Home

Nieuws 1401 x bekeken

'Economie veroorzaakt waterprobleem'

Den Haag - De economische groei en het toenemende energiegebruik zijn wereldwijd een grotere bedreiging voor de toegang tot voldoende schoon zoet water, dan de opwarming van de aarde. Dat zegt de Amerikaanse wetenschapper Charlie Iceland.

Hij gaf donderdag op uitnodiging van de Tweede Kamer een toelichting op zijn onderzoek bij het World Resources Institute (WRI) naar de wereldwijde toegang tot water.

In Nederland zal overigens de bedreiging juist wel eerder komen van de klimaatveranderingen. De stijging van de zeespiegel en grotere weersextremen levert Nederland extra risico's op voor overstroming. "Ik zou me hier geen zorgen maken over droogte", zegt Iceland. Wereldwijd zal het aantal mensen dat te maken krijgt met dreigende overstromingen in de komende halve eeuw bijna verviervoudigen. "We zien nu al de effecten. Recent in Centraal-Europa en in Groot-Brittannië", zegt Iceland.

In andere regio's van de wereld wordt al roofbouw gepleegd op de watervoorraden. Dat speelt in de Verenigde Staten, maar ook in China en India. Iceland voorspelt dat in India al heel snel een tekort aan water zal ontstaan, omdat ondergrondse waterbronnen zijn uitgeput. Hij zegt erbij dat dat probleem mede veroorzaakt wordt doordat Europa een deel van het werk uitbesteed aan waterverspillende (kleding-)industrie in India.

Maar ook de teelt van grondstoffen voor de vleesproductie legt een grote claim op de watervoorraad. Volgens Iceland zijn nieuwe technieken nodig om zuiniger met water om te springen in de landbouw. Een groot deel van het beschikbare water wordt nu gebruikt voor de teelt van gewassen. Dat leidt overigens ook tot conflicten. Zo heeft het regime van Assad in Syrië in tijden van droogte de afgelopen zes jaar het beschikbare water vastgehouden voor een beperkt deel van de bevolking, waardoor in een groot deel van het land geen gewassen groeiden en het vee stierf. Kitty van der Heijden van WRI Europe zei dat aan de hand van de gegevens bij WRI voorspeld kon worden dat zich in die regio problemen zouden voordoen. Beschikbaarheid van water heeft ook (geo-)politieke effecten, zegt zij.

Of registreer je om te kunnen reageren.