Home

Nieuws 2408 x bekeken 97 reacties

Amerikaanse gezondheidsspecialisten wijzen op risico's antibiotica

Washington - Het gebruik van antibiotica als groeibevorderaar in de veevoeding wordt een steeds groter risico voor de Amerikaanse volksgezondheid. Dat zeggen Amerikaanse volksgezondheidsspecialisten van het Center for Disease Control en Prevention in een rapport.

Volgens de specialisten blijkt uit onderzoek dat meer dan 2 miljoen mensen in de VS jaarlijks ziek worden door infecties met resistente ziekteverwekkende bacteriën. Minstens 23.000 mensen zouden als gevolg van zo'n infectie jaarlijks komen te overlijden.

Volgens de US Food and Drug Administration zou zelfs bijna 80 procent van de verkochte antibiotica in de VS worden toegepast in de veevoeding. De volksgezondheidsspecialisten pleiten er voor om antibiotica niet meer als groeibevorderaar toe te passen, maar het gebruik in de veehouderij te beperken tot toepassing bij zieke dieren. Ze stellen dat de helft van het antibioticaverbruik bij mensen en het overgrote deel van het verbruik in de veehouderij onnodig is, maar wel  allerlei resistentierisico's veroorzaakt.

In een onderzoek van de John Hopkins Bloomberg School of Public Health is een relatie aangetoond tussen de toepassing van varkensmest op akkerland en het voorkomen van MRSA bij mensen. Volgens de onderzoekers zou 11 procent van de MRSA-besmettingen die worden opgelopen buiten het ziekenhuis, te wijten zijn aan bemesting van akkers met varkensmest.

 

 

 

Laatste reacties

 • Fleur de lille

  Interessant dat nu in wetenschappelijk onderzoek een relatie wordt aangetoond tussen uitrijden van varkensmest en MRSA bij mensen.

 • Fleur de lille

  '...The study is the first to examine the association between high-density livestock operations and manure-applied crop fields and MRSA infections in the community. The results were published online September 16 in JAMA Internal Medicine...'

  Dit is voor het eerst onderzocht....

 • Fleur de lille

  '...The results require replication, but we believe we have provided additional strong evidence that these livestock practices have important public health consequences,” said Joan A. Casey, MA, lead author of the study and doctoral candidate with Bloomberg School’s Department of Environmental Health Sciences...'

 • trijnie

  Fleur de Lille, graag even vertalen want hoe wel ik op mijn eindexamen engels met een 7 geëindigd ben, kan ik weinig met dit meer technisch engels en vast met mij meerderen.

 • Lie

  In het onderzoek staat ook dat het type MRSA dat is aangetoond afkomstig is van de humane kant, dus met andere woorden de varkens worden geinfecteerd door de humane omgeving.

 • antibioticasyndicaat

  Kluytmans heeft eerder ook voor de Nederlandse situatie bemerkt dat er een relatie is tussen veedichtheid en de incidentie van MRSA.
  http://www.jhsph.edu/news/news-releases/2012/feingold-livestock-associated-mrsa.html

 • antibioticasyndicaat

  Overigens is ook een nieuwe stam MRSA ondekt bij melkkoeien, die in verband wordt gebracht met 'droogzetters', en die in de melk terechtkomt.
  http://www.weather.com/health/there-mrsa-your-milk-20130813

  Men maakt zich overigens meer zorgen over de ESBL die op alle kip, en veel kalfs- en rundvlees zit. Inmiddels is ca. 10% van de Nederlanders besmet met ESBL.
  http://medischcontact.artsennet.nl/archief-6/tijdschriftartikel/83006/deze-bacterie-hoort-niet-in-ons-voedsel-thuis.htm

  Inmiddels zijn reeds de eerste varkensstallen ontdekt in Duitsland met bacteriën die zelfs tegen carbapenem resistent zijn. Dat is zo ongeveer het laatste antibioticum dat nog tegen ESBL's werkzaam is.

  Kluytmans c.s. pleiten inmiddels voor een verbod op vlees dat met deze bacterie besmet is.
  http://nos.nl/artikel/550860-ban-resistente-bacterie-uit-voedsel.html

 • Fleur de lille

  @Lie
  er staat in de samenvatting: '...The researchers found a significant association between community-associated MRSA and application of swine manure to crop fields...'

  Vertaald:
  De onderzoekers vonden een significant verband tussen MRSA in de gemeenschap en het aanbrengen van varkensmest op akkers.

  Er is dus een significant verband maar er staat niet of de besmetting van mens naar dier (contact) of van akker naar mens (voedselketen) gaat.

  Mooi onderzoek om in Nederland rond veehouderijen te doen. In het VGO wordt MRSA onderzocht maar of deze relatie en de route hier in wordt meegenomen kan ik niet beoordelen.

 • Fleur de lille

  Risico van bemesten voor volksgezondheid heeft in Nederland geen aandacht. Rioolproducten zijn van oudsher bekend als bron van ziekte.

  Wikipedia:
  '...Ontlasting van mens en dier werd ook dankbaar als mest in de landbouw toegepast.

  Volksgezondheid

  Open riolen zijn riolen die in rechtstreeks contact staan met de buitenlucht. Ze zijn op afstand te ruiken en vormen een bron van gezondheidsrisico's en ergernis. Als mensen geen toegang hebben tot adequate sanitatie en wanneer afvalwater niet goed wordt afgevoerd kan dit een groot gevaar betekenen voor de volksgezondheid, omdat ziektes als diarree, dysenterie, difterie, cholera, geelzucht (hepatitis), de pest en worminfecties zich dan gemakkelijker konden of kunnen verspreiden.

  Modernisering

  Om op een nette wijze van ons afvalwater af te komen hebben de meer ontwikkelde landen een stelsel van rioolbuizen aangelegd. De eerste grote stad waar dit gedaan werd was Londen. Joseph Bazalgette was de hoofdingenieur van dit gigantische project. Het systeem met een lengte van ruim 22.000 kilometer werd vanaf 1859 aangelegd...'

 • trijnie

  Het is een wonder dat alle mensen op het platteland nog niet overleden zijn....Als ik alleen al kijk naar mezelf: rauwe melk, biest net aan de kook, kippen, honden, geiten, beerput, koeienmest, ratten, muizen, teken.......enz.
  Gelukkig hebben we ook nog zoiets als een immuunsysteem, gelukkig...

 • abtje

  Realiteitsbesef is verdwenen.Ieder leven is omringt met goede en foute bacterien, virussen en schimmels. Je kan niet zonder leven. De Amerikanen hebben ook antibioticum tegen MRSA gevonden. Maar als doemdenken en doen je beter past, dan moet je dat vooral doen. Of je dan nog geschikt ben voor je werk durf ik te betwijfelen...

 • Romeijn

  De overeenkomsten tussen veterinaire en humane besmettingen door blootstelling aan uitwerpselen van beiden is een zeer interessante benadering van Fleur de lille. Het lijkt erop dat we inconsequent met onze meststoffen omgaan.

 • Fleur de lille

  @abtje
  Wetenschappers over de hele wereld trekken massaal aan de noodklok over de snelle opkomst van multiresistenten. Terecht.

  In de TBC bestrijding, in de veehouderij, in de ziekenhuizen, in de voedselketen en in het milieu. Overal duiken ze op. Natuurlijke stammen en gevaarlijke mutaties.

  Jij mag gerust je kop in het zand steken hoor. In de tussentijd werk ik gewoon aan oplossingen. Ben gisteren nog benaderd voor een onderzoek van een innovatief filter dat medicijnresten uit afvalwater zuivert.

