Home

Nieuws 841 x bekeken

'Geen glastuinbouw om Eemshaven'

Zwolle – De LTO Noord afdeling Het Hogeland heeft bij provincie en gemeente aan de bel getrokken om het bestemmingsplan glastuinbouw rondom de Eemshaven niet in een planologische procedure te brengen. De LTO-afdeling maakt zich zorgen om het feit dat het plan weer besproken wordt, nadat dit in het voorjaar van 2013 door Gedeputeerde Staten van Groningen werd afgekeurd omdat het niet aannemelijk was dat het ook gerealiseerd kon worden.

"Ditmaal willen we proactief zijn", zo laat Egbert de Vries, voorzitter van LTO Noord Het Hogeland, weten. "We willen nu voorkomen dat het plan weer opnieuw opgestart wordt, in plaats van bezwaar maken als het al in procedure is." De afdeling heeft daarom een brief aan de betrokken overheidsinstanties geschreven, met daarin de bezwaren die zij tegen het nieuw te bouwen glastuinbouwgebied heeft. Ze twijfelt vooral aan de haalbaarheid ervan, omdat binnen de glastuinbouwsector geen animo zou zijn om naar het noorden van Groningen te verhuizen en omdat de akkerbouwers die op dit moment de grond rondom de Eemshaven bewerken deze niet willen afstaan.

"De provincie voert werkgelegenheid voor de lokale bevolking als argument aan, maar als je bij een glastuinbouwbedrijf gaat kijken zie je dat dit nauwelijks werkgelegenheid voor de directe omgeving oplevert", stelt De Vries. "Vaak wordt gekozen voor goedkopere arbeidskrachten." De voorzitter van Het Hogeland is er stellig in dat het gebied niet geschikt is voor glastuinbouw. "Het is economisch niet te onderbouwen en we zien aankomen dat dit in de eerstvolgende tien jaar niet gerealiseerd kan worden." Volgens de procedure dient de gemeente aannemelijk te maken dat een plan binnen tien jaar gerealiseerd kan worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.