Home

Nieuws 12472 x bekeken 24 reacties

Niels Lentjes bestuurlijk aansprakelijk gesteld

Nijmegen - Mesthandelaar Niels Lentjes wordt bestuurlijk aansprakelijk gesteld voor het faillissement van zijn onderneming Mesthandel Niels Lentjes bv. Dit staat in het tweede faillissementsverslag dat de curator mr. Chris Diks maandag 2 september openbaar maakt.

Mesthandel Niels Lentjes bv werd eind april dit jaar failliet verklaard. Loon- en transportbedrijf Antoon Toonen uit het Brabantse Odiliapeel en loonbedrijf Jeroen Schouten uit het Gelderse Gendt hadden het faillissement aangevraagd omdat zij samen 34.000 euro tegoed hadden van de onderneming.

De curator beticht Lentjes van onbehoorlijk bestuur. Hij vermoedt dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Lentjes heeft in de periode van drie jaar voor het faillissement de boekhoudplicht en deponeringsverplichting van de jaarrekeningen geschonden. Daarnaast meent de curator dat Niels Lentjes de onderneming heeft doorgezet, terwijl hij wist dat deze niet langer rendabel was. Lentjes verklaarde tegenover de curator dat hij dat wist, maar de onderneming doorzette in de hoop dat de boete die hij had gekregen van het ministerie van Economische Zaken vanwege overtreding van de mestregels zou worden vernietigd. Mesthandel Niels Lentjes bv, Niels Lentjes Holding, Niels Lentjes privé en zijn moeder kregen allen elk 202.500 euro boete van het ministerie, zegt Diks. De curator verwijt Lentjes onbehoorlijk bestuur, omdat hij in dezelfde periode wel mestsilo's huurde, maar wist dat hij de huur niet kon betalen.

Diks verwijt Niels Lentjes en zijn moeder ook persoonlijk voor wat betreft de overtreding van mestregelgeving. Dit is te kwalificeren als onrechtmatig handelen, danwel onbehoorlijke taakvervulling, aldus de curator. In 2009 werd Lentjes beschuldigd van het illegaal afzetten van mest.

Diks heeft bankafschriften opgevraagd. Daaruit blijkt dat er tussen de Holding en de failliete bv over en weer transacties plaatsvonden. Voor deze transacties bestond geen rechtsgrond, aldus de curator in het verslag. De curator heeft Lentjes gevraagd bijna 22.000 euro vanuit de Holding terug te storten naar Mesthandel Niels Lentjes bv. Diks zegt verder dat vanuit de failliete onderneming geen opvallende bedragen zijn overgemaakt naar andere bv's van Lentjes.

Opvallend is ook dat de curator Niels Lentjes aansprakelijk stelt voor onregelmatigheden over de periode waarin Lentjes' moeder bestuurder was. Dit was in de periode toen Lentjes nog minderjarig was. De curator komt tot deze conclusie, omdat hij uit feiten en omstandigheden 'de conclusie gerechtvaardigd acht' dat Lentjes voor zijn bestuursperiode (voor zijn 18e) al als feitelijk beleidsbepaler binnen de failliete Mesthandel Niels Lentjes bv aangemerkt kan worden. Diks maakt ook een verwijt richting de moeder, omdat zij in haar bestuursperiode toen de mesthandelaar nog minderjarig was niet heeft voorkomen dat haar zoon de onderneming onbehoorlijk heeft bestuurd.

Tot op heden hebben zich vijf verhuurders van mestsilo's gemeld bij de curator, maar het is bij hem onbekend of dit ze allemaal zijn. De totale schuld van de failliete onderneming van Lentjes bedraagt nu volgens het verslag bijna 316.000 euro. Dit is exclusief de ruim twee ton boete die het ministerie oplegde aan Mesthandel Niels Lentjes bv. Het ministerie heeft zich nog niet gemeld als schuldeiser.

Diks heeft Lentjes gedagvaard en stelt hem bestuurlijk aansprakelijk voor het faillissement. De rechter buigt zich 2 oktober over deze zaak. De curator heeft beslag gelegd op de woning van Lentjes' moeder in Haalderen (Gld.). Volgens Diks zit daar een 'fikse overwaarde' op, maar onvoldoende om de totale schuld van vijf ton te kunnen voldoen.

Meer over Niels Lentjes komende dinsdag in weekblad Boerderij.

Laatste reacties

 • Tonnisie

  Zou u ooit zakendoen als het gaat over duizenden euro's met een gappie van 16?

