Home

Nieuws 2345 x bekeken 12 reacties

Veel steun voor plannen Dijksma voor agrarisch natuurbeheer

Den Haag – De eisen aan boeren die in aanmerking willen komen voor natuurbeheersubsidies worden strenger. Dat verwacht LTO op basis van de vrijdag door staatssecretaris Sharon Dijksma (landbouw) ontvouwde plannen. Niettemin is de organisatie blij met de nieuwe richting voor agrarisch natuurbeheer.

In 2016 kunnen boeren niet meer individueel subsidie aanvragen, maar enkel via gebiedscollectieven. Op die manier moet de effectiviteit van het agrarisch natuurbeheer omhoog gaan, en de kosten omlaag. LTO steunt de plannen. Volgens beleidsmedewerker Gerbrand van ’t Klooster sluiten die goed aan bij de wensen zijn organisatie, die al langer klaagt over de hoge uitvoeringslasten van het bestaande stelsel. Dit betekent wel dat er strengere eisen aan boeren worden gesteld. “Dat de lat hoger komt te liggen, denk ik zeker”, zegt Van ‘t Klooster. “Maar niet te hoog.”

Een andere consequentie van het voorstel van Dijksma is dat veel boeren vanwege hun vestigingsplaats niet meer in aanmerking komen om deel te nemen aan natuurbeheerprogramma’s. De staatssecretaris wil namelijk alleen de portemonnee trekken voor die gebieden waar het meeste resultaat te behalen valt. Volgens Van ’t Klooster is dat een logische consequentie van de verbeterslag die moet worden gemaakt. Wel hoopt hij dat er ook buiten de directe invloedssfeer van de Ecologische Hoofdstructuur ruimte blijft voor agrarisch natuurbeheer.

Ook Natuurmonumenten is positief gestemd. Volgens een woordvoerster passen de plannen van Dijksma goed bij de ideeën van de terreinbeherende organisatie. “De afgelopen jaren is ondanks alle financiële inspanningen de soortenrijkdom op boerenland schrikbarend afgenomen”, zegt een woordvoerster. “Daarom moet het stelsel op de schop. Deze nieuwe voorstellen sluiten naadloos aan bij onze visie. Het is natuurlijk wel nog even afwachten welk budget er beschikbaar wordt gesteld.” Anders dan LTO wil Natuurmonumenten het agrarisch natuurbeheer beperken tot ‘de schil rondom bestaande natuurgebieden’.

En dan de Agrarische Natuurverenigingen zelf. Volgens Hans Hoek van koepelorganisatie Veelzijdig Platteland sluiten de voorstellen goed aan bij de huidige tijdgeest, waarin burgers en ondernemers meer verantwoordelijkheden krijgen. “We gaan nu het mandaat aan het gebied geven in plaats van dat de overheid zich tot aan de plek van uitvoering met van alles en nog wat bemoeit”, zegt hij. Ook Hoek is voorstander van een goedkoper en effectiever stelsel en denkt dat het plan van Dijksma daaraan voldoet. Hij erkent dat veel ANV’s flink zullen moeten professionaliseren om als collectief nieuwe stijl te kunnen functioneren; maandag levert hij hiervoor een voorstel in bij de staatssecretaris.

Laatste reacties

 • Mels

  Ik denk dat het goed verkeerd gaat zo. De goedwillende boer die zich nu met natuurbeheer bezig houdt is straks zijn vergoedingen kwijt. Hij zal overgaan naar wat ie altijd deed en de overlast die eerst vergoed werd en ook het werk wat ie er aan had werd keurig betaald. Nu zal hij diezelfde overlast claimen en overlast gevers verjagen. Tjonge wat een winst voor NEPtuur beheer. Of zit ik er nu naast. Ik denk dat het zo ongeveer gaat lopen.

 • Henk Tennekes

  Als het gebruik van bestrijdingsmiddelen in vervuilde gebieden, zoals Delfland, Rijnland, Bommelerwaard, de kop van Noord-Holland, en Zuid-Oost Drenthe, niet drastisch wordt beperkt is agrarisch natuurbeheer een verspilling van belastinggeld.

 • jordi 1455

  Henk Tennekes ga toch bij Prorail klagen die gebruiken tonnen bestrijdingsmiddelen om de honderden kilometers Nederlands spoor onkruid vrij te houden.

 • hopman

  hallo mensen
  hier gaan we weer nieuwe organisatie's voor opzetten.
  de boer moet zich aansluiten of hij mag niet meedoen.
  en er blijft dus weer minder over voor de boer.
  op deze manier hou je mensen aan het werk.
  succes er mee.