  @Romeijn
  Dat klopt.

  One-Health!

 • abtje

  Blijf daarbij dan reeel. De eerste riolen werkten alleen doordat het afval omgeleid werd via de rivier richtig de zee. Zat jij met jouw dorp iets verder stroomafwaart, had je mooi pech. Dat was jouw drinkwater.
  Die snelle opkomst is ook pure onzin. Dat heeft het altijd al gedaan. Alleen nu kijken de wetenschappers dieper in deze materie en een keer verder dan hun laboratorium. dat en niets anders is het verschil.
  Dus nu eindelijk gaan ze aandacht besteden aan medicijnresten uit het menselijke lichaam? Hehe, ook zeker nieuw en innovatief, als het in het riool was was het toch weg? Net als MKZ in Engeland, via het riool 'ontsnapt'.

 • Fleur de lille

  @abtje
  Wereldwijde TBC bestrijding is al >40 jaar bezig met monitoring van mutidrugresistant bacteriën.

  De veehouderij heeft dit probleem pas een paar jaar in de smiezen omdat tot niet zo lang geleden in de Nederlandse food antibiotica gewoon door voerproducenten werd aangeprezen als groeibevorderaar.

  Landelijk beleid door het verbod heeft de afname pas ingezet.

  Wil je in je eigen sprookjes geloven dan is dat prima. Maar blijf reeel.

  One-Health!

 • antibioticasyndicaat

  Kluytmans 'ontdekte' een paar jaar terug MRSA in varkensstallen en op vlees.
  Dat was inmiddels al flink verspreid.
  In mei vorig jaar zijn in Duitse varkensstallen de eerste bacteriën aangetroffen die zelfs resistent zijn tegen carbepenem, zo ongeveer het laatste antibioticum dat nog werkt tegen de ESBL die op alle kip zit, en inmiddels 10% van de Nederlanders.
  Wordt het niet een keer tijd dat varkensstallen op die enge beesten gecontroleerd worden?
  Kluytmans pleit nu al voor een verbod op vlees met carbepenem resistente bacteriën. De strijd tegen de ESBL lijkt al verloren.
  http://nos.nl/artikel/550860-ban-resistente-bacterie-uit-voedsel.html

 • Fleur de lille

  @abtje
  Eén van de oorzaken van resistentievorming.

  Amerika:
  '...Ze stellen dat de helft van het antibioticaverbruik bij mensen en het overgrote deel van het verbruik in de veehouderij onnodig is, maar wel allerlei resistentierisico's veroorzaakt...'

  Nederland:
  '...Koppelbehandelingen worden nog steeds standaard toegepast. Bij een koppelbehandeling worden antibiotica preventief aan het hele koppel toegediend. Dit is toegestaan indien ziekteverschijnselen bij slechts een klein aantal dieren in het koppel zijn vastgesteld. Hierdoor worden nog veel antibiotica onnodig aan vaak gezonde dieren toegediend. Tijdens een debat over dierziekten en antibioticagebruik in de veehouderij heeft de PvdD een motie ingediend waarin zij bij de regering aandringt strenge eisen op te stellen voor het toepassen van koppelbehandelingen en het gebruik ervan terug te dringen. De motie werd mede ondertekend door de SP. De Tweede Kamer heeft deze motie half april (2013) aangenomen...'

 • abtje

  Je kan de 'schuld' bij de boeren proberen te leggen, maar als je eerlijk bent weet je dat dit komt door de arrogantie van de wetenschap. Precies hetzelfde als wat nu gebeurt met genetische manipulatie.
  Er is een 'wetenschapper'die iets ontdekt, zijn zakken meer dan vult en de rest is voor de rest.
  Zo simpel is het. De eerste AB werd ontdekt, enkele farmaceuten vullen hun zakken. Ook toe waren er al vraagtekens bij resistentie!!!
  Het antwoord is ook onveranderd gebleven. Hoongelag en wegwuiven. De wetenschap was zo goed, tegen die tijd was er wel weer wat anders ontdekt door de almachtige wetenschap. Nu blijft dezelfde wetenschap grof in gebreke.
  Ze weten het door de resistentie niet meer. Dus nu EINDELIJK kruipen ze uit hun laboratorium om verder te kijken. De enigste twee dingen die ze nog niet afgeleerd zijn, zijn hun arrogantie en hun geldhonger.

 • abtje

  De wetenschap was er van overtuigd dat Malaria eind vorige eeuw wel uitgeroeid zou zijn...Niets is minder waar...
  Het humane medicijngebruik is ondanks alles nog steeds niet aan het afnemen... De door jouw benoemde riolering word ondanks wettelijke regels nog steeds via overstorten geloosd in het milieu waar ook landbouwhuisdieren uit drinken. Wat wil je nu??

 • abtje

  Het oplossen van al deze items mag je als geheel zijn, en de schuldvraag is niet eens relevant. Maar het wijzen naar de makkelijkste daders is te goedkoop, zelfs voor iemand die zijn geld verdient met dezelfde wetenschap.

 • Mozes

  Abtje, je slaat de spijker op de kop!

 • Fleur de lille

  Het gaat niet om de schuldvraag maar om gevaarlijk ontkenning.

  Humaan en veterinair hebben een enorme opgave om resistentievorming af te remmen. Daar ben ik heel helder in.

  Dit heeft niets met wetenschap te maken maar met gedrag.

  One-Health!

 • Fleur de lille

  Wees niet bezorgd. Ik verdien mijn geld niet met wetenschap.

 • bankivahoen

  Die indruk wek je hier nou ook niet bepaald Fleur@ !

 • Fleur de lille

  @Mozes
  Voor iemand met wie ik al jarenlang discussie voer ken je me toch bar slecht.

  @abtje
  Malaria is een mooie vergelijking van een zoönose die we graag in breder verband bespreken. Deze wordt namelijk door een paraciet veroorzaakt.
  Dat is nog leuker dan resistente schimmels en bacterieën.

 • Mozes

  Fleur de Lille #22 , je zegt: 'het gaat niet om de schuldvraag maar om gevaarlijke ontkenning'.
  Ik zie van jou kant een ontkenning van de inspanning en vorderingen die de veehouderij gemaakt heeft op het gebied van reductie van antibioticagebruik.
  De grote inspanning en al gerealiseerde reductie laat zien dat in de veehouderij geenszins de noodzaak tot minimalisering van antibioticagebruik ontkent wordt.

 • Fleur de lille

  @Mozes
  De veehouderij heeft onder aanvoering van de vorige minister van Landbouw, de voormalig minister van VWS en met ondersteuning van de sectoren en de sDA een stevige reductie van het antibioticagebruik gerealiseerd. Dit is een groot compliment waard. Dierenartsen en vele anderen om veehouders zagen dit beleid niet als uitvoerbaar.
  De eerste stappen waren fors.
  Groot compliment.

  Wat dit betekent voor dierziekten is mij volstrekt onduidelijk. Hierover kunnen dierenartsen, de sector en de GD veel beter communiceren.

  Maar:
  Zie je in Nederland onderzoek naar antibioticaresten of resistente bacteriën in dierlijke mest?
  Is er onderzoek naar deze componenten in vergisters?
  Hoe loopt de beleidsontwikkeling van waterschappen rond antibioticaresten in veerijke gebieden?
  Wat levert onderzoek naar resistente bacteriën in veerijke gebieden op?


  Er zijn dus goede stappen gezet. Nogmaals mijn complimenten.
  De vervolgstappen zijn moeilijker.
  Moeilijker zichtbaar te maken en moeilijker is effectiviteit uit te drukken.

