Home

Nieuws 387 x bekeken

Duitse grondcertificaten tegen landbouwareaalverlies

Berlijn - De Duitse regering start een proef met intergemeentelijke handel in grondcertificaten. De bedoeling is om op die manier het verlies aan landbouwareaal in te dammen.

Gemeenten mogen op basis van dit model pas bouwbestemmingen leggen op landbouwgrond en buitengebieden als ze voldoende certificaten kunnen verwerven van andere gemeenten die binnen de bestaande bebouwde kom blijven met hun bouwactiviteiten. Iedere gemeente krijgt gratis een aantal certificaten waarmee vervolgens kan worden gehandeld. De proef wordt gehouden in 15 gemeenten. In een volgende fase wordt het aantal uitgebreid naar 50 tot 100 gemeenten. De hoop is dat met het 'planspel grondhandel' het areaalverlies van nu rond de 80 hectare per dag kan worden beperkt tot 30 hectare. Het project is opgezet door de milieudienst van de landelijke overheid, het Umweltbundesamt (UBA).

Of registreer je om te kunnen reageren.