Home

Nieuws 2606 x bekeken 3 reacties

Export van mest naar Duitsland verloopt moeizamer

Doetinchem - Strengere regels en een toename van eigen mestproductie zorgen er voor dat de mestexport naar Duitsland moeizamer verloopt.

Uit navraag bij mestexporteurs blijkt dat zij merken aan de vraag naar mest dat de gebruiksnorm voor Duitse akkerbouwers aan banden is gelegd. De Duitse regering heeft de gebruiksmogelijkheden van dierlijke mest aangescherpt om aan de Europese nitraatrichtlijn te kunnen voldoen. Met name de stikstofeisen zijn aangepast.

Niet alleen staat de vraag naar mest in Duitsland onder druk. Een mestexporteur in de grensstreek laat weten hinder te ondervinden van de toename van de Duitse mestproductie. Langs de grens met Nederland is het aantal varkens flink toegenomen door uitbreiding en nieuwbouw. En dus ook de mestproductie. De mest moet verder Duitsland  in worden gebracht waardoor de transportkosten toenemen. De Duitse mestmarkt lijkt door de stijgende mestproductie en het tegelijk aanscherpen van de gebruiksnormen een verdringingsmarkt te worden, zoals Nederland die ook kent.

De jongste exportcijfers laten zien dat het mogelijk zo’n vaart nog niet loopt. De export van mest naar Duitsland neemt ook dit jaar toe, namelijk met 2 procent. Meer mest is dit jaar uitgevoerd naar Frankrijk. De export van mest naar Frankrijk neemt toe met 9 procent.

Het is een teken dat de vraag naar dierlijke mest toeneemt in deze twee landen, ondanks de moeilijkere mestmarkt dit jaar. Het late en koude voorjaar vertraagde niet enkel de binnenlandse afzet van mest, maar ook exportmarkten. Overigens daalde in het algemeen de export van mest dit jaar wel met 3 procent. Deze daling wordt vermoedelijk veroorzaakt door de sterke afname van de export naar België.

Laatste reacties

 • bertes

  gevoel sentiment moet omhoog. er worden wat stallen gebouwd, en we worden bang gemaakt dat er ineens in heel duitsland veeeel meer mest is. in nog geen jaar tijd. volgens mij zien de mesthandelaren dat de varkensprijs wat stijgt en het voer wat zakt. daar gaan weer die kleine extra's voor de varkensboeren.

 • afm

  heel lemaal mee eens zoo worden de vee boeren door die mesthandelaren heel lemaal uit ge kneepen en lto staat er bij en kijkt er naar

 • hout&co

  Daarom....
  Niet meer afzonderlijk mestafspraken maken met de handelaren maar gezamelijk...
  Volgens de overheid mogen afspraken niet,tussen handelaren onderling maar daar staat niets in over de boeren die zich wapenen tegen uitmelken door handelaren...

Of registreer je om te kunnen reageren.