 • Frenske

  De boeren die heer aan meegedaan hebben zijn wel hun overtollige mest kwijt,
  en die kun je ook wel wat verwijten.

 • info104

  Frenske, Als de mest in de vrachtwagen zit is die niet meer van de producent, maar van de transporteur die ze vervoerd, hij heeft een intermediaire onderneming voor het vervoer en distributie van mest , volgens mij is die er ook verantwoordelijk voor dat de mest op de juiste wijze word bemonsterd en geregistreerd bij bureau heffingen, wanneer een handelaar zoals Lentjes geen correcte adressering op de aflevering bon wenst ,dient een transporteur dit te weigeren ,en als hij ( transporteur) hieraan meewerkt doet deze ook valsheid in geschriften. De bedrijven die nu in het voorafgaande worden genoemd hebben met instemming van Lentjes valsheid in geschriften gepleegd, ik denk dat zij hier ook nog genoeg problemen tegemoet kunnen zien.
  Het is teleurstellend dat zoiets jaren kan duren voordat een AID deze kauw Bois hun intermedieer schap intrekt .

 • koestal

  Hij ging voor korte termijn beleid,na hem de zondvloed !

 • minasblunders1

  Dat er überhaupt overtollige mest bestaat wordt ontkend, tenslotte staat deze niet meer op papier dus bestaat niet. De mesttransporteurs zijn uiteraard fraudeurs. Evenals trouwens mensen van laboratoria, die ook al werden aangeklaagd voor fraude. Dat andere (extensieve) bedrijven gedwongen worden om met deze achterlijke mestwet hun grond uit te mergelen wordt eveneens hardnekkig ontkend. Dat mensen met een MINAS-gat zitten ligt aan hunzelf, ook zij worden getrakteerd op flinke heffingen en boetes. Ze hebben immers vast 'stiekem' mest uitgereden. Tja, waar moet het anders gebleven zijn hè? Maar dat de rekensystematiek van de mestwet niet klopt...ONMOGELIJK!!!!

  En zo kunnen de CRIMINELEN gewoon doorgaan met hun verwoestende 'werk'.

 • boerke brabant

  beste boerderij redactie, misschien is het weer eens tijd voor een nieuwe pagina groot artikel over deze jonge wonder jongen ?!

 • a.t.herwijnen

  Aanpakken de fraudeurs. Er zijn altijd bedrijven, die financieel het schip ingaan door deze fraudeurs, die het niet verdienen. Als men het met het mestbeleid niet eens is moet men dit op een andere manier kenbaar maken. Door deze malafide praktijken blijft deze mestwetgeving voor de overheid te verdedigen.

 • agratax2

  Hebben we als boeren ook geen verantwoordelijkheid m.b.t.het Mestbeleid? Ik denk dat de meeste boeren wel anders willen, maar een klein deel wenst alleen maar meer en meer mest te produceren als of dat een doel op zich is. Koppel de mestproductie zo snel mogelijk aan land waarop het gebruikt mag en kan worden. Dat dit vlees productie kost weet een ieder maar het vrijwaard ons eidelijk van dit soort berichten. Door dit soort praktijken komt iedere keer weer de hele landbouw in een kwaad daglicht te staan. Is het ons als beroepsgroep dat waard?

 • alco1

  @agratax. ALS DE GEWASSEN BEMEST KUNNEN WORDEN MET WAT ZE NODIG HEBBEN en dan mestproductie koppelen aan land, export en verwerking. Dat lost alle fraude op!

 • Mozes

  Ik ben het met jou eens @alco1 dat de huidige mestwet te star is. Er wordt uitgegaan van gemiddelde opbrengsten en wie daar boven zit komt gewoon bemesting tekort. Vooral grasland zie je verschralen.

  Wat fraude betreft: de meeste fraude wordt juist gepleegd met verwerking en export. Als men fraude wil voorkomen moet de mest ONBEWERKT worden bemonsterd en afgevoerd naar een collectieve verwerkingsinstallatie.

 • minasblunders1

  Mozes, als je een bovengemiddelde opbrengst hebt, dan heb je dus ook ruim voldoende bemest. Anders had je ook geen bovengemiddelde opbrengst. Het zijn de EXTENSIEVE bedrijven die tegen de problemen aanlopen.

  Vraag maar eens aan Alco wat er op zijn bedrijf gebeurde toen hij minder afzet aan dierlijk product had.

