Home

Nieuws 1243 x bekeken

Nieuw Gemengd Bedrijf vraagt weer vergunning aan

Grubbenvorst - Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) heeft opnieuw een vergunning aangevraagd voor het geplande bedrijf in het Limburgse Grubbenvorst.

Het Nieuw Gemengd Bedrijf omvat de bouw van een varkensbedrijf van 35.000 dieren en 1,1 miljoen vleeskuikens.

Eerder dit jaar heeft de Raad van State (RvS) de vergunning voor de bouw van het Nieuw Gemengd Bedrijf in Grubbenvorst vernietigd. De reden daarvoor was een vormfout. Er werd niet in een plaatselijk nieuws of huis-aan-huisblad bekendgemaakt dat de stukken ter inzage lagen.

De nieuwe vergunningaanvraag heeft vooralsnog alleen betrekking op het varkensbedrijf. Later zullen de initiatiefnemers van NGB de milieuvergunning voor het gecombineerde kippen- en biogasbedrijf aanvragen. Omdat het varkensbedrijf op circa één kilometer afstand staat, moet er voor beide projecten een aparte milieuvergunning worden aangevraagd.

Samen met de nieuwe vergunningaanvraag is de vereniging Behoud de Parel in actie gekomen om te voorkomen dat deze nieuwe vergunning wordt verleend aan de ondernemers. Advocaat Valentijn Wösten heeft namens de vereniging en namens de vereniging Leefmilieu Nijmegen en coöperatie Mobilisation for the Environment een zienswijze ingebracht tegen het ontwerpbesluit tot vergunningverlening.

In de brief aan het college van Gedeputeerde Staten vraagt Behoud de Parel als provincie met het NGB in overleg te gaan met als doel de aanvragen voor milieu- en natuurbeschermingsvergunningen terug te trekken en te bekijken of de bedrijven achter het NGB willen overwegen te stoppen met hun plan nabij Grubbenvorst.

Of registreer je om te kunnen reageren.