Home

Nieuws 6180 x bekeken 10 reacties

´Melkveehouders verplichten tot gebruik Kringloopwijzer´

Den Haag – Melkveehouders moeten via de kwaliteitssystemen verplicht worden om de Kringloopwijzer te gaan gebruiken om hiermee efficiënter met mineralen om te gaan.

Daarvoor pleiten  LTO Nederland, COV, NZO, Cumela en TLN en Nevedi in hun toekomstplan voor het mestbeleid, dat ze vandaag hebben aangeboden aan staatssecretaris Sharon Dijksma van landbouw.

De organisaties constateren in de visie dat er voor 2014 en 2015 voldoende capaciteit is om het overschot mest te verwerken, waardoor dierrechten na 2015 overbodig zouden zijn.

In 2014 moet 17 miljoen kilo fosfaat worden verwerkt, in 2015 naar verwachting 28 miljoen kilo. Hierbij wordt uitgegaan van 50 procent verwerking in regio zuid, 30 procent verwerking in regio oost en 10 procent verwerking van het fosfaatoverschot in de rest van het land.

Op dit moment wordt 18,3 miljoen kilo fosfaat uit varkens- en rundveemest verwerkt bij tachtig ondernemers. De export van fosfaat bedraagt 10,8 miljoen kilo fosfaat. Een deel van de verwerkte mest wordt op de Nederlandse markt afgezet. Met volledige benutting van de bestaande composteer- en hygiënisatiecapaciteit komt dit uit op 12,3 tot 12,8 miljoen kilo fosfaat. Daarnaast wordt ongeveer 16 miljoen kilo fosfaat uit pluimveemest geëxporteerd.  Met deze verwerkingscapaciteit is er nog niet voldoende om aan de normen voor 2015 te voldoen, maar inclusief de nieuwe initiatieven wordt de norm wel gehaald.

Uit de inventarisatie blijkt dat er 125 nieuwe initiatieven voor verwerking van varkens- en rundveemest zijn, met een totale omvang van 40,2 miljoen kilo fosfaat.  Hiervan kan in 2015 de verwerking van 16 miljoen kilo fosfaat operationeel zijn.

Als aanvullende maatregel bovenop de verwerking gaat de melkveehouderij de Kringloopwijzer implementeren om het nemen van voer- en managementmaatregelen voor het verbeteren van de mineralenefficiëntie op melkveebedrijven te verbeteren.

Naast de mestproductie willen de organisaties ook de uitstoot van ammoniak, geur en fijnstof verminderen. Ook het negatieve effect op het klimaat moet worden teruggedrongen.

“De fase van saneren en beheersen is in onze ogen definitief voorbij, de fase van integreren is nu aangebroken”,  aldus Hans Huijbers van LTO.

In het rapport concluderen de organisaties dat de melkveehouderij naar verwachting in beperkte mate zal groeien, andere veehouderijsectoren groeien vermoedelijk niet meer. De omvang van de kalversector neemt af, net als de omvang van de vleesveestapel. De verwachting is dat de varkensstapel stabiel blijft en de pluimveesector licht zal dalen. Per saldo betekent dit een daling van de totale mestproductie.

Laatste reacties

 • jaapjo

  NMV ?

 • minasblunders1

  Vasthouden aan de massabalans, dat komt de ZLTO wel goed uit. Jammer voor de extensieve bedrijven, die mogen doorgaan met het uitmergelen van de grond en het ziek maken van hun vee.

 • hm

  wordt mooi een communistische bende!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

 • brouwer112-c1

  hoi minasblunders 1
  precies de spijker op zijn kop.

 • H Zonderland

  @ jaapjo, NMV heeft als uitgangspunt bemesting afhankelijk maken van bodemtoestand (P-getal) en gewogen gewasopbrengsten. Gebruik maken van de al verplichte grondanalyses. Alleen zo kunnen historisch overbemeste percelen naar normale P waarden dalen want zolang dat niet gebeurt kun je generieke aanscherpingen verwachten. Daar voorziet een kringloopwijzer niet in wat hierboven terecht geconstateerd wordt.

 • minasblunders1

  H.Zonderland, als je over gewogen gewasopbrengsten praat, dan ben je juist bezig met het maken van een massabalans. Ook grondanalyses hebben geen enkele zin als de juiste berekeningsmethode niet wordt toegepast.

 • j.verstraten1

  Zonderland, generieke aanscherpingen behoren al tot het verleden. Zie daarvoor de staffeling in P aanwendingsnormen naargelang Pw getal. Extensieve bedrijven hebben zowiezo geen fosfaat overschot op het bedrijf en dus ook geen verplichting tot het gebruik van de kringloopwijzer. Zij kunnen hun land bemesten naargelang de fosfaat toestand. Waarom die grond dan uitgemergeld zou moeten raken? De kans is groter dat het fosfaatgehalte in de bodem bij het maximaal benutten van de bemestingruimte op deze bedrijven juist stijgt.

 • H Zonderland

  @ minasblunders, heb je gelijk in, alleen weten we beide dat dat in dit 'kennisland' niet aardt, daarom een zo simpel mogelijk systeem zonder aanwas van verborgen werkloosheid.
  @ verstraten, Ik denk gewoon net als een akkerbouwer door te kijken wat de toestand van het perceel is en wat het gewas vraagt en daar de bemesting op af te stemmen. Dat is wat anders dan zoveel mogelijk gegevens en/of systemen erbij halen om zoveel mogelijk mest kwijt te kunnen. I.p.v een landelijke fosfaatnorm die vrijwel elke boer naar de Kringloopwijzer dwingt zou je net als de oogstraming van de suikerindustrie een (betrouwbaarder dan landelijke)regionale fosfaatnorm kunnen hanteren waardoor veel bedrijven geen onnodige administratie krijgen, ruimte voor fosfaatarme gronden en dat met name historisch verzadigde (dump)gronden ontlast worden. De huidige fosfaatdifferentiatie is daar ontoereikend voor, het resultaat daarvan maken wij niet mee. Bovendien zal het streef of zweefgetal wat uit de Kringloopwijzer komt aan een normwaarde moeten voldoen en deze is generiek aan te scherpen.

 • koestal

  weer meer administratie !

 • Sjaak

  “De fase van saneren en beheersen is in onze ogen definitief voorbij, de fase van integreren is nu aangebroken”, aldus Hans Huijbers van LTO.

  ' Saneren en beheersen ' is juist een vorm van integreren, althans in datgene wat nu maatschappelijk wenselijk en acceptabel is!
  Het is aan de sector om aan te tonen, dat die zogenaamde verantwoorde veehouderij hier op ' die postzegel ' niet hoeft te krimpen en zelfs nog kan groeien.....' whisful thinking ' noemen we dat!
  Niks mis mee, maar de feiten liggen anders, dát zullen het PBL en de EU ook concluderen!

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.