 • alco1

  @mozes. Aan fraude wordt meegewerkt, omdat de grond bij de ontvanger het wel verdragen kan.
  Voor alle duidelijkheid eerst het verschil tussen extensief en intensief.
  Extensieve bedrijven voeren vooral eigen structuur producten, maar je krijgt er dan niet meer dan rond 16 kg. ds. met als gevolg ook niet meer dan 16 kg. ds. aan mest.
  Intensieve bedrijven hebben een tekort aan voer en voeren vooral structuur arme producten aan, zoals perspulp, bierbostel, krachtvoer e.d. Dan kun je tot wel 24 kg. ds. in een koe stouwen, met als gevolg ook meer mest.
  Boeren zoals ik die extensief zijn willen zijn.(relaxt wilen boeren en niet het onderste uit de kan qua productie nastreven), maar gezien hun beschikbare land eigenlijk intensief moesten zijn, hebben dan een probleem. Als je dan ook nog niet lijdzaam producten wilt zien verschralen en geen soya e.d. wilt aanvoeren, dan zit er niets anders op, dan meegaan in de fraude of zoals ik een zgn. voorraad mest in de put opbouwen. Met alle gevolgen vandien, hoewel analyses een dalende trend laten zien.
  We hebben het één en ander duidelijk uitgewerkt en op papier gezet voor publicatie in het Agra. Dagblad en boerderij. Helaas werd het slechts een klein gedeelte onder 'Brieven' gepuliceert. Echter wel met de mededeling dat er binnen korte termijn een gesprek zou plaats vinden. Echter ook helaas nog niets over gehoord.

 • minasblunders1

  Daar zal je ook niets meer over horen, Alco. Dat mogen ze absoluut niet van de ZLTO.

 • Mozes

  Alco1, er zitten grote gaten in jou redenering. Extensieve bedrijven moeten het eigen voer zodanig winnen dat ze zo weinig mogelijk hoeven bij te kopen. Dus het gras wat korter maaien om bv een hogere verteerbaarheid en daarmee VEM-inhoud te krijgen. De maïs wat hoger hakselen (de onderste 40cm laten staan) om ook weer een hogere voedingswaarde te krijgen. Zo hoef je minder krachtvoer aan te kopen.
  De bijproducten die jij noemt worden zowel door extensieve als intensieve bedrijven gebruikt. Niet om gebrek aan ruwvoer aan te vullen maar als vervanging van krachtvoer. De totale aankoop van krachtvoer én bijproducten wordt daar niet anders van.
  Intensieve bedrijven kopen meestal maïs bij en structuurhoudende producten zoals gerstenstro voor de droge koeien en koolzaadstro als structuuraanvulling voor de melkgevenden.
  De forfaitaire mestproductieberekening is altijd veel te hoog. Oftewel: je hebt in werkelijkheid veel minder mest dan dat je op papier zou moeten hebben. Het zou kunnen dat bij een extensief bedrijf dit verschil nog groter is. De oplossing is deelname aan de BEX.

 • Mozes

  Minasblunders1, de opbrengst hangt niet alleen van bemesting af. Vooral bij grasland heeft een beregeningsinstallatie grote invloed op de opbrengst. Verder grondsoort, watertrap, leeftijd/kwaliteit van het grasland en het moment van mesttoediening.

 • alco1

  @mozes. Ik schreef dat er meerdere boeren zijn zoals ik die niet willen voeren op het scherpst van de snede. Liever een paar koeien meer. Jouw voorbeeld van b.v. hoog hakselen gaat op als je veel land hebt. Als echter dat land niet voor handen is, betekend dat dus aankoop van voer, waar je zelf de stoppels van de mais voor laat staan. Al met al wordt je dus in de situatie gedrukt tot intensieve bedrijfsvoering. BEX geeft alleen resultaat als de verschraling al een feit is. Wat dus bij mij niet zover komt omdat ik een zgn. mestvoorraad opbouw

 • Bison

  De eerste reactie zegt het goed.
  De betrokken parties hebben volgens mij allemaal schuld.

 • Mozes

  Als ik het goed begrijp Alco1 ben jij behoorlijk intensief. Je wilt de koeien echter niet opjagen tot een zo hoog mogelijke productie? Je hebt op papier meer mest dan er in werkelijkheid is? Doe je wel mee aan de BEX? Hou je nadat je aan de verplichte mestafvoer hebt voldaan voldoende drijfmest over om in de buurt te komen van 250 kg N uit drijfmest? Doe je mee aan derogatie? Hoeveel GVE heb je per hectare?
  Jou situatie komt er op neer dat je een gematigd (extensief) diergebruik hebt en een intensief grondgebruik? Ik ben erg nieuwsgierig om uit te vinden wat jou situatie veroorzaakt.