  We weten heel veel nog niet.

  Momenteel gaat er evenveel antibiotica naar de veehouderij als naar humaan.
  Dit moet beide verder omlaag.
  Er zal dan een evenwicht ontstaan rond reële behandel AB.
  Gezondheidsplannen op veehouderijen moeten hier bij helpen.
  Dit staat nog in de kinderschoenen en evaluaties zijn weinig openbaar.

 • Fleur de lille

  Er liggen nieuwe gevaren op de loer en die je moet erkennen anders verval je opnieuw in gevaarlijke ontkenning, een reactie in de veehouderij.

  Toverwoord: transparant

 • Mozes

  Fleur de Lille, een tijd terug stond bij ons in de Twensche Courant Tubantia een artikel over vervuiling van de Bornse Beek. Er werden vissen gevonden die als gevolg van hormonen in het water een geslachtsverandering hadden ondergaan. Verder werden sporen van verschillende soorten antibiotica gevonden. Niemand in de plaatselijke of landelijke politiek reageerde erop. De reden? De waterzuivering van Hengelo loost op de Bornse Beek. Als deze vervuiling uit de veehouderij afkomstig was werd Nederland te klein. Een spoeddebat werd aangevraagd in de Tweede Kamer. Kanovaren op de Bornse Beek werd direct verboden. Aanwonenden werden onder medisch toezicht geplaatst.
  De vervuiling kwam echter uit de waterzuivering van de stad dus er was niets aan de hand. Niemand in de politiek die een vraag steld, zelfs het kanovaren gaat gewoon door.
  Betekent dit dat wij in de veehouderij ons niet druk hoeven te maken? NEE! Het betekent wel dat door sommige politici en maatschappelijk betrokkenen disproportioneel gereageerd wordt. Het lijkt erop dat niet de ernst van de vervuiling het belangrijkste is maar meer de vraag waar die vandaan komt.

 • bankivahoen

  Selectieve verontwaardigheid is voor enkelen geen enkel probleem hier op de site Mozes@ !

 • abtje

  Bankivahoen, je leest het met de verkeerde bril. Mozes heeft hier helemaal gelijk. Dito met verontreinigingen in de bodem. Is het erg verontreinigd en is de eigenaar particulier dan is het paniek, is de eigenaar de gemeente, provincie of rijk, dan valt het allemaal reuze mee.
  Net als met uitslaande branden, er zijn nooit gevaarlijke stoffen vrijgekomen, alleen maar bij Vopak...

 • bankivahoen

  Natuurlijk heeft Mozes gelijk , ik bedoelde eigenlijk dat Fleur door een ernstig gekleurde bril naar de materie kijkt en belangrijke dingen over het hoofd ziet. Ik bedoel de agrarische sector kan het bij Fleur toch niet goed doen . Abtje je hebt gelijk ,reactie # 31 kun je inderdaad ook anders lezen.

 • abtje

  Bankivahoen Mag ik je nogmaals corrigeren? In DIT geval heeft Mozes gelijk. Is niet natuurlijk heeft Mozes gelijk :-) :-) :-)

 • bankivahoen

  Laat dit nou wel mijn mening zijn Abtje ! Jij mag vinden dat hij in DIT geval gelijk heeft.

 • aarthamstra1

  #30 Mozes zo is het . Waar komt de rest ( 89% )vandaan ??

 • trijnie

  Hoe doet een kippenboer het met de medicijnen? Stel, je kippen zijn zes wkn, en aan de slacht toe. Maar met vijf wkn. Worden ze ziek en moeten zeaan de anti-bioticum of ander medicijn anders leggen ze nog net voor de slacht het lootje. Hoe wordt dit opgelost???
  Krijgt de consument dan kip MET of moeten ze langer blijven? Wat niet kan, want de vlg. lichting kuikens komt er alweer aan.
  Kan iemand mij daar eens antwoord op geven?

  En idem met eieren en bv. Varkens.

 • Fleur de lille

  @trijnie
  Laten we Mozes de kans geven hierop een mooi antwoord te geven.

 • abtje

  @Fleur Heeft Mozes kippen dan? Btw voor iemand die er totaal geen verstand van heeft, met je preventieve AB koppel behandelingen voor schapen en runderen, waar ik nog nooit van gehoord heb, kan je je beter eerst eens beter inlezen in de materie. Bespaart je een hoop domme opmerkingen...

 • Fleur de lille

  Uhhmm AB koppelbehandeling voor schapen en runderen? Dat lees ik hier nergens....Het citaat in #17 gaat over kippen.

  Wonen rond veehouderijen lijkt toch wat risico's te hebben. Voor het RIVM en Heederik wat stof tot nadenken:

  '...This study is the first to demonstrate an association between
  MRSA infections and proximity to high-density livestock
  farms or to antibiotic-exposed manure. The authors
  speculate that aerosols of bacteria from the manurecontaining
  fields might account for the spread and ultimately
  for the infections of those living close to the fields. Alternatively,
  it is possible that there are as yet unrecognized risks of
  infection for those living nearest the farms. Strains classically
  associated with livestock-associated infections or colonizationwere
  not found among the human infection isolates.
  Future studies that would strengthen the identified association
  include (1) determining the types and concentrations of
  antibiotics in manure; (2) determining the prevalence of genes
  mediating antimicrobial resistance found in the manure; and
  (3) comparing human infection isolateswith those in the manure.
  ...'

  Was er twee jaar geleden hier nog een discussie over gebrek aan wetenschappelijk bewijs. Hier heb je een stevige studie!

 • abtje

  Wilde je daat dan ontkennen Fleur? Die onzin die je vertelde over koppelbehandeling met AB bij schapen en runderen? Zielig hoor...

 • trijnie

  En nog geen antwoord op mijn vraag. Jammer, ik ben heel bang dat dit ook wel een moeilijke vraag is, om een eerlijk antwoord op te krijgen....

 • antibioticasyndicaat

  Goede vraag inderdaad, Trijnie. AH beweert dat voor zijn ''huis'plofkip niet preventief antibiotica gebruikt zouden worden.
  Hoe zou AH het dan willen noemen als een hele stal antibiotica krijgt als er enkele ziek zijn? En tot hoeveel weken voor de slacht?

  Wat verder zorgen baart: naast die 50% reductie - voor wat die met de rammelende SDA-registratie waard is - wordt in een enkele vangst tientallen procenten aan pluimveegebruik onderschept. En dan ook nog eens niet geregistreerde, en voor de mens kritische antibiotica.

  De kop-in-het-zand-mentaliteit op dit item is zo nu en dan stuitend.
  In de humane geneeskunde is het gebruik nergens lager dan in Nederland. In ziekenhuizen werken inmiddels A(-ntibiotica)teams aan een zo prudent mogelijk AB-gebruik. Terwijl met alle reductie nog steeds honderden tonnen antibiotica gebruikt worden in de veehouderij.

 • antibioticasyndicaat

  Recent bleken voor de mens kritische antibiotica zelfs nog zonder gevoeligheidsbepaling gebruikt te worden voor kalkoenen. Zonder enige sanctie.
  Vorig jaar zijn reeds de eerste carbepenem-resistente bacteriën in Duitse varkensstallen aangetroffen. Carbepenem is zo ongeveer het enige antibioticum dat nog werkzaam is tegen ESBL.
  Het lijkt me sterk dat die inmiddels ook de Hollandse varkensstallen niet bereikt zouden hebben.

