Home

Nieuws 796 x bekeken

Natuurorganisaties akkoord met windenergie op land

Leeuwarden – Natuurorganisaties vinden dat in Friesland onder voorwaarden windenergie op land opgewekt kan worden. Zodoende kan worden afgezien van de bouw van windpark Fryslân met 70 turbines in het IJsselmeer. Dat is de reactie van natuurorganisaties op het advies van de commissie Winsemius.

De organisaties stellen een aantal randvoorwaarden voor wat zij zien als de minst schadelijke variant van windenergie. Zo zijn ze voorstander van het clusteren van windmolens en plaatsing rond hoofdinfrastructuur. Ze vinden ook dat fondsen moeten worden opgericht om de leefbaarheid en het landschap van de streek waar de molens worden geplaatst te versterken.
De commissie Winsemius is ingesteld door tegenstanders van een windpark op zee, verenigd in regiegroep Fryslân foar de Wyn. Voorzitter is oud-minister en oud-voorzitter van Natuurmonumenten Pieter Winsemius. De provincie Friesland wil jaarlijks 530 megawatt aan windenergie opwekken. Doel is dat in 2020 16 procent van de energie duurzaam wordt opgewekt. De geplande windmolens gaan de helft van die duurzame energie opwekken.
Provinciale Staten beslissen op 17 december waar de windmolens geplaatst worden. Voor boeren of coöperaties of BV's van meerdere boeren zijn windparken op land een kans. Ze bezitten vaak veel grond.
De natuurorganisaties zien grote voordelen voor windenergie. Wind raakt niet op en is een relatief efficiënte hernieuwbare energiebron, aldus de organisaties. Aan windmolens zitten echter ook aanzienlijke nadelen, zoals risico's op slachtoffers onder vogels en vleermuizen, de verandering van het landschap en hinder voor omwonenden.

Of registreer je om te kunnen reageren.