 • alco1

  @mozes
  Ong. 600.000 liter. 80 melkkoeien met even zoveel jongvee.
  Met derogatie en al jaren geen resultaat met BEX.
  32 ha land wat zeer intensief wordt gebruikt. Stalvoedering en zeer goede grond met regen installatie. Nog nooit ruwvoer aangekocht en zeer laag krachtvoer verbruik. Gevolg: Zeer goede inkomsten, maar een hopeloze situatie in mestboekhouding. Steeds lagere analyses en grote zgn. voorraad in de put, wat dus in werkelijkheid gebruikt is.

 • alco1

  @mozes. 600.000 liter kun je ook melken met 60 koeien met bijbehorend jongvee en zowaar is dan de mestboekhouding sluitend te krijgen. Vandaar dat er wordt gezegd dat je welhaast gedwongen wordt intensief te worden, wat betreft de melkproductie per koe.

 • Mozes

  Alco1, je hebt maar liefs 18750 liter per hectare. Dat is niet extensief maar redelijk intensief. Als je voor die 80 koeien en jongvee alle benodigde voer van die grond kunt halen en dan ook nog eens weinig krachtvoer gebruikt heb je een extreem hoge voeropbrengst per hectare. Je vertelt dat je stalvoedering doet. Is dat summerfeeding of vers gras voormaaien? Bij dat laatste is de grasopbrengst ongeveer 20% hoger dan maaien voor inkuilen. Het probleem wordt bij jou veroorzaakt doordat de mestwet uitgaat van gemiddelde opbrengsten en geen rekening houdt met de opbrengsten die jij haalt.
  Dat je de mestboekhouding met 60 koeien wel rond kunt rekenen komt omdat je dan minder voer nodig bent en meer krachtvoer gebruikt. Je kunt in dat geval in je eigen voer voorzien met veel lagere hectare opbrengsten terwijl de mestproductie niet zo veel lager zal zijn. Je kunt dan bijna dezelfde mest aanwenden terwijl je veel minder van een hectare hoeft te halen. De oplossing voor jou is direct met de kringloopwijzer meedoen zodra dat dit beschikbaar komt.
  Van boeren die dicht bij de grens wonen hoorde ik weleens dat sommigen het tekort aanvullen met kunstmest van buitenlandse herkomst. Zolang de kringloopwijzer er nog niet is is dit voor jou de enigste oplossing.

 • Mozes

  Nog een aanvulling ter verduidelijking: als je 60 koeien hebt kun je in je eigen voer voorzien met niet meer dan gemiddelde opbrengsten per hectare. Daar is de mestwet op gebaseerd en dan klopt het wel.

 • alco1

  Mestwet moet gebaseerd zijn op geen vervuiling van grond en grondwater of lucht. Hoe je dat verder invult is de boer zijn verantwoordelijkheid. Maar nogmaals. Met de mestwet van nu wordt je in principe gedwongen je koeien op de tenen te laten lopen.
  Verder is vers gras voeren met stalvoedering een prioriteit om zeer lage giften aan krachtvoer te kunnen realiseren. Van half april tot de sneeuw.
  Kringloopwijzer zal een grote verbetering worden, maar het is weer een berekening op aannames en we moeten nu toch zo langzamerhand wel een keer weten dat de natuur zich niet laat berekenen.

 • Sjaak

  Niels Lentjes werd een paar jaar geleden de hemel in geprezen en nu verguisd.... Wellicht had goede onderzoekjournalistiek dit kunnen voorkomen:)

  Verder vind ik de discussie omtrent de mestwet ook interessant! Heb nl. het zelfde probleem als Alco1. Al jaren heb ook ik een zogenaamde intensieve extensieve-bedrijfsvoering en dan kom je in de problemen...
  Echter, nu het quotum begint te verdwijnen en de melkproduktie dus opgevoerd mag worden, ben ik meer krachtvoer gaan gebruiken en wordt dus intensiever. Meer liters, maar ook meer krachtvoergebruik. Daarbij ben ik ook iets meer vee gaan houden, met als consequentie beperkt mestafzet. Dit alles om voor te sorteren op 2015....:) Mijn conclusie is, dat behalve de hele 'voer-mesttierelantijn' het financieel totaal niets oplevert en dat je beter de krant kunt gaan rondbrengen, dan die extra koeien melken...;)

Laad alle reacties (20)

Of registreer je om te kunnen reageren.