  Krankzinnig dat we al accepteren dat al ons kippenvlees ESBL bevat. Inmiddels is reeds 10% van de Nederlandse bevolking besmet.
  Kost elk jaar tientallen doden.
  http://nieuwsuur.nl/onderwerp/243251-plofkip-100-procent-besmet.html

  Kluytmans pleit nu voor een verbod op voedsel met carbepenasevormende bacteriën.
  http://nos.nl/artikel/550860-ban-resistente-bacterie-uit-voedsel.html

  Maar er vallen blijkbaar nog niet genoeg doden, en ze vallen niet spectaculair genoeg, en te stilletjes.
  http://nieuwsuur.nl/onderwerp/187194-dode-door-esblbacterie.html

 • alco1

  Ik geef gelijk toe dat ik van deze materie weinig verstand heb.
  Maar toch een vraag? Hoe zou de toestand nu zijn als AB nooit uitgevonden was? Zou ESBL en MSRA dan ook bestaan.
  Bij mensen zijn heel veel kankersoorten te genezen, maar sommigen nog niet. Niet door resistentie, maar gewoonweg omdat er nog niets voor is.

 • Fleur de lille

  @antibioticasyndicaat
  '...Maar er vallen blijkbaar nog niet genoeg doden, en ze vallen niet spectaculair genoeg, en te stilletjes...'

  Hierover had ik het begin van de week met een collega.
  Bij welke impact trekken we ons dit probleem aan?
  Wie wordt dan probleemhouder?

 • Fleur de lille

  @alco1
  resistentie komt in de natuur gewoon voor.

 • abtje

  Tenenkrommend, Fleur, jouw onwetendheid.
  Alco, het is niet een vaststaand iets.Het beweegt, het leeft. De bacterien leven naast elkaar en met en tegen elkaar. Net als mensen, dan gaat het goed, dan hebben ze onenigheid en dan zelfs oorlog met elkaar. Dan voeren ze biologische oorlog tegen elkaar. Ze produceren stoffen om de ander te elimineren. Dat is AB, een stof, gemaakt door een schimmel om de andere organismen te verwijderen uit haar gebied. Dus geen andere schimmels of bacterien als concurrent.
  Die concurrenten proberen op hun beurt ook weer wapens te maken om de baas te worden in hun stukje wereld.
  En dat is het verhaal, heel simpel uitgelegd. Dus een levensvorm vecht voor haar leven en AB is daarin een TIJDELIJk effectief wapen. Want wat je niet dood worde streker, oftewel, je maakt op een keer daar ook weer een wapen tegen. Dit blijft in beweging.

 • Mozes

  Fleur de Lille, je voert de verkeerde discussie. De noodzaak om antibioticagebruik zo ver mogelijk te reduceren is helemaal geen discussiepunt. Wat wel een discussiepunt is zijn de vragen: hoe laag is mogelijk, wat zijn de consequenties en hoe realiseren wij dit?
  Het is dus veel meer een bestuurlijk dan een veterinair/medisch vraagstuk.
  Het Nederlandse systeem wat door de veehouderij zelf is ontworpen is zo succesvol dat dit in andere landen inmiddels als voorbeeld wordt genomen.

 • Mozes

  Trijnie #37, ik ben melkveehouder en geen pluimveehouder. Toch zal ik proberen een antwoord op jou vraag te geven. Vroeger had ik nog een kleine varkenstak naast het melkvee. Als in de laatste week van de ronde de varkens ziek werden (bv longontsteking) waren er drie mogelijkheden: bij een beperkt aantal varkens de zieke varkens individueel behandelen en appart leggen zodat ze niet afgeleverd werden.
  Bij een epedemie waarbij de hele varkensstapel ziek werd konden alle varkens behandelt worden met een kortwerkend antibioticum en daarna langer laten liggen totdat het antibioticum weer uit de varkens was verdwenen. Of alle varkens zonder behandeling in overleg met de slachterij direct afleveren en een wat lager gewicht accepteren.
  In de vleeskuikenhouderij zal dit niet anders zijn.

 • bankivahoen

  Dus antibioticasyndicaat @ , hoe meer doden des te geloofwaardiger jouw verhaal zou zijn ? Het valt je dus tegen dat er niet meer sterven of hoe moet ik dat lezen ? Wel een hele rare manier van benadering van deze materie !
  Jij zult tegenstribbelen zolang er nog 1 kg geneesmiddel gebruikt wordt , wat getuigt van weinig gevoel voor het welzijn van de dieren ! Hopelijk redeneer je over humaan gebruik niet hetzelfde!
  Ik kan je een ding meegeven en dat is dat alle boeren hun stinkende best doen om te zorgen dat hun dieren gezond blijven, maar dat in geval van ziekte de mogelijkheid er moet zijn om dit te verhelpen met inzet van geneesmiddelen.

 • trijnie

  Abtje, dat verhaal van jou is zoverre waar, maar tegen bv influenza maak je antistoffen , het zou voor je leven lang kunnen zijn, ware het niet dat dit virus steeds een ander jasje aandoet zodat je lijf het niet als zodanig herkent, ook varieert het virus van tijd tot tijd,dus je krijgt opnieuw griep.

 • trijnie

  Als ik het goed begrijp, moet ik maar afwachten of er in het kippetje, ei of ander vlees antbioticum zit. En ik denk dat dit eerder bij kip dan bij grotere dieren gebeurt omdat je één
  ziek varken apart kunt houden en medicijnen kunt toedienen. Volgens mijn dochter, die op een microbiologisch lab. werkt, wordt er maar weinig gekeken naar antibioticum in het vlees, het is nogal omslachtig. Wel wordt er veel aangeboden voor onderzoek naar bacteriën,dat schijnt heel gangbaar te zijn.
  Het is jammer dat er niet meer controle is.

 • Fleur de lille

  @Mozes#49
  '...De noodzaak om antibioticagebruik zo ver mogelijk te reduceren is helemaal geen discussiepunt. Wat wel een discussiepunt is zijn de vragen: hoe laag is mogelijk, wat zijn de consequenties en hoe realiseren wij dit?...'

  In #27 schrijf ik:
  '...Momenteel gaat er evenveel antibiotica naar de veehouderij als naar humaan.
  Dit moet beide verder omlaag.
  Er zal dan een evenwicht ontstaan rond reële behandel AB...'

  Wat is daaraan anders dan dat wat jij zegt?

  Mozes: Ga je naar het startsymposium Twents netwerk zoönosen dinsdag?
  http://www.ggdtwente.nl/infectieziekten/1205-startsymposium-twents-netwerk-zooenosen

 • Fleur de lille

  Veterinairen bevestigden me onlangs dat onderzoek naar antibiotica in mest geen aandacht heeft. Dit is in het verleden incidenteel gedaan.
  Er is wel regelmatig onderzoek naar pathogenen in mest.
  Gebruikelijker is tankmelkonderzoek maar dat is voor een aantal diergroepen weer niet mogelijk.

  Er is dus maar weinig onderzoek naar resten van AB in secretie of afval van dieren. Trijnie's informatie uit het lab. bevestigd dit.

  Dit gebrek aan onderzoeksaandacht geeft de lage prioriteit weer.

  De sDA beperkt zich tot imputgegevens en adviseert niet de output te controleren. Veterinair is er geen signaal output te gecontroleren.

  Er komt dus een vracht antibiotica via vlees en mest in de leefomgeving terecht.
  Bij humaan is het afvalputje hiervoor het riool en huisafval.
  Onderzoekers en beleidsmakers laten dit gebeuren omdat er geen prioriteit aan dit probleem wordt gegeven.

