Home

Nieuws 1815 x bekeken 4 reacties

NVR: bescherming reguliere pachter moet blijven bestaan

Wageningen - Bescherming van de reguliere pachter moet blijven bestaan. Daar mag niet aan getornd worden, aldus het advies van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR), die de belangen behartigt van pachters én verpachters.

Met het advies neemt de NVR een voorschot op de onlangs door staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken aangekondigde evaluatie van de pachtsystematiek.

Bij reguliere pacht is de pachter nu beschermd door onder andere continuatierecht (automatische verlenging pachtovereenkomst) en voorkeursrecht (pachter heeft recht op eerste koop, tenzij ‘veilige’ verpachter grond koopt). De NVR wil deze bescherming van de pachter in stand houden.

Naast bescherming van de reguliere pachters wil de NVR dat bij geliberaliseerde pacht - pachters en verpachters bepalen zelf pachtprijs en duur overeenkomst – er (nