Home

Nieuws 775 x bekeken

Stikstofbeleid stap verder

Den Haag - Staatssecretaris Dijksma heeft een wijzigingsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd voor de Natuurbeschermingswet.

Dit is een belangrijke stap op weg naar duidelijkheid voor boeren bij Natura-gebieden. De wetswijziging is nodig omdat het huidige stikstofbeleid in de praktijk te veel problemen geeft met vergunningverlening. Belangrijk onderdeel is de invoering van een zogeheten grenswaarde voor ammonniakneerslag. Bedrijven of projecten die minder depositie veroorzaken op de gevoelige natuurgebieden, worden vrijgesteld van de vergunningplicht. Hun invloed wordt niet significant geacht. De hoogte van de grenswaarde wordt nog bij ministeriële regeling vastgesteld, maar in de memorie van toelichting bij de wetswijziging staat dat gedacht wordt aan een algemene grenswaarde van één mol stikstofdepositie per hectare per jaar. Nederland telt 133 Natura 2000-gebieden die gevoelig zijn voor stikstof.

Of registreer je om te kunnen reageren.