 • antibioticasyndicaat

  Beste Alco,

  Als het nog even zo doorgaat, zijn we door de toenemende resistentievorming weer in de situatie beland van vóór de antibiotica.
  http://medischcontact.artsennet.nl/media-cultuur/documentaires/documentaire/95514/antibioticaalarm-zembla.htm

  Dan zijn allerlei nu gebruikelijke operaties, zoals heupen, hartoperaties en cytostaticabehandelingen niet meer mogelijk door het grote overlijdensrisico door infecties waar geen enkel antibioticum meer tegen opgewassen is.

  Ik vind dat we geen enkele reden hebben om trots te zijn op onze veehouderij. Nergens hogere besmetting met ESBL en MRSA, nog steeds nergens hoger antibioticagebruik: honderden tonnen, en dan nog exclusief illegale. Het is nog een wonder dat de uitgeklede en gedecimeerde NVWA zo nu en dan een illegale partij antibiotica, en dan direct van tonnen, op het spoor komt. Moet wel het topje van een ijsberg zijn.
  http://www.nu.nl/economie/3590311/beslag-huizen-en-geld-antibioticafraude.html

 • antibioticasyndicaat

  Het bovenop elkaar gepropt houden van duizenden, ook nog eens genetisch vrijwel identieke en puur op vleesproductie gefokte varkens en kippen, die in hun eigen stront staan en dikwijls slecht drinkwater hebben veroorzaakt logischerwijs infecties met het bijbehorende antibioticagebruik. Niets om trots op te zijn.

  Er vallen in Nederland elk jaar tientallen doden, alleen al door het gebruik van voor de mens kritische antibiotica in de pluimveehouderij, Bankavihoen. Ook niets om trots op te zijn, Een wetenschappelijk FEIT.
  http://wwwnc.cdc.gov/eid/article/19/8/12-0681_article.htm
  Het is allemaal too little, too late. Decennialang zijn waarschuwingen van microbiologen in de wind geslagen om voor de mens belangrijke antibiotica niet voor vee te gebruiken.

  En als er één verhaal tenenkrommend onbenullig is, dan is het wel jouw sprookje over biologische oorlogsvoering door bacteriën, Abtje. Resistentie treedt op door gebruik van antibiotica. Daar waarschuwde Fleming al voor.

 • Mozes

  De eventuele aanwezigheid van antibiotica in vlees of melk wordt niet onderzocht in het laboratorium waar de dochter van @Trijnie werkt. Daar zijn andere laboratoria voor. De dochter van @Trijnie heeft hier dus helemaal geen zicht op.
  De aanwezigheid van antibiotica in mest wordt inderdaad niet onderzocht net zoals het riool uit de stad ook niet onderzocht wordt.
  Melk wordt juist extreem intensief onderzocht. Op de tankwagen die de melk komt halen zit al testapparatuur die controleert of er antibiotica inzit. Daarnaast wordt bij iedere levering een monster geschept en nog eens in een laboratorium onderzocht. De pakkans is dus 200% en de sancties zeer zwaar. Antibiotica in de melk is de schrik van iedere boer.
  Hoe de controle op vlees verloopt is mij niet geheel bekent. Één keer heb ik het meegemaakt dat een koe is afgekeurd vanwege antibiotica. De koe had een hartklepontsteking en was behandeld met antibiotica. Ze bleek niet meer genezen en moest uiteindelijk weg voor noodslachting. Ik heb gewacht met afvoeren totdat de wachttermijn voorbij was en voor de zekerheid nog één dag extra. Toch bleek er nog antibiotica in te zitten wat er op het slachthuis feilloost uitgehaald werd waarna de koe afgekeurd werd.
  Wordt vervolgt......

 • Mozes

  Vervolg: De reden dat er nog antibiotica inzat was volgens de dierenarts dat de koe al zo'n ernstig hartfalen had dat de nieren en de lever onvoldoende werkten en de antibiotica onvoldoende afgevoerd hebben.
  Mijn persoonlijke ervaring met controle in het slachthuis is dat antibiotica besmette dieren er wel degelijk uitgehaald worden.

 • antibioticasyndicaat

  @Fleur: Er vallen door ESBL hoogstwaarschijnlijk meer doden dan door de Q-koorts.
  http://wwwnc.cdc.gov/eid/article/19/8/12-0681_article.htm

  Na de eerste gedocumenteerde! ESBL-dode in 2010 reageerde o.a. Mark Jansen van het CBL ontsteld. Trok het onderzoek zelfs nog in twijfel, en wilde spoedoverleg in den Haag:
  http://www.artsennet.nl/Nieuws/Op-tv/Uitzending/84867/ESBLdode-donderslag-bij-heldere-hemel.htm.

  'Met voedselveiligheid valt niet te spotten'.
  Onlangs nogmaals, nav. het poepvlees (NB.: ESBL ís een poepbacterie!).
  http://www.artsennet.nl/Nieuws/Op-tv/Uitzending/84867/ESBLdode-donderslag-bij-heldere-hemel.htm

  Maar inmiddels is zo goed als alle kip, en veel rood vlees, en ook groente ESBL besmet, en ook al ca. 10% van de Nederlanders, en vallen elk jaar tientallen doden.

  En nu?

 • antibioticasyndicaat

  Met alle respect: Ik vraag me af of alle dieren met antibiotica er in het abbatoir tussenuitgehaald worden, Mozes.
  De laatste ZEMBLA-uitzending stemde wat dat betreft niet hoopvol, evenmin als de Kamerbrief van Dijksma. Misstanden in slachthuizen blijken al 5 jaar door te etteren, en in de tussentijd is de NVWA ook nog eens zo ongeveer gehalveerd. De NVWA is een papieren tijger geworden en hobbelt voortdurend achter de schandalen aan.

  Wat mij ook verbaast: de samenstelling van veevoer wordt uit 'privacy-overwegingen' stilgehouden. Trustfeed keurt zijn eigen veevoer, en vindt het te duur om korrelmaïs effectief te testen op aflatoxine. Een paar jaar terug werd er per fabrikant niet meer dan ca. 1.000 euro besteed aan onafhankelijke kwaliteitscontrole van veevoer.
  Nota bene de 'bron' van ons vlees, en ik vraag me af of dat met het uitkleden van de NVWA niet nog veel minder geworden is. Hebben we onderhand ook nog niet genoeg veevoerschandalen gehad?

 • abtje

  Antibioticasyndicaat Dus jij denkt dat als er in de veehouderij geen enkele AB meer gebruikt zou worden dat er dan geen mensen meer dood gaan aan bacterien? Wel heel erg naief, ook dan gaat het gewoon door. De microbiologische wereld blijft gewoon doorveranderen. De mens hoopt dat ie stil blijft staan om de achterstand in te halen. Persoonlijk denk ik dat het genetisch sleutelen veel meer impact gaat geven.
  @Trijnie Dat die griep ieder jaar terugkomt in een net even andere samenstelling zegt toch genoeg? En dat is dan weer een virus.

 • antibioticasyndicaat

  Je moet me geen woorden in de mond leggen, Abtje.
  Veestallen waar veel antibiotica gebruikt worden zijn kwekerijen van steeds resistentere bacteriën. Zoals een GGD-arts onlangs zei: het is niet óf, maar wanneer de volgende zoönose uitbreekt. Gelukkig is de laatste vogelgriep niet verder gekomen dan Bretagne.

  Hoeveel doden door zoönosen en ESBL vind jij eigenlijk acceptabel. Abtje?

