Home

Nieuws 687 x bekeken

'Lichte afname methaanemissies landbouw'

Den Haag – De methaanemissies van de landbouw dalen van 9,5 megaton CO2-equivalenten in 2013 naar 9,1 megaton in 2020. De daling is gevolg van een krimpend aantal varkens en blijft gelijk bij zowel vastgesteld als voorgenomen beleid. Dat concluderen Energieonderzoekcentrum Nederland (ECN) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de Nationale Energieverkenning.

De rapporteurs stellen vast dat de emissie van methaan vanuit de landbouw tussen 1990 en 2000 is afgenomen tot 9,5 megaton. Het cijfer is exclusief warmtekrachtkoppeling. Daarna schommelde de uitstoot enigszins om in 2013 op een zelfde niveau uit te komen. De omvang van de mestvergisting blijft volgens ECN en PBL tot 2020 ongeveer op het huidige niveau van 2 procent van de stalmest.
Bij vastgesteld beleid daalt de uitstoot van methaan na 2020 tot 8,7 megaton in 2030. Dit komt door een verdere toename van co-vergisting tot circa 14 procent van de stalmest in 2030. De toename komt vooral door de stimulering van hernieuwbare energie, de zogeheten SDE+-regeling. Bij voorgenomen beleid is de stimulering minder groot en komt de sector uit op 8,8 megaton.
In de verkenning staat dat na een periode waarin de uitstoot van lachgas vanuit de landbouw is gedaald, nu een stabilisatie op ongeveer het huidige niveau wordt verwacht. Dat komt neer op circa 6,9 megaton. In 1990 bedroeg de emissie nog 12 megaton en in het millenniumjaar 9,4 megaton. De daling is gevolg van een daling van het kunstmestgebruik en verminderde weidegang.
Omdat weidegang verder afneemt zal de uitstoot van lachgas voorzichtig dalen tot 6,7 megaton in 2030. De landbouw stoot van alle sectoren met afstand de meeste methaan en lachgas uit.

Of registreer je om te kunnen reageren.