 • PetervanKempen

  Ja logisch dat natuurbeheerders de schil onm hun natuurgebieden ervoor in aanmerking willen laten komen: die boeren kunnen mooi tegen strengere eisen de compensatie leveren voor door natuurbeheerders totaal niet strenger gecontroleerde 'levering'van natura 2000 doelen.
  Inmiddels is het een publiek geheim dat de in natura 2000 gebied te leveren doelen niet gehaald worden zoals de opvang van de vele ganzen die naar nederland komen in de winter. Makkelijk toch: voeren bij de boeren, betalen aan hun falen. de LTO is idealistisch van mening dat men voor het hele agrarisch landschapsbeheer wel wat over heeft voor de bloempjes die buregers willen zien int land. Dream on zou ik zeggen! 'slechte boeren'die allles doodspuiten passen veel beter in de karikatuur van natuurbeheer op het platteland die we nu kennen.

 • Romeijn

  Professionaliseren zou kunnen inhouden dat dezelfde adviesbureaus ingehuurd moeten gaan worden die ook plannen uitwerken voor de terrein beherende natuurorganisaties. Kwaliteitsborging en economische efficiëntie door competitie tussen organisaties is nog niet voorzien. Daardoor is een kans dat de voorstellen worden afgewezen als men alleen maar doet aan schaalvergroting zonder met werkelijke inhoudelijke verbeteringen te komen.

 • alco1

  40% van alle geld voor natuur beheer naar de bureaucratie. Totaal overbodig. Boerenverstand is er nodig. Ik heb al mijn gras gemaaid zonder ook nog maar één weidevogel gezien te hebben. Toen de mest geinjecteerd werd, waren ze er nog niet. Met zaaien honderden, maar je zag toen al de strijd met kraaien en buizerts. Het verschil met vroeger is dat de weilanden schraal de winter uitkomen, omdat in het najaar niet meer bemest mag worden. Dit is niet bevordelijk voor het aantrekken van de weide vogels. Ook ziet men ze niet in natuur gebieden. Daarnaast dus de strijd met de roofvogels en weg zijn ze.
  Zolang dus natuurbeheer ook voor de kraai e.d.bescherming eist, is het dus geld verkwanselen en dweilen met de kraan open.

 • abtje

  @Alco, hier idem. Met graskuilen nul weidevogels, wel achttien (!)ooievaars en honderden kraaien. De enigste kievits eieren die ik gezien heb waren op het maisland verstopt. Drie nesten gezien. Misschien dat de kievitten slimmer worden met hun nestkeuze?

 • eerlijkomhoog

  De LTO steunt de plannen, natuurlijk steunt de LTO de plannen, de leden worden weer gedwongen om hier achter te gaan staan net als bij het CBL akkoord. De leden hebben helemaal niks te zeggen, ze hoeven alleen maar te zorgen dat het bestuur en personeel betaald word.

 • wenjroubos

  Snap niet dat LTO hier achter kan staan
  Nu loopt het bij ons via gecombineerde opgave (knotbomen, houtwal, meidoornheg, en elzensingel.

  als dat weer via omwegen moet weer een nieuw systeem en misschien nog partijen die ook weer meeeeten dan zaag ik alles bij de grond af

  dan hebben ze lekker veel bereikt

 • Demeter Griend

  Die zgn natuurverenigingen souperen 1st even 3 procent van mijn SNL op in de toekomst. Gaat op gedwongen winkelnering lijken. De gebiedscoordinatoren kunnen lang niet bij iedere brutale boer goed overleggen. Ze worden gewoon geintimideerd, weet ik ik uit ervaring.

 • PetervanKempen

  Eerst zeggen natuurbeheerders dat ze het Europees geld wat naar boeren gaat wel beter kunnen gebruiken, dan maken ze een rapport waarin staat dat agrarisch natuurbeheer niet goed verloopt, vervolgens de uitspraak van Dijksma dat boeren niet hoeven te rekenen op een hoger budget voor schade door beschermde diersoorten, dan de G7 plannen waarbij veehouders op overblijvend grasland buiten de rustgebieden niet aan schade bestrijding mogen doen, en de plannen voor een mooi groen nederland waarin jacht veboden wordt en voor elk schot als beheer of schade maatregel toestemming aan kritisch fauna beheer achtige instanties moet worden gevraagd. Ik vergat nog de nu snel in gediende natura 2000 'beheer' plannen waarin geen beheer van fauna is voorzien of toegestaan en geen doelen in beperking aan boventallige roofdieren en ganzen voorkomen.
  Toch zitten landbouworganisaties en jagervereniging hier al jaren met hun neus bovenop en doen volop aan inspraak, ra ra hoe kan dat? op deze uitspraak van dijksma die praktisch de boeren als beheerder van het landschap afschrijft reageren weinigen, en boerenorganisaties al helemaal niet echt.

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.