Home

Nieuws 10765 x bekeken 15 reacties

Nederlands landbouwareaal groeit naar 2,11 miljoen hectare door nieuw GLB

Wageningen - Bermen, onverharde vliegvelden en natuurgebieden kunnen mogelijk subsidiabel worden onder het nieuwe GLB. De oorzaak is dat in het nieuwe GLB een andere definitie van het begrip landbouwgrond komt. Dat blijkt uit een onderzoek van Alterra Wageningen UR in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Volgens de nieuwe definitie bedraagt het totale areaal landbouwgrond in Nederland 2,11 miljoen hectare. Volgens cijfers van Dienst Regelingen beslaat het landbouwareaal op dit moment slechts 1,98 miljoen hectare. Het totale areaal landbouwgrond dat volgens de nieuwe definitie in Nederland wordt begrensd door de Ecologische Hoofdstructuur of Natura 2000 is ruim 400.000 hectare.
Het nieuwe GLB lijkt een ruimere interpretatie van het begrip landbouwactiviteit voor te staan. Alleen het uitvoeren van een aan de landbouw gerelateerde activiteit in combinatie met het voldoen aan de definitie landbouwgrond kan al voldoende zijn om het perceel waarop deze activiteit plaatsvindt in aanmerking te brengen voor rechtstreekse inkomenssteun.

Laatste reacties

 • willy70

  Lekker dan! totale budget verdelen over nog meer hektares?

 • mczwaan@planet.nl

  Maakt toch niet uit. Je hebt dan zelf ook meer hectares.

 • Boomkesboer

  dat was toch juist niet de bedoeling

 • PIETER123

  Dit geld was boerengeld immers een bijdrage voor lagere prijzen op de wereldmarktprijzen.
  Dus wij het werk doen voor een fooi en de grootgrondbezitters en natuurclubs met dure villa's nog meer geld met hun propaganda over de balk gooien ga eens distels steken.Een spoor van verwaarlozing laat men achter nadat men de grond op naam hebben.Boerenatuurverenigingen dus eerst even nadenken als gaat vrijen met natuurclubs.

 • PetervanKempen

  Dit gesnaai uit boeren sunsidies zoals terecht opgemerkt @Pieter 123 is volgens mij al jaren aan de gang. Nu er geldnood is gaat het ministerie het alibi oppoetsen. Na openlijk jatten nu semi officieel snaaien.
  De natuurclubs zijn de boer zijn beste vriend?? Als ze nu erop gras lieten groeien voor hun 500.000 zomerganzen.........................................

 • agratax2

  Daar gaat boeren geld naar Het Rijk, de Gemeenten, de Provincie en Schiphol en andere vliegvelden. Als deze onverharde terreinen nu ook door boeren gebruikt mogen worden om te produceren O.K., maar om hiermee de werk onwillegen van een uitkering te verzien lijkt mij als boer minder geschikt.

 • ja

  Als we er mest op aan kunnen wenden op deze hectares,mogen ze de subsidie wel houden .kunnen ze voor dat geld mest vergisters bouwen of mestverwerkings programma uit voeren.dat gezeur over subsidie ben je dan ook kwijt.en kun je als boer weer melken zo als in 1980.

 • koestal

  ja ,zo wordt de spoeling wel weer dun

 • trijnie

  Agratax, leg me nu eens uit: wat is nu precies boeren geld?

 • Mels

  Trijnie,dat is er niet,het is gemeenschaps geld om de voedselprijzen laag te houden en om boeren in het gareel te houden en de stommers,een deel in elk geval,zijn dusdanig afhankelijk gemaakt dat ze niet meer kunnen of willen rekenen zonder en zo blijf je erin.Reken eens uit wat je zonder de toelagen/subsidies/melkpremie niet hebt en wat je zonder zou kunnen verdienen omdat je je niet aan bepaalde eisen hoeft te houden,zie en hoor ik nooit iemand doen.En nog erger,het breng oneerlijke concurrentie.

 • trijnie

  Mels, gelukkig hoor ik het nu eens van een boer. Mijn vraag was er één om dit aan te kaarten. Dit soort gelden worden teveel gezien als een recht en dat is het niet. De landbouw levert veel op maar Brussel kost de burger ook veel geld. Als ik nu zie wat Overijssel aan subsidie krijgt dan is dit heel, heel veel. En het grootste bedrag gaat naar een grootkippebedrijf en niet naar de kleinere bedrijven en daar erger ik me aan. En weet je wat er hier ook wel eens gezegd moet worden?
  Juist het feit dat er zoveel geld naar het boerengebeuren gaat,dat maakt dat veel burgers, die het waarom en hoe van dit geld niet begrijpen, een afkeer van boeren krijgen. Ik merk het heel erg in mijn kennissenkring.
  Het valt ook moeilijk goed te praten, vooral als er grote stallen van gebouwd worden en laatst de subsidie op asbestdaken .
  Het is moeilijk, iets wat zo gegroeid is, draai je niet zomaar weer terug.
  En wat zou er niet gebeuren als het zonder financiële hulp moet?

 • Mels

  Och trijnie,dan vallen er wat bedrijven om of ze moeten in elk geval eens een keer meer ondernemer worden. Helaas zijn er die menen het een recht te moeten noemen er dat is pas zo als het uitgekeerd wordt na een bepaalde prestatie maar helaas geld dit niet voor een groot deel van de gelden. W Geverink heeft dit op een andere plek al eens aangekaart.

 • klaas sjoerd

  Ik wil er nog wel even op wijzen dat niet alle boeren geld krijgen. Als je bij voorbeeld niet tot de bevoorrechte groep melkveehouders behoort. Wij zijn in 1990 met niks boer geworden, maar krijgen geen subsidies/toeslagen. Ik geef toe, dat is voor mij een grote frustratie; al die gesettelde boeren, hun opvolgers en grondeigenaren met gemiddeld genomen al heel veel vermogen krijgen jaarlijks zo maar 20.000 tot 30.000 euro uit de subsidiepotten, terwijl wij niks beuren. Of we moesten toeslagrechten kopen! Ik ben dan ook een groot voorstander van het afschaffen van alle toeslagen, waarmee wij ook nog eens oneerlijk worden beconcurreerd.

 • trijnie

  Klaas Sjoerd, het is oneerlijk zoals je het hierboven aangaf.
  Subsidie, dan ook gelijke monniken, gelijke kappen.
  En dan 20 tot 30.000euro dan hoef je niet eens meer te werken, wij hebben het niet eens.

 • Bacon

  Den Haag heeft geld nodig en zo kunnen ze weer een gat stoppen door subsidie te verkrijgen uit de EU voor gronden die nergens voor aangewend worden,in ieder geval niet voor agrarische doeleinden.

Laad alle reacties (11)

Of registreer je om te kunnen reageren.