 • alco1

  Nog een vraag. Als ik hoor hoe vaak sommige mensen een anti biotica kuurtje voorgeschreven krijgen, dan schrik ik daarvan. Ook huisdieren krijgen regelmatig medicijnen voorgeschreven. Wat heeft dit voor invloed op resistentie bij de mens. Het komt er immers rechtstreeks in?

 • bankivahoen

  Durf je niet inhoudelijk te reageren antibioticasyndicaat @ op # 51 , dan weet ik al wat voor iemand ik voor me heb, iemand die nooit serieus naar de zaak kijkt maar alles van 1 kant bekijkt. Zo iemand neem ik niet serieus en verdoe geen tijd meer met hierop te reageren. Gooi er nog maar wat monoloogjes tegen aan , hopelijk voor je hapt de rest wel!

 • antibioticasyndicaat

  Lees #57 eens, Bankavihoen:
  'Er vallen in Nederland elk jaar tientallen doden, alleen al door het gebruik van voor de mens kritische antibiotica in de pluimveehouderij, Bankavihoen. Ook niets om trots op te zijn, Een wetenschappelijk FEIT.
  http://wwwnc.cdc.gov/eid/article/19/8/12-0681_article.htm '

  Wat sneu dat je zo snel met een oordeel klaar staat en je vervolgens aan een inhoudelijke discussie onttrekt. Steek maar lekker je kop in het zand.

 • antibioticasyndicaat

  Beste Alco,
  Gebruik van antibiotica kan tot resistentie leiden. In de humane geneeskunde is men in Nederland zeer terughoudend met het geven van antibiotica, bijvoorbeeld bij verkoudheden, die veelal viraal zijn. Het is van belang om kuurtjes af te maken, omdat de betreffende bacterie anders overleeft en juist dan resistentie kan opbouwen. Datzelfde geldt eveneens voor huisdieren.
  In ziekenhuizen zijn tegenwoordig A(-ntibiotica)teams bezig om zo gericht en prudent mogelijk antibiotica in te zetten en verdere resistentievorming zo veel mogelijk te voorkómen.
  We moeten zuinig zijn op de antibiotica die we nog hebben. Het kan jaren duren eer er nieuwe ontwikkeld zijn.

 • abtje

  Antibioticasyndicaat Hoeveel mensen overlijden er jaarlijks aan ESBL?
  of Q koorts? En dan bedoel ik GEZONDE mensen. Dus niet mensen die al wat mankeren en dit de druppel is.
  Niet om te bagataliseren, maar kijk nu eens wat reeler naar het geheel.
  Als je zo begaan bent met de volksgezondheid is er meer winst te behalen door alle vervoersbewegingen (verkeer) te verbieden. Geen auto ongelukken meer, al of niet met drank, geen uitlaatgassen meer en andere uitsttoot enz, enz, enz.
  Dit is ook niet reeel, maar werkt wel. In de veehouderij is het AB gebruik al gehalveerd. Ook al bespaart dat maar een mensenleven, dan is het al de moeite waard. Maar als je eerlijk en reel naar het GEHEEL kijkt, is het zwaar overtrokken...

 • trijnie

  @Mozes, je kunt het zo gek niet bedenken wat er op een levensmiddelenlaboratorium wordt onderzocht, het is erg interessant, mocht een paar keer mee en je weet onderhand wel hoe nieuwsgierig ik ben.........
  Zelfs water wordt niet alleen op bacteriën onderzocht maar ook op legionella.
  En als je wist hoe vaak het met bepaalde maaltijden mis is, dan waren we al aardig uitgedund.

 • alco1

  Nou terughoudendheid met het geven van antibiotica. Als ik kijk bij mijn dochter, die apotheker is, wat daar over de toonbank gaat. Het klopt dat een kuur afmaken van belang is, maar dit zou voor dieren gelijk zijn.
  Is er niet iets anti dierhouderij wat ik proef bij jouw betoog?

 • Romeijn

  Eerder is hierboven opgemerkt dat nergens zoveel antibiotica in de dierhouderij gebruikt wordt als in Nederland. Dat is onjuist; voor zover bekend wordt in Spanje de meeste antibiotica gebruikt. Nederland gebruikt een derde minder, maar altijd nog bijna tien keer zoveel als in Zweden (per kg levend gewicht, gegevens uit 2010).
  http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Report/2012/10/WC500133532.pdf

 • antibioticasyndicaat

  Het aantal feitelijke Q-koortsdoden werd door van Coutinho van het RIVM geschat op 2 a 3 maal het geregistreerde aantal van 25.
  Alleen de verzuimkosten door de Q-koorts werden vorig jaar al op 200 miljoen geschat. Overwegend gezonde mensen. Honderden met een chronisch vermoeidheidssyndroom. Besmetting ook via uitgereden mest. Na jaren nog hartklepgebreken mogelijk.

  Verzwakte mensen zijn vatbaar voor ESBL. Ouderen, kankerpatienten, transplantatiepatiënten, mensen op een IC. Ik weet niet of jij het leuk zou vinden als je vader of ,moeder een dergelijk 'laatste zetje' zou krijgen?
  Tientallen ESBL-doden, elk jaar. Wordt al jaren voor gewaarschuwd.
  http://www.artsennet.nl/Nieuws/Op-tv/Uitzending/76409/Bestrijding-antibioticaresistentie-te-laat-1.htm

 • antibioticasyndicaat

  Overigens wordt pas sinds kort serieuzer onderzoek gedaan naar de gezondheidseffecten van microbieel verontreinigd (ultra-)fijnstof, endotoxinen en aërosolen uit veestallen. De veehouderij draagt voor ca. 20% bij aan het fijnstof, dat voor miljarden aan gezondheidsschade (COPD, hart- en vaatziekten) veroorzaakt. Recent is voorgesteld om een maximum te stellen aan de concentratie endotoxinen in de lucht, waarvan duidelijk is dat ze schadelijk zijn.

  Het wordt tijd dat dergelijke zaken een keer serieus genomen worden.
  Vooral ook omdat het resistentieprobleem steeds ernstiger wordt. Ook door de WHO erkend. 25.000 doden, alleen al in Europa.
  Er zijn al dermate resistente bacteriën dat daar geen enkel antibioticum meer tegen bestand is. Vorig jaar al in Duitse varkensstallen.
  https://www.vumc.nl/4978246/180094/Symposium_uitnodiging_antib.pdf

  Fijn dat je vindt dat het besparen van 1 mensenleven al de moeite waard is. Ik zou zeggen: DOE er wat aan! 50% reductie is bij lange na niet voldoende.
  http://nos.nl/artikel/550860-ban-resistente-bacterie-uit-voedsel.html

 • abtje

  Moeilijk he, luisteren. Gewoon je riedeltje afdraaien met je linken helpt zeker? Je wilt de essentie niet bevatten, kan, maar dan ben je zelf een struisvogel, wat je anderen verwijt.

 • antibioticasyndicaat

  Wat is die 'essentie' dan wel volgens jou, Abtje? Waar gaf ik je geen antwoord? Excuus als ik mijn argumenten te veel met bronnen onderbouw.

  Het spijt me, maar mooier kan ik het niet maken. We zitten echt met een resistentieprobleempje, of je het nu leuk vindt of niet.

 • Mozes

  @antibioticasyndicaat, Coutinho van het RIVM verklaarde een tijd terug dat 90% van de resistente bacteriën uit de humane gezondheidszorg zelf afkomstig zijn.
  Verder is van belang dat derde en vierde generatie antibiotica al bijna twee jaar helemaal niet meer gebruikt worden. De Nederlandse veehouderij vormt voor deze essentiële antibiotica in de humane zorg op dit moment al geen enkel risico meer.

