Home

Nieuws 1017 x bekeken

Nieuwe berekening gewasschade door waterbeheer

Amersfoort – Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (Stowa) neemt het voortouw om te komen tot een nieuwe methode om effecten van veranderend waterbeheer op landbouwopbrengsten te bepalen.

Agrohydrologen zeggen al jaren dat boeren meer gewasschade hebben door grondwateronttrekking door waterleidingbedrijven dan nu wordt vastgesteld en uitgekeerd. De Advies Commissie Schade Grondwater (ACSG) is ingesteld door de provincies om kosteloos en onafhankelijk te adviseren hoeveel schadevergoeding een boer moet krijgen. Deskundigen uiten al langer kritiek op de schadeberekening die de ACSG hiervoor gebruikt.

Stowa ontwikkelt nu een nieuwe, ‘breed gedragen’ methode voor het bepalen van landbouwopbrengsten, afhankelijk van de waterhuishoudkundige omstandigheden. Hierbij zijn onder andere betrokken het Deltaprogramma Zoetwater, waterschappen, LTO, provincie Utrecht, waterbedrijven Vitens en Brabant Water, Alterra en De Bakelse Stroom.

Bij het bepalen van veranderingen in gewasopbrengsten spelen vele factoren een rol, zoals droogteschade, natschade, klimaat, maar ook bedrijfsvoering, ziekten en plagen. In de eerste fase van het project, die nu is afgerond, is vooral het ‘laaghangend fruit’ geoogst. Er is nu een verbeterde methode waarin een deel van de huidige stand van kennis en techniek gebruikt wordt om tot een betere berekening te komen van de gewasschade.

Betrokken partijen gaan in een vervolgfase de berekeningssystematiek verbeteren. Zo moet er rekening gehouden worden met bedrijfsvoering, gewaskwaliteit of vervolgschade van structuurbederf. Het zogenoemde SWAP-model (Soil, Water, Atmosphere, Plant) komt hierbij centraal te staan. Met dit model is de bedoeling dat straks schade aan landbouwgewassen door droogte, natte of zoutconcentraties berekend kan worden. Eveneens is het model beschikbaar voor het berekenen van de effecten van scenario’s, zoals waterbeheerscenario’s, klimaatscenario’s, maar ook verziltingsscenario’s.

Of registreer je om te kunnen reageren.