Home

Nieuws 1590 x bekeken

Biologische varkenshouderij mag toch uitbreiden

Den Haag - De Raad van State (RvS) heeft GS van Noord-Brabant in het ongelijk gesteld. De provincie wilde een uitbreiding van een biologische varkenshouderij in Heusden tot een bouwblok van 1,7 ha tegenhouden omdat het zou gaan om een intensieve veehouderij en niet om een grondgebonden agrarisch bedrijf zoals het gemeentebestuur betoogde.

Volgens GS maakt de Verordening Ruimte 2012 alleen een uitzondering voor grondgebonden melkveehouderij als het om uitbreiding van het bouwblok gaat. Het gemeentebestuur van Heusden en de betreffende varkenshouder brengen hier tegen in dat de biologische varkenshouderij wel als grondgebonden agrarisch bedrijf moet worden aangemerkt omdat de bedrijfsvoering voornamelijk buiten de gebouwen zal plaatsvinden, de varkens worden op een aangrenzend weiland gehouden.
De RvS gaat niet in op deze motivering van de gemeente maar komt op basis van het bestemmingsplan tot haar conclusie. De RvS constateert dat in het geldende bestemmingsplan de aanduiding 'intensieve veehouderij' niet aan het perceel van de betreffende varkenshouder is toegekend. Volgens de Verordening Ruimte is daarom een intensieve veehouderij op die locatie niet toegestaan. De betreffende varkenshouderij bestaat echter al vele jaren. Daaruit concludeert de Raad dat GS zich ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat het hier om een uitbreiding van het bouwblok van een intensieve veehouderij gaat. Het besluit van GS wordt vernietigd.

Of registreer je om te kunnen reageren.