Home

Nieuws 1648 x bekeken

Mestwet stuwt vraag naar grond

Nieuwegein - Er is veel vraag naar agrarische grond en de markt verloopt vlot, met name in de akkerbouw en de melkveehouderij. De markt voor agrarisch vastgoed loopt als gevolg van de economische crisis moeilijk. Dat concludeert makelaarsvereniging NVM.

De grote vraag naar grond wordt gevoed door het goede toekomstperspectief voor akkerbouw en melkveehouderij, en de onzekerheid over de komst van dierrechten en het nieuwe mestbeleid. Dit leidt tot extra vraag naar grond vanuit de melkveehouderij. De grondprijs is stabiel tot stijgend.

In de varkenshouderij en de tuinbouw is het opvallend dat ondernemers kiezen voor extra locaties naast hun hoofdlocatie. Ondernemers in deze sectoren breiden hun bedrijfskolom uit. Door de beperkte groep kopers op de markt voor varkensbedrijven en het grote aanbod zijn varkensbedrijven slecht verkoopbaar.
De markt voor complete bedrijven loopt stroef. Dit komt enerzijds door het ontbreken van kopers en verplaatsers, anderzijds omdat de benodigde vergunningen rond de omgevingswet en de natuurbeschermingswet moeizaam worden verstrekt. Ook de financiering loopt vaak moeizaam, mede door onzekerheid over regelgeving.

De NVM roept daarom de politiek op om snel helderheid te geven over mestwetgeving, melkquotum, suikerquotum en dierrechten. “Agrarisch ondernemers kunnen geen lange termijn besluiten nemen zolang dergelijke vraagstukken niet zijn ingevuld en lopen door deze onzekerheid tegen financieringsproblemen aan omdat de banken maximale zekerheid willen”, zegt voorzitter Arjan van der Waaij van de vakgroep Agrarisch en Landelijk Vastgoed van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

Of registreer je om te kunnen reageren.