 • Romeijn

  'De veehouderij is eigenlijk een onnodige bron, daarom is het zo belangrijk om daar iets aan te doen', aldus Coutinho.
  http://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2013/4/Coutinho-resistentie-vooral-humaan-probleem-1224707W/
  Misschien is dit selectief shoppen; het kan ook zijn dat ik het niet helemaal begrijp; leg het dan eens wat beter uit.

 • antibioticasyndicaat

  @Mozes, Coutinho heeft nooit een percentage genoemd. Is ook weinig zinvol. Voor de Nederlandse situatie geldt dat het humane gebruik zeer laag is, en het veterinaire nog steeds zeer hoog.
  De Gezondheidsraad adviseerde ook bijvoorbeeld het gebruik van colistine af te bouwen, omdat colistine inmiddels, met al zijn bijwerkingen, bij bepaalde infecties al een van de laatste soms nog werkzame antibiotica is geworden.
  http://www.knmvd.nl/wvab/actueel/nieuwsberichten/reductie-van-het-gebruik-van-colistine-in-veehouderij

  Ontegenzeglijk wordt er door de sector veel aan gedaan om antibioticagebruik af te bouwen. We hebben alleen een enorme achterstand opgelopen door onverstandig gebruik. Sommige microbiologen zijn bang dat het al een verloren strijd is.

  Des te belangrijker is het om alles op alles te zetten om te zorgen dat resistentie niet nog verder toeneemt, en de bevolking zo min mogelijk wordt blootgesteld aan resistente bacteriën als ESBL en MRSA. Die dus inmiddels al op veel vlees zitten.
  Dat betekent ook dierhouderijsystemen die gebaseerd zijn op gezonde dieren en beperking van infectierisico.
  http://nos.nl/artikel/550860-ban-resistente-bacterie-uit-voedsel.html

 • Fleur de lille

  @Mozes #58
  '...De aanwezigheid van antibiotica in mest wordt inderdaad niet onderzocht net zoals het riool uit de stad ook niet onderzocht wordt...'

  Riool is afval. Mest wordt voeding!

  Kroos wordt gekeekt op meststoffen,
  algen worden gekweekt op urine.

  Eerst zou duidelijk moeten zijn dat deze 'voedingsstoffen' vrij zijn van antibioticaresten!

  Vandaag zag ik het weer met eigen ogen:
  http://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Foto-Video/2013/10/Bijzondere-rosestal-met-zwembad-1380018W/

 • Fleur de lille

  @Mozes
  Concentratie van AB in meststof schat ik vele malen hoger dan in het riool.
  Mest is pure stront terwijl inhoud van riool veel extra water uit andere bronnen (spoelwater, regenwater, lozing opgeloste stoffen) bevat.

  Het amerikaanse onderzoek toont een verband aan tussen bemesten en MRSA in de bevolking. Blootstelling aan rioolproducten is in Nederland (en veel landen op de wereld) minimaal.

  Dit is aanleiding om te denken dat wonen rond IV wel degelijk wetenschappelijk bewezen gezondheidsrisico's geeft.

 • Fleur de lille

  Het zoönosesymposium morgen in de Bilt is de uitgelezen plek om het verschil in risico op MRSA voor omwonenden uit het amerikaanse en het RIVM onderzoek te toetsen.
  Kluytmans, Pijpers, van Duijnhoven en van Aerle komen er allemaal spreken.
  Dit onderzoek komt vast voorbij.

  Zal ook opnieuw vragen waarom mest niet op pathogenen en antibioticaresten wordt getest voor het hergebruikt wordt.

 • antibioticasyndicaat

  @Fleur,
  Recent is door Tiedje onderzoek gedaan naar besmetting met multiresistente bacteriën van, en antibiotica in mest in China. Niet iets om vrolijk van te worden. En in Nederland niet veel beter. Ook oppervlakte- en grondwater en bodem zijn besmet geraakt.
  http://www.foodsafetynews.com/2013/02/china-antibiotic-resistent-bacteria-found-in-pig-manure/#.Uk2Qf9J7Ka5

  Q-koortsbesmetting door uitrijden van mest is onlangs nog in een promotie-onderzoek aangetoond.
  Ook Feingold en Silbergeld hebben in de VS, deels met Kluytmans, interessant onderzoek gedaan op dit gebied.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3298288/

  Ik wens je morgen een goed symposium, Fleur.
  Het zou goed zijn als de resultaten van dergelijk onderzoek breder uitgedragen werden. Velen hebben geen idee van de ernst van de situatie vwb. bacteriële resistentie, die al met terrorisme vergeleken wordt.
  http://www.bbc.co.uk/news/health-21737844

 • Mozes

  Fleur en antibioticasyndicaat, denken jullie nu werkelijk dat wij hier in Nederland in ons eentje de ontwikkeling van antibioticaresistentie kunnen bepalen? Bacteriën reizen de hele wereld over. Het is een mondiaal probleem waar Nederland maar een kruimel in is. Wat betreft het reduceren van antibioticagebruik in de veehouderij is Nederland het verst van de wereld. Denemarken is weliswaar eerder begonnen maar met een systeem dat weinig reductie oplevert. Nederland heeft Denemarken al lang ingehaald. Gezien de grote vorderingen die Nederland heeft gemaakt, ook in vergelijking met andere landen, is jullie eenzijdige geschop op de Nederlandse veehouderij merkwaardig.

 • antibioticasyndicaat

  Beste Mozes,
  Resistentie is inderdaad een internationaal probleem.
  Dat betekent niet dat wij hier op onze handen kunnen gaan zitten.
  Nergens kan op kip meer ESBL zitten dan in Nederland: 100% ESBL.
  Een regelrecht gezondheidsrisico. Tientallen ESBL-doden, elk jaar.
  Een licence to produce is geen licence to kill.

  Het is jammer dat de sector het zo ver heeft laten komen dat er blijkbaar eerst doden moeten vallen eer er iets gebeurt. De Gezondheidsraad waarschuwde meer dan 30 jaar terug reeds om voor de mens belangrijke antibiotica niet voor vee te gebruiken. 50% reductie van 550 ton betekent nog altijd meer dan 200 ton antibiotica. Merkwaardig dat je het eenzijdig geschop noemt als daar kritiek op, en zorg over is.

 • BrabantsBoerenverstand

  @antibioticasyndicaat, #82, dat onderzoek gaat over China, jij trekt de conclusie 'En in Nederland niet veel beter.'. Op basis waarvan trek jij die conclusie?
  En een tijdje geleden kwam ik met het werk in de bouw klem te zitten, mijn arm leek gebroken, voor de zekerheid foto's laten maken. Dan staat er bij de röntgenbalie zo'n mooi bordje 'varkenshouders etc. melden i.v.m. MRSA'. Ik vraag eerst of dat ook voor andere veesoorten telt, ik zei dat ik daar veel mee in aanraking kwam (klopt niet maar was een test), en daar het risico net zo hoog is. Nee, het is maar een bureauregeltje, we kunnen er weinig aan veranderen als u toch al binnen bent. Maar ik kom indirect veel in contact met varkens, via mest, luchtwassers en langs de stallen lopen. 'Oh, ik zal even overleggen'. Een minuut later kwam ze terug, niks aan de hand, voor zover bacteriebestrijding in het ziekenhuis.
  Dan worden er foto's gemaakt, het bleek alleen gekneusd, ik moest mijn arm stilhouden, maar kreeg geen verband of mitella eromheen, die waren wegbezuinigd. Er zat wel een klein schrammetje op mijn pols, in verband met mogelijke ontstekingen kon ik daarvoor wel antibiotica meenemen, dat was een preventief medicijn. Nu loop ik 364 dagen per jaar met schrammetjes rond en nooit een ontsteking gehad, ook niet via mest, zand, beton of vuilnis dus ik heb het niet meegenomen. Maar wat was jou zorgvuldige toediening in de humane gezondheidszorg ook al weer?

