Home

Nieuws 808 x bekeken 3 reacties

Oppositie bezorgd over bezuinigingen op dierenwelzijn

Den haag - De oppositiepartijen reageren bezorgd op de plannen van het kabinet op landbouwgebied. Met name de daling van de stimuleringsregelingen voor verduurzaming van de veehouderij en de bezuinigingen op natuur roept kritiek op. Een overzicht van de standpunten van een aantal partijen.

Jaco Geurts (CDA): “De financiën en de ambities zijn in deze begroting niet met elkaar in evenwicht. Beter is om de ambities bij te stellen aan de economische situatie. Er wordt veel van sectoren gevraagd, maar er wordt bijvoorbeeld fors bezuinigd op het aanjagen van de duurzaamheid. Ik ben ook bezorgd over de toekomst van de productschappen. Het is positief dat de landbouwvrijstelling behouden blijft.

Marianne Thieme (PvdD): “Dijksma bezuinigt op natuur én dierenwelzijn. In sommige opzichten gaat zij daar nog verder in dan haar voorganger. Verbazingwekkend voor een PvdA-politica. Openstelling van stimuleringsregelingen voor verduurzaming van de veehouderij laat Dijksma afhangen van belangstelling in de sector. Ik verwacht dan ook dat LTO boeren nu massaal gaat oproepen daar gebruik van te maken.”

Elbert Dijkgraaf (SGP): “De agrarische sector wordt - terecht - relatief ontzien. We moeten het nu van de export hebben en daarbij is de land- en tuinbouw belangrijk.De sector heeft het vorig jaar met onder meer de afschaffing van de rode diesel al stevig voor de kiezen gekregen. Daar komt nu nog wel een accijnsverhoging bovenop, maar ik ben blij dat de Landbouwvrijstelling blijft.”

Gerard Schouw (D66): “Ik ben het eens met de uitgangspunten en ambities van het kabinet op landbouwgebied. Maar over de uitvoering maak ik me wel zorgen, omdat er minder geld beschikbaar is. Het kabinet zegt dat ze de doelen halen, maar ik heb er mijn vraagtekens bij. We zullen over een jaar zien hoe ver ze zijn gekomen”

Carla Dik (Christenunie): “De subsidies voor verduurzaming van de veehouderij gaan fors omlaag, terwijl juist hier veel maatschappelijk draagvlak voor is. Ook bezuinigingen op voedselveiligheid en voedselkwaliteit zijn niet te rijmen met de actualiteit. Het is goed nieuws dat dat investeringsregeling jonge boeren in 2014 intact blijft. De kasschuiven voor natuur stellen teleur.”

Henk van Gerven (SP): “Het is niet goed dat er opnieuw op natuur wordt bezuinigd. Het is heel kortzichtig, onnatuurlijk beleid. Het budget voor natuur is al heel klein. De focus in het beleid is teveel gericht op productie en te weinig op duurzaamheid. Hierdoor dreigt de melkveehouderij na de pluimvee- en varkenshouderij te veranderen in bioindustrie.”

Laatste reacties

  • agratax2

    Duurzaam en natur is prachtig maar het is geen export artikel e tot nu toe een kosten post die niet echt terug betaald wordt. Ik graag een paragraaf gezien in het beleidsplan over 'Het krijgen we Nederlanders zover dat ze in de voedselproductie gaan werken'. Kunnen we we vele miljoenen aan loon in het land houden en een eqivalent minder aan uitkeringen besteden. Dit is een maatregel die dubbel geld oplevert voor deBV Nederland. Helaas dit onderwerp is kenneijk nog minder sexydan ordinair lasten verzwaren.

  • trekker123

    Gewoon ophouden met al dat geknuffel. Laat de sector gewoon zelf zijn broek op houden. Wat niet rendabel is hoef je ook niet aan te beginnen. Duurzaam of niet.

  • w v gemert

    Verbeter de wereld begin bij jezelf. Die onzin hoedjes voor een dag zijn absoluut niet duurzaam, en laten wij het over de rest van het circus maar niet hebben.

Of registreer je om te kunnen reageren.