Home

Nieuws 477 x bekeken

Uitbreiding onttrekkingsverbod Brabantse Delta

Breda - Waterschap Brabantse Delta stelt per 23 augustus 2013 een volledig onttrekkingsverbod in voor het stroomgebied van de Brandse Vaart met zijn zijbeken, het stroomgebied van de Kibbelvaart, Lokkervaart en Bosloop en voor het stroomgebied van de Bleekvaart en de Zoom.

Bij een onttrekkingsverbod mag er geen water meer uit sloten en beken worden gehaald. Eerder stelde het waterschap al een volledig onttrekkingsverbod in voor het stroomgebied van de Wouwse Gronden, het stroomgebied van de Bijloop, de Oude Bijloop en de Turfvaart in Breda en voor het stroomgebied van de Groote Leij en de Hultense Leij (ten zuiden van de spoorlijn Breda-Tilburg). De nu ingestelde verboden zijn hier een aanvulling op. Voor de overige gebieden geldt geen verbod.

Voor de gebieden waar het onttrekkingsverbod wordt ingesteld, is geen vergunning of ontheffing mogelijk. Ook de reguliere vergunningen en ontheffingen van het waterschap voor het onttrekken van oppervlaktewater zijn ondergeschikt aan dit onttrekkingsverbod.

Of registreer je om te kunnen reageren.