Home

Nieuws 939 x bekeken

Jonge Landbouwersregeling uitgesteld

Utrecht – De Jonge Landbouwersregeling zal komend najaar niet worden opengesteld, zo meldt het NAJK. Dit komt omdat de regeling aangepast wordt en daardoor nog niet volledig is.

Het NAJK geeft aan zelf nauw betrokken te zijn bij de invulling, en ernaar streeft dat deze in het eerste kwartaal van 2015 alsnog worden opgesteld. De regeling wordt anders ingevuld onder het nieuwe GLB en is niet langer alleen toegankelijk voor boeren en tuinders na bedrijfsovername, maar ook voor leden in maatschap. Daarnaast wordt het eigen vermogen van de jonge boer mede bepalend voor het subsidiebedrag.

De regeling moet echter eerst nog ter goedkeuring voor de voorgelegd aan de Europese Unie, omdat er geld beschikbaar komt vanuit het GLB. Mogelijk komen er volgend jaar hierdoor twee momenten om een subsidieaanvraag te doen, eentje in het voorjaar, en daarnaast de reguliere ronde in het najaar.

In 2013 was de regeling erg populair, toen werd bijna het dubbele van het beschikbare bedrag aan subsidies aangevraagd en werd uiteindelijk geloot.

Of registreer je om te kunnen reageren.