd en onacceptabel, want het CDA was destijds zélf medeverantwoordelijk voor het Hedwigebesluit!

  Wat mij betreft moet de natuurcompensatie voor het wegbaggeren van platen in de Westerschelde buitendijks plaatsvinden en moet Hedwige gewoon polder blijven. Want er een doodlopende geul van maken dient geen enkel duurzaam natuurdoel.en ontaardt voorspelbaar in een waardeloze onkruidwoestijn. Maar dit is niet de enige bestuurlijke enormiteit die.onze overheid op het vaak louche blazoen heeft. Waar het mij echter om gaat is dat onze rechtsstaat staat of valt met het zich neerleggen bij democratisch genomen beslissingen. Hoe krom en fout die ook mogen zijn. Er komt altijd weer een nieuw politiek landschap waarin eerdere fouten herverkaveld en verbeterd kunnen worden.

  Iedereen weet nu dus meteen welke partij er dan beslist buitenspel gehouden moet worden! .

 • Broes

  Bart, je gaat voorbij aan de bijdrage die de Hedwigepolder bij springvloed gaat leveren aan het verkleinen van het overstromingsrisico in België. Daar kan de Belgische eigenaar zijn eigen land nu uitstekend bij helpen.

 • alco1

  Hedwige polder als retentiegebied. (Weer iets nieuws)

 • Spotvogel

  Broes dat is natuurlijk lariekoek. Bij springvloed (vaak samengaand met ZW storm) wordt het water opgestuwd in het enorm uitgestrekte Westerschedebekken en de Beneden Schelde tot ver voorbij Antwerpen en wat wil dan een stukje Hedwige van 295 bundertjes zeggen met de hele Noordzee als aanvoerend waterbekken? Je zou heel Oostelijk Zeeuwsch Vlaanderen blank moeten zetten om enig effect te krijgen.

  Bij normaal tij zal er in die nieuwe doodlopende geul erg veel zandig maar vooral slibrijk sediment worden afgezet zoals dat nu ook gebeurd in alle kreken en prielen in het Verdronken Land van Saeftinghe. Het wordt dan een modderboel waarin weinig biologisch leven kan gedijen omdat de Schelde veel zwaar vervuild effluent aanvoert dat in Hedwige zal bezinken. De drogere delen van het gebied zullen snel begroeid raken: eerst met pionierplanten en na enkele jaren met ondoordringbare ruigten van brandnetel, bijvoet, ridderzuring, braam, wingerd, kleefkruid etc. Als compensatie voor verloren gegane slik- en zandplaten zal het een aanfluiting worden!

 • Broes

  Zie reactie #16 en lees het Sigmaplan. De Belgen zijn daarmee serieus bezig geweest en nog is hun overstromingsrisico groter dan in Nederland.

 • Spotvogel

  Zo bezien kan ik me wel voorstellen dat de Belgen zich er niet lekker mee voelen want de op dat punt toch al 7 km brede Westerschelde wordt bij een open Hedwige nog eens bijna 2 km breder zodat er wel aardig wat druk op de Prospersedijk komt te staan. Maar het blijft me onwaarschijnlijk lijken dat zo'n open Hedwige enige invloed kan hebben op het totale waterregime in de Scheldemonding bij springtij. Wél als de hele dijk tussen Hedwige en de buitendijk langs Seaftinghe zou worden verwijderd want dan ontstaat er een heel brede Scheldmonding bij Zandvliet. Maar dat was niet de bedoeling dacht ik.

 • ed12345

  Spotvogel ik denk dat het eerder averechts werkt al zal het maar een HEEL klein beetje zijn .Stel dat de hele westerschelde maar 1km breed zou zijn dan zou volgens mij bij een springvloed het effect op de rivier in Belgie en natuurlijk Antwerpen het tij veel minder verhogen .Hoe groter je de trechter maakt hoe meer water opgedrukt kan worden
  Of ben ik nu helemaal abuis?

 • Spotvogel

  Daar het je in principe wel gelijk in Ed, maar bij springtij wordt er wel een enorme hoeveelheid water vanuit zee de 5 tot 7 km brede Westerschelde en de ongeveer 1.5 km brede Scheldemonding ingeperst. Een extra bergingsmogelijkheid van 295 hectare is dan maar een druppel op de gloeiende plaat en zal bij Doel of Antwerpen geen meetbaar verschil in waterstand opleveren. Dat zou hooguit kunnen worden bereikt door bij Rilland Bath het Schelde Rijnkanaal als gelijdegeul in ere te herstellen.zodat het Westerscheldewater via de voormalige Eendracht tussen Tholen en Vossemeer door kan wegvloeien. Maar dan komt dat zoute en brakke water in het nu zoete Krammer/Volkerak en Haringvliet/Hollandse Diep terecht. Zou een boeiend proces opleveren maar dat gaan wij niet meemaken!

 • ed12345

  Spotvogel in u voorbeeld maak je a.h.w. de trechter laten we zeggen ietsje voorbij halverwege lek dus haalt de druk van het eind van trechter ,de rivier de schelde, weg .Maar zoals u zegt dat gaan we niet meemaken want zou die opblaasbare stuw (schrijf ik het goed) geen of minder zin hebben U reacties zijn zeer intressant u bent ter plaatse goed op de hoogte

 • Spotvogel

  Ja Ed ik ken de situatie daar redelijk en stond dit voorjaar nog aan de Eendracht bij Vossemeer te mijmeren over de mogelijkheid om daar op termijn weer een getijdekreek van te maken. Want ik werk al sinds 1972 in het natuurbeheer en ben gewend om altijd vooruit te denken. Tzt zal men toch het compleet met zware metalen en andere bezonken troep vergiftigde Haringvliet moeten gaan doorspoelen en ik overwoog toen die getijdemogelijkheid via Eendracht en Krammer/Volkerak. Maar lijkt me geen serieuze optie want RWS gaat daar vast niet in mee, hoewel het met weinig kosten te doen is.

  Zo'n opblaasbare balgstuwdam in de Scheldemonding zou hooguit bij zware NW storm zinvol kunnen zijn maar je zit daar wel met een drukke zeegaande scheepvaart van en naar Antwerpen en een beddingbreedte van ruim een kilometer. Ik ken alleen de balgstuwdam in het Ramsdiep bij de Ketelbrug/Kampereiland maar dat is een totaal andere situatie met een sluiskanaal ernaast voor de scheepvaart. .

Laad alle reacties (49)

Of registreer je om te kunnen reageren.