Home

Nieuws 2076 x bekeken 1 reactielaatste update:24 sep 2013

Boeren en politiek bezorgd over Brabants bouwverbod

Doetinchem - De politiek en de sector reageren bezorgd op het besluit van de Brabantse Staten om een bouwstop in te voeren voor de veehouderij en alleen nog veehouderijbedrijven te vergunnen die bovenwettelijk presteren.

CDA-Kamerlid Jaco Geurts is bezorgd over de ontwikkelingen in Noord-Brabant. “Hoewel ik er niet over ga, omdat het een provinciale aangelegenheid is, ben ik wel heel kritisch. Het gaat mij vooral om de opeenstapeling van maatregelen die veehouders moeten nemen. De mestwet is ook weer een verzwaring voor de ondernemers en op het gebied van milieu en diergezondheid komen ook strengere eisen, zonder dat daar een duidelijke wetenschappelijke basis voor is. We hebben het wel over een sector die een grote bijdrage levert aan de economie”, aldus Geurts.

SP-Kamerlid Henk van Gerven is positief over de bouwstop. “Ik begrijp het wel. Er waren aanwijzingen dat er heel veel vergunningen aangevraagd zouden worden vooruitlopend op de nieuwe regels”, aldus de politicus. Hij vindt het jammer dat een dergelijke noodverordening nodig is. “Dat duidt er op dat er toch nog een forse tegenstelling is tussen burgers en boeren. Ze kunnen beter samen bepalen hoe de toekomst er voor de veehouderij uit moet zien.” SP pleit al langer voor een landelijk moratorium voor de veehouderij zolang de regelgeving nog niet op orde is voor een meer duurzame veehouderij.

VVD-Kamerlid Helma Lodders vindt de bouwstop in Noord-Brabant geen goede ontwikkeling, ondanks dat het idee komt van partijgenoot en verantwoordelijk gedeputeerde Yves de Boer. “De bouwstop kan er toe leiden dat landelijke doelstellingen niet gehaald worden zoals het van de grond komen van de mestverwerking. Ook zorgt de bouwstop er voor dat ondernemers niet door kunnen gaan met het ontwikkelen van hun bedrijf terwijl de Nederlandse economie in grote mate afhankelijk is van de agrarische sector. De ondernemers worden hiermee overgeleverd aan de grillen van de overheid”, vindt Lodders.

Peter Monster, adviseur van Van Dun Advies in het Brabantse Ulicoten, zegt de bouwstop aan te hebben zien komen en ongeveer een zestigtal bouwvergunningen versneld te hebben ingediend. Het waren vooral rundveehouderijbedrijven in extensiveringsgebieden waarvoor hij vergunningen heeft ingediend. "Deze gebieden gaan straks volledig op slot als het nieuwe beleid in werking gaat", weet Monster. Veel meer vergunningen heeft hij niet meer op de plank liggen. Monster noemt de onzekerheid over het nieuwe beleid het grootste probleem. "Alleen bedrijven die aan de nieuwe regels voldoen, kunnen nog voor een vergunning in aanmerking komen. Maar niemand weet wat die nieuwe regels betekenen en of ze überhaupt juridisch houdbaar zijn."

Adviseur Jan Schellekens van Agrifirm Exlan in Veghel beaamt dat het nog onduidelijk is wat het nieuwe beleid gaat betekenen voor de veehouders. "Het is nog niet in te schatten hoe streng de regels straks gaan worden en wat nog wel kan en wat niet."

Varkenshouder Bert Rijnen in Oirschot noemt het besluit van Brabantse Staten een 'motie van wantrouwen naar de sector'. Hij vreest dat de nieuwe regels te streng worden waardoor de veehouderij juist stil komt te liggen in plaats van dat de sector wordt gestimuleerd. "We moeten wel een concurrerend product kunnen blijven maken", aldus Rijnen.

Mariska Vermaas en Esther de Snoo

Eén reactie

  • Fleur de lille

    Heeft Boerderij.nl nog reacties buiten de sector gepolst?
    Bijvoorbeeld een volksgezondheid dienst of gemeente.

    Het gaat hier om een anoniem besluit. Democratie!

Of registreer je om te kunnen reageren.