Home

Nieuws 1614 x bekeken

Meer nieuwe zzp'ers in landbouw

Arnhem – Het aantal starters, waaronder voornamelijk zzp'ers, is in de agrarische sector in de eerste negen maanden van 2014 bijna verdubbeld ten opzichte van de eerste drie kwartaal van 2013.

Dat blijkt uit een bericht van het Economisch Bureau van ING.

In 2014 kwamen er tot en met september 2022 starters bij in de landbouw, bosbouw en visserij, ten opzichte van 1113 in diezelfde periode in 2013. Dit zijn vooral zzp'ers, aldus ING-econoom Max Erich. Deze toename wordt veroorzaakt doordat er een tekort aan personeel in de sector is volgens ING. Vooral in piekperiode als de oogst wordt veel gebruik gemaakt van zzp'ers.

Huub Huizinga van Agriwerker.nl herkent zich in het bericht. Ook hij signaleert een toename van zzp'ers op de site, hoewel specifieke getallen niet worden bijgehouden. In andere sectoren komen er zzp'ers bij die noodgedwongen zelfstandig worden. Huizinga vermoedt dat dit in de agrarische sector minder een rol speelt omdat de werkgelegenheid hier redelijk stabiel blijft. Wel denkt hij dat er vrees heerst bij werkgevers. "Vaak gaat het om kleine werkgevers in de agrarische sector. Doordat zij weinig personeel hebben is het risico van een vaste werknemer groter."

Ook Jules Sanders, beleidsadviseur Economisch en Sociaal Beleid bij LTO Noord, denkt dat de toename van agrarische zzp'ers samenhangt met de steeds grotere risico's voor de werkgever. "Arbeid maakt in sectoren als de vollegrondsgroente en tuinbouw een behoorlijk deel uit van de totale kosten van een product. Daarnaast zijn de toeslagen die een werkgever op zondag moet betalen heel hoog. Boeren die bijvoorbeeld een melker zoeken kijken dan sneller naar een zzp'er." Daarnaast denkt hij dat de toename van zzp'ers kan worden toegeschreven aan het steeds meer specialistische werk dat nodig is in de landbouw, waardoor een verschuiving optreedt van de vraag naar uitzendkrachten richting zzp'ers. "Gekwalificeerd tijdelijk personeel is lastig te vinden," stelt Sanders. "Je zult onder uitzendkrachten niet snel iemand vinden die bijvoorbeeld veel specialistische kennis heeft van een klimaatsysteem in een kas. Die kennis is dan beter te vinden bij zelfstandigen."

Of registreer je om te kunnen reageren.