Home

Nieuws 902 x bekeken

Sociale partners temperen ambities duurzame energie

Den Haag – De ambities voor de opwekking van hernieuwbare energie moeten naar beneden worden bijgesteld.

In het SER-energieakkoord pleiten de sociale partners voor een aandeel van 14 procent in 2020; 2 procentpunt minder dan het kabinet voor ogen heeft. Drie jaar later moet alsnog de 16 procent worden behaald.

De afgelopen maanden hebben kabinet, werkgevers, werknemers en maatschappelijke organisaties onderhandeld over een nieuwe energie- en klimaatbeleid. Woensdag publiceerde de SER een samenvatting van de gemaakte afspraken, terwijl via de NOS het volledige rapport uitlekte. Volgens de partners leidt het akkoord tot een duurzaam beleid, dat tegelijkertijd de werkgelegenheid stimuleert.

Eén van de belangrijkste pijlers van het akkoord wordt gevormd door energiebesparing. Het totale verbruik in Nederland moet jaarlijks met 1,5 procent omlaag zodat vanaf 2020 100 petajoule kan worden bespaard. Alle sectoren, dus ook de land- en tuinbouw, moeten hieraan bijdragen. Indien tussentijds het vermoeden rijst dat de doelstelling niet wordt gehaald, worden aanvullende - al dan niet fiscale - maatregelen getroffen. De afspraken over wind op land worden gehandhaafd, en er komen meer molens op zee.

Voor de agrarische sector en industrie wordt een landelijk expertisecentrum opgericht dat adviseert bij projecten voor energie-efficiëntie. Om meer geld beschikbaar te maken voor energiebesparing- en efficiëntie zal de EIA-regeling worden aangepast. Projecten waarvoor een SDE+-subsidie wordt verleend, komen dan niet meer in aanmerking voor belastingaftrek in het kader van de EIA. Het ministerie van Economische Zaken komt dit najaar met voorstellen hiervoor.

In de glastuinbouw wordt in 2015 een verbeterd CO2-systeem ingevoerd. Bovendien moet in deze sector vanaf 2020 11 petajoule extra worden bespaard. De betrokken partijen hebben afgesproken pas na het definitief worden van het akkoord, op 4 september, te reageren op de gemaakte afspraken. Eerst willen zij hun eigen achterban raadplegen. LTO laat weten nog bezig te zijn de afspraken ‘op enkele punten bijgesteld te krijgen’.

Of registreer je om te kunnen reageren.