 • antibioticasyndicaat

  BrabantsBoerenverstand,
  Heb je dat artikeltje gelezen? Staat het in:
  'Antibiotic residues in pig manure was monitored at three Chinese pig farms. Tiedje said the study did not intend to single out China’s pig farms as antibiotics in pig manure is a worldwide problem, with similar findings already recorded in Europe.'

  Ik weet niet in welk ziekenhuis je was, maar je trof het niet.
  En hoop trouwens dat je wel tetanuspreventie neemt.
  Het - effectief!- buiten de deur houden van MRSA kost overigens kapitalen. Ik was onlangs op een poli, waar de receptioniste bij elke patiënt de nodige tijd besteedde aan het navragen van mogelijke MRSA-besmetting.

 • Mozes

  Antibioticasyndicaat # 84, in mijn vorige reactie wees ik er op dat Nederland de grootste vorderingen ter wereld maakt op het gebied van antibioticareductie. Vervolgens kom jij met de reactie: ' dat betekent niet dat wij hier op onze handen kunnen gaan zitten'.
  De onredelijkheid en leugenachtigheid in jou reactie maakt verder reageren zinloos.

 • abtje

  Mozes Die conclusie had ik ook al getrokken. Je kan hem vertellen dat het iedere ochtend weer licht word, en dan vertelt deze positievo dat het ook weer donker word en mischien nog wel donkerder dan eerst, tot het donker blijft. En dat is de schuld van de veehouder.

 • Romeijn

  Kom op jongens, zeer regelmatig worden in Nederland hele ziekenhuisafdelingen ontruimt omdat besmettingen anders niet onder controle te houden zijn. Dat kost heel veel geld. Ook daarom stijgen de zorgkosten.
  In de Nederlandse veehouderij is een goede ontwikkeling gaande. Daar mogen we heel blij mee zijn. Maar hoe komt het toch dat in Zweden zoveel minder antibiotica in de veehouderij kan worden gebruikt?
  Wees blij dat Abs de tijd heeft genomen om met jullie in discussie te treden; en dat zonder jullie manier van reageren belachelijk te maken.

 • alco1

  Als mensen belachelijk worden gemaakt, heeft dat ook een reden.
  Dat anderen dat niet doen, komt omdat daar geen reden voor is.

 • Romeijn

  Wat bereik je met het belachelijk maken van anderen?

 • alco1

  Romeijn. Ik weet niet of je het nog weet dat we een discussie hadden over de geldstroom van im/ en export. Je maakte mij ten opzichte van Mozes en ook andersom belachelijk. Later bleek dat je het zelf verkeerd had gezien. Een sorry was op zijn plaats geweest, maar dat kwam er niet, zelfs niet voor en misplaatste.

 • antibioticasyndicaat

  Wat jammer dat het blijkbaar zo lastig is om een inhoudelijke discussie te voeren en daarbij enig respect te bewaren.
  Ik heb eerder in #78 ook aangegeven dat er door de sector al veel gedaan is aan reductie. Helaas pas na decennialang waarschuwen en de nodige doden. Jammer dat sommigen dat niet willen zien.

  Elk jaar sterven inmiddels tientallen Nederlanders, alleen al door ESBL, die inmiddels al op alle kip en veel varkens- en rundvlees zit. Ik zie de humor daarvan niet zo in.
  Over het afwentelen van de kosten hebben we het dan niet eens.
  http://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2012/5/ESBL-veel-groter-gevaar-dan-MRSA-1023457W/

  Ik vroeg je eerder hoeveel doden je acceptabel vindt, Abtje, en vind het nogal onredelijk dat je op die keerzijde van de veehouderij niet wilt ingaan.
  Sorry, en jammer als mijn opmerking dat de sector dus nog lang niet op zijn handen kan gaan zitten je blijkbaar onwelgevallig is.

 • Mozes

  Jou reactie # 89 Romeijn, is nou precies waarom zinvol discuteren hier vaak onmogelijk is: je houdt je niet aan de feiten. Waar haal jij het vandaan dat álle ziekenhuisbesmettingen uit de veehouderij komen? Er blijkt een ziekenhuisgerelateerde MRSA en een veegerelateerde MRSA te bestaan. De veegerelateerde MRSA blijkt in ziekenhuizen van weinig betekenis.
  Het gemene aan jullie opstelling is dat het weerspreken van dit soort overdrijvingen van jullie kant weer kan worden uitgelegd als dat wij de noodzaak tot antibioticareductie niet serieus zouden nemen. Het is gewoon een achterbakse manier van discuseren.

 • Romeijn

  Alco1, Mozes, ik hou het hierboven algemeen omdat ik het algemeen bedoel; dus zonder specifieke partijen verdacht te maken. Daarom stel ik zo vaak zo open mogelijke vragen. Dat heb ik ook bij het economische verhaal gedaan. Ik probeer mijn teksten zo te formuleren dat zij niet verkeerd geïnterpreteerd worden. Toch gebeurd dat te vaak.

  Met wedervragen zou men misverstanden kunnen voorkomen. Daarom ben ik het ook niet eens met de manier waarop de beheerder ingreep bij het door mij aanhalen van het voor velen in Twente kwetsende Twentse volkslied. Het was een voorbeeld met een vraag en niet bedoeld om iemand belachelijk te maken.

  Voor de manier van beantwoorden van mijn vragen ben ik niet verantwoordelijk. Dat houdt ook in dat mensen zichzelf of gelijkgestemden daarin mogen tegenspreken. Derden kunnen uit de antwoorden hun eigen conclusies trekken. Daarom blijft het vervolgens vaak ook zo stil.

 • antibioticasyndicaat

  Waarom toch zo fel, Mozes?
  Waar lees je dat Romeijn zou zeggen dat alle MRSA-infecties veegerelateerd zijn? Lees aub eerst eens goed alvorens met verwijten te komen.
  Wij erkennen toch ook dat er goede ontwikkelingen zijn? Fijn dat je de noodzaak van reductie ook inziet. Daar zijn we het dan alvast over eens.

  Wat ik hier nog wel mis is sense of urgency als het gaat om voedselveiligheid. De resistentieproblematiek loopt uit de klauwen.
  Inmiddels al 100% ESBL-plofkip, en ESBL ook al op veel rund- en varkensvlees. Kost doden.
  http://nieuwsuur.nl/onderwerp/187194-dode-door-esblbacterie.html

  Reeds een jaar carbepenemasevormende bacteriën in Duitse varkensstallen, en ongetwijfeld inmiddels ook al in Nederlandse.
  Kluytmans c.s. pleiten voor een verbod op onveilig voedsel, eventueel via de Codex Alimentarius.
  http://nos.nl/artikel/550860-ban-resistente-bacterie-uit-voedsel.html

  Wat doet de sector daar aan?
  Wat doet de NVWA daar aan?
  Wat doen Schippers en Dijksma daar aan?

 • alco1

  Romeijn #95 Lees bij `Banen van boer naar natuur` Je eigen #22 en daarna #24 en #26.

Laad alle reacties (93)

Of registreer je om te kunnen reageren.