Home

Nieuws 756 x bekeken 3 reacties

Risico’s voor kwaliteit en beschikbaarheid water door schaliegas

Den Haag – Proefboringen naar schaliegas en winning van schaliegas leveren risico's op voor de kwaliteit en beschikbaarheid van grond- en oppervlaktewater.

Ook trillingen en aardbevingen zijn gevolgen die kunnen optreden. Dat blijkt uit een onderzoek van ingenieursbureau Witteveen en Bos dat minister Kamp van Economische Zaken aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. In oktober neemt de regering een definitief besluit over proefboringen naar schaliegas.

Schaliegas zit op kilometers diepte in harde steenlagen. Via boringen worden water, zand en chemicaliën onder hoge druk ingespoten om scheuren in het gesteente te maken, het zogenoemde fracking. Daardoor wordt het gas winbaar. Volgens de rapportage van Witteveen en Bos zijn voor het boren en fracken ‘grote volumes water nodig’. Het totale waterverbruik zal een relatief klein deel van de beschikbare waterhoeveelheid zijn, maar regionaal of in droge periodes kan dat anders uitpakken. Hoeveel water precies nodig is voor schaliegaswinning is pas aan te geven als duidelijk is hoeveel schaliegas er winbaar is. Bodemdaling zoals in Groningen treedt bij de winning van schaliegas overigens niet op.

Risico voor de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater ontstaat door lekken van vloeistof of methaan bij het boren zelf. Ook kan er vervuiling ontstaan door verspreiding van vloeistof en gassen in de grond of via andere bestaande putten. Vervuiling van bodem, ondiep grondwater en oppervlaktewater kan verder optreden door morsen en lekkages op de boorlocaties. Andere effecten zijn het grotere ruimtebeslag en meer hinder voor de omgeving ten opzichte van conventioneel gas zoals in Groningen. Verder zijn er aardbevingen mogelijk door het injecteren van de vloeistof. Indirecte bevingen kunnen ook ontstaan. De maximale kracht wordt ingeschat op 3,0 op de schaal van Richter en is volgens Kamp kleiner dan bij de gangbare aardgaswinning, bij het ‘fracken’ zelf zijn de verwachte trillingen niet groter dan 1,0.

Op basis van het rapport stelt minister Kamp dat de risico’s van schaliegaswinning ‘beheersbaar zijn’. Een definitief besluit over proefboringen is uitgesteld naar oktober. De regering wil eerst de resultaten hebben van een milieueffectrapportage (MER), die rapportage moet eind september af zijn. De eerste proefboring zou volgens Kamp op zijn vroegst in de tweede helft van 2014 kunnen beginnen. De beoogde locaties voor proefboringen liggen in de Brabantse gemeenten Boxtel en Haaren en in de gemeente Noordoostpolder en zijn zeer omstreden.

“Bij twijfel niet doen”, zegt LTO-bestuurder Siem Jan Schenk in reactie op het rapport over schaliegas. Voor LTO is bepalend welke waarborgen de overheid geeft voor de productiefactoren grond, bodem- en oppervlaktewater. LTO is verder beducht voor de afzet van producten uit ‘schaliegasregio’s’, de productieomgeving mag op geen enkele manier in het geding komen. Ook waarschuwt Schenk voor gevolgen voor financiering, bijvoorbeeld doordat banken een lagere waarde toekennen aan grond in een gebied met schaliegaswinning zoals ook in de VS al is gebeurd. Schenk wil ook dat er vooraf afspraken liggen over wie er gaat opdraaien voor schade: “De situatie in Groningen heeft geleerd dat het altijd gedoe geeft als er eenmaal schade is ontstaan.”

Laatste reacties

 • Niekgo

  “Bij twijfel niet doen”, zegt LTO-bestuurder Siem Jan Schenk in reactie op het rapport over schaliegas.

  Maar meneer Schenk, er is geen twijfel als je goed ingelicht bent in de materie en je niet alles laat voorliegen door de milieubeweging.
  Lees daarom eens het Dossier Schaliegas:

  http://fibronot.nl/dossier-schaliegas/

 • jaapjo

  Een zinnige opmerking van Schenk,voorlopig lekker laten zitten,eruit halen kan altijd nog.Wat hebben ze nou voor zinnige dingen gedaan met de aardgasmiljarden uit groningen?

 • Rapsody

  wie betaalt bepaalt het onderzoek.
  Wie gelooft de politiek nog?.

Of registreer je om te kunnen reageren.