Home

Nieuws 1467 x bekeken

Dijksma: Rucphen blijft binnen concentratiegebied Zuid

Den Haag - Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken legt een verzoek van de ZLTO-afdeling Rucphen om de indeling van het concentratiegebied Zuid te herzien en de gemeente Rucphen buiten dit concentratiegebied te plaatsen naast zich neer, omdat er in de gemeente sprake is van een mestoverschot van 70.000 kilogram fosfaat.

Om de verplaatsing van mestproductierechten in regio's die al kampen met een niet-plaatsbaar mestoverschot te voorkomen zijn per 1 januari 2011 de zogenoemde concentratiegebieden heringevoerd. De concentratiegebieden zijn samengesteld uit die gemeenten waar de gemiddelde jaarlijkse mestproductie per hectare groter was dan de op dat moment geldende bemestingsnormen voor fosfaat. Zo ontstonden twee concentratiegebieden: Zuid (Noord-Brabant met uitzondering van West-Brabant en Limburg met uitzondering van Zuid-Limburg) en Oost (grote delen van Gelderland en Overijssel en een klein deel van Utrecht).
Volgens cijfers van het CBS is het aantal bedrijven met runderen, varkens en pluimvee in de periode 2003-2013 in de gemeente Rucphen weliswaar flink gedaald, het aantal runderen en varkens is in die periode juist toegenomen. Het aantal stuks pluimvee is in deze periode wel gedaald. Doorslaggevend is of er sprake is van een mestoverschot binnen de gemeente Rucphen. In 2012 bedroeg de fosfaatproductie 330.000 kilo. De plaatsingsruimte bedroeg, op basis van de in 2012 geldende fosfaatgebruiksnormen, 260.000 kilogram fosfaat. Dit betekent dat er binnen de gemeente Rucphen sprake was van een mestoverschot van 70.000 kilogram fosfaat.
Op basis van deze gegevens ziet Dijksma dan ook geen aanleiding om het verzoek van ZLTO-afdeling Rucphen te honoreren.

Of registreer je om te kunnen reageren.