Home

Nieuws 10550 x bekeken 13 reactieslaatste update:27 jun 2013

Politiek akkoord over nieuw GLB

Den Haag/Luxemburg - Na maanden van intensief onderhandelen, is er nu eindelijk een politiek akkoord over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2014-2020.

Tijdens een vergadering woensdagochtend in Brussel werden de 27 EU-lidstaten en het Europees Parlement (EP) het eens over de laatste openstaande kwesties.

Kern van het nieuwe GLB is dat de directe inkomenssteun aan boeren anders wordt verdeeld. Zo heeft er een gedeeltelijke verschuiving plaats van rijke naar arme lidstaten en wordt er binnen landen toegewerkt naar een gelijke hectarepremie. Voor Nederland betekent deze hervorming een aanzienlijk budgetverlies en mogelijk grote klappen voor enkele sectoren, zoals de kalverhouderij en zetmeelaardappelteelt. Maatwerk voor een zachte landing is wel mogelijk.

Gedurende de onderhandelingen is de structuur van het beleid, zoals in oktober 2011 voorgesteld door eurocommissaris Dacian Ciolos, grotendeels overeind gebleven. Dat geldt onder meer voor het vergroeningsbeleid, waardoor boeren vanaf 2015 (volgend jaar is een overgangsjaar) met nieuwe duurzaamheidseisen te maken krijgen. Wie hier niet aan voldoet, loopt het risico 30 procent van zijn bedrijfstoeslagen mis te lopen en bovendien een boete te moeten betalen. Niettemin zijn veel scherpe randjes van de plannen gevijld.

Zo is er veel discussie geweest over de vraag hoeveel grond akkerbouwers als ecologisch focusgebied moeten aanhouden. De twee partijen hebben de lat nu gelegd op 5 procent met een mogelijke stijging tot 7 procent in 2017. Tevens is afgesproken dat landschapselementen mogen worden meegeteld en bedrijven kleiner dan 15 hectare hiervan zijn vrijgesteld. Dat zijn flinke versoepelingen ten opzichte van de voorstellen van Ciolos. Ook de andere twee vergroeningsplannen zijn aangepast.

Maar er zit meer in het hervormde GLB. Nieuw is een verplichte steunregeling voor jonge boeren, meer macht voor producentenorganisaties voor alle sectoren en afschaffing van de suikerquotering in 2017. Tegelijkertijd is afgesproken dat directe betalingen per bedrijf boven de 150.000 euro worden beperkt, is er een zwarte lijst met soorten ondernemingen die niet in aanmerking komen voor steun (zoals vliegvelden) opgesteld en mogen lidstaten kleine boeren een extraatje geven.

Met het politieke akkoord tussen lidstaten en EP is het proces echter nog niet afgerond. Eerst moet er nog duidelijkheid komen over de nieuwe meerjarenbegroting. Vervolgens dient het Parlement zowel in de landbouwcommissie als plenair nog over de deal te stemmen. Minstens zo belangrijk is de nationale invulling van het nieuwe beleid. LTO-voorzitter Albert Jan Maat roept daarom de Tweede Kamer op maximaal gebruik te maken van de flexibiliteit die het nieuwe GLB biedt.

Laatste reacties

 • Marcel v

  Goed dat er eindelijk wat duidelijkheid komt. Wat ik nogal tegenstrijding vind is dat je blijvend grasland hebt maar wel verplicht word om 3 gewassen te verbouwen? Daamee krijg je problemen met je vruchtwisseling.

 • Gerd

  Alles is ingewikkelder, toch meer controle. Hoe heb je voor jezelf beslissen in de melk?

 • koestal

  Gerd,de ambtenaren zorgen wel dat ze zelf niet overbodig worden

 • overheid

  @koestal:
  Als de boeren dat nu ook eens deden, zou een hoop geld schelen.

 • Adrie G.

  Absurd dat opnieuw zeven jaar lang jaarlijks 1 miljard euro subsidie naar de Nederlandse landbouw gaat.

  Nederland moet zes miljard euro bezuinigen. Als je die landbouwsubsidies afschaft ben je klaar.

 • VV.d Boer

  @ Adrie G.
  Jij valt ook weer in de categorie Wijsneuzen die niet kunnen rekenen.
  Als je 1 miljard per jaar 7 jaar lang bespaart, bespaar je geen 6 miljard per jaar.

 • overheid

  @VV.d Boer

  Uitgaande van de cijfers van Adrie G. :

  De opgave van 6 miljard is niet jaarlijks, maar (hopelijk) eenmalig. Door de meerjaren verplichting van in totaal 7 miljard over 7 jaren uit te sparen, kan wel degelijk de eenmalige bezuiniging van 6 miljard worden weggestreept.

 • sjang

  @ Adrie G
  Ik stel het anders. Er verdwijnt 7 miljard uit de nederlandse economie die hier niet meer besteedt kan worden. Boeren investeerden dit geld voornamelijk in Nederland.
  Dus de schatkiest loopt een boel BTW, heffingen, accijnzen, inkomstenbelasting e.d. mis.

  Proficiat

 • alco1

  In bovenstaande reacties kan ik niet merken dat sommige de ware toedracht kennen voor het subsidie verstrekken.
  Het is bedoeld om de boeren te kunnen sturen. Volg je de wet niet op betekend dat korting op je toeslag. Bovendien vindt prijsstelling van een produkt plaats door marktwerking. Kortom toeslag erbij, basisprijs minder, dus is er geen enkel voordeel voor de boer. Daarbij komt ook nog dat vergeten wordt aan het feit dat subsidies niet door Sinterklaas uitgedeelt worden, maar dat ze eerst ook afgedragen moeten worden. Dus daarom schaf alle subsidies zo langzamerhand maar af, dan worden de boeren weer eigen baas.

 • Romeijn

  @ alco1: welke boer wordt verplicht om subsidie aan te vragen?
  Subsidie wordt verstrekt met een doel: natuurlijk wordt gestuurd om dat doel te bereiken. Je trapt weer eens een open deur in.
  Verder moet je regels en wetten niet verwarren; ook niet doen alsof boeren de enigen zijn die belasting afdragen.

 • alco1

  @Romeijn. Als een boer geen subsidie aanvraagt, gaat dan zijn individuele prijs omhoog? Nee toch. En die open deur, juist dat bleek niet zo te lezen in de reacties. Waar lees jij dat boeren de enigsten zijn die belasting betalen?

 • koestal

  meer regels en minder geld

 • drientje

  Het blijft vreemd dat inkomenssteun via een omslag op hectares uitbetaald wordt.
  Het komt nu nog alleen maar bij de grond gebruikers terecht. En het aantal hectares grondgebruik staat geheel los van de omzet van het bedrijf, laat staan het inkomen van de ondernemer. De huur van grond gaat wel evenredig met de toeslag omhoog.

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.