Home

Nieuws 1878 x bekeken 4 reactieslaatste update:12 sep 2013

DLV zet mestverwerkingspool op

Uden - DLV gaat een landelijke mestverwerkingspool opzetten voor veehouders die hun mestverwerkingsplicht willen overdragen aan andere veehouders. Ook wil het adviesbureau voor de deelnemers de geldstromen beheren en uitvoering van de mestverwerking controleren.

De mestverwerkingspool biedt veehouders die vallen onder de mestverwerkingsplicht de mogelijkheid om het te verwerken mestoverschot over te dragen aan andere veehouders. DLV wil een pool opzetten waar rundvee- en varkenshouders hun mest- of verwerkingsoverschot kunnen aanbieden. Boeren met te veel mest maar die niet willen verwerken kunnen via de pool meeliften met boeren die meer mest  verwerken dan wettelijk nodig is. Projectleider Kees van Ham: "DLV is een landelijke organisatie. We kunnen boeren uit het hele land aan elkaar linken. We brengen de boeren bij elkaar, stellen de contracten op, beheren de geldstromen en controleren of de overgedragen mest ook daadwerkelijk wordt verwerkt." DLV wil de vastgelegde meststromen monitoren om online mee te kijken met de mineralenboekhouding van de verwerkers.

DLV verwacht dat de pool vooral een uitkomst is voor de intensievere melkveehouders die volgens de nieuwe mestwet een bepaald gedeelte van hun fosfaatoverschot moeten verwerken. Deze groep melkveehouders kunnen door middel van een Vervangende Verwerkingsovereenkomst (VVO) hun mestverwerkingsplicht overdragen aan varkenshouders. Een aantal grote varkenshouders in het Zuiden verwerken en exporteren meer mest dan volgens de nieuwe mestwet nodig is.

De betaling van de boer die zijn mestverwerkingsplicht overdraagt aan de boer die de mest verwerkt, beheert DLV via een derdengeldenrekening. Van Ham: "De mestverwerkende boer heeft dan de zekerheid dat hij zijn vergoeding ontvangt, tegelijkertijd willen melkveehouders zekerheid hebben of de mest die op papier is overgedragen, daadwerkelijk wordt verwerkt." De mestleverende boer moet aan het einde van het jaar kunnen aantonen dat aan de mestverwerkingsplicht is voldaan. Ook al draagt de veehouder zijn verwerkingsplicht over aan een andere boer, iedere veehouder blijft verantwoordelijk voor de afzet van zijn mestoverschot buiten Nederland.

Hoe duur een VVO wordt, weet Van Ham nog niet. "Dat zal de markt gaan uitmaken." DLV wil de pool de komende periode uitrollen. Van Ham zegt al deelnemers te hebben. Over enkele weken wordt bekend hoeveel deelnemers zich inmiddels hebben ingeschreven en welke mestverwerkende boeren zich in de pool aanbieden.

De nieuwe mestwet gaat naar verwachting per 1 januari 2014 in. Veehouderijbedrijven die een fosfaatoverschot hebben van meer dan 100 kilo, moeten verplicht verwerken. In regio Zuid is dat 30 procent, regio Oost 15 procent en voor overige regio's geldt een verwerkingspercentage van 5 procent. Dit zijn de verwerkingspercentages voor 2014. De percentages voor 2015 zijn nog niet definitief vastgesteld. Boeren kunnen ook besluiten zelf een mestverwerkingscontract af te sluiten met een mestverwerker. Een veehouder kan met een andere veehouder overeenkomen dat  de verwerkingsplicht  wordt ingevuld.Laatste reacties

 • minasblunders1

  Jongens, dit gaat weer een klucht worden die alle vorige kluchten overstijgt.

 • Sjaak

  Nou, aan initiatieven en samenwerking geen gebrek...
  Jammer, dat er alleen nog stééds geen resultaten bekend zijn van één of andere haalbaarheidsstudie, waaruit blijkt dat het daadwerkelijk interessant is om die mest te produceren voor de verwerking. Immers, als blijkt dat het per saldo geld kost, kunnen we beter die mest niet produceren en de veestapel saneren.....

 • j.verstraten1

  Saneren gaat vanzelf Sjaak met of zonder mestverwerking. Zonder mestverwerking gaat het alleen sneller. En wie is 'we' in jouw reactie? Warm saneren door de overheid? Dacht het niet. Door je collega dan? Of stop je 'vrijwillig' oftewel koude sanering?

 • koestal

  Hier is wel een markt voor

Of registreer je om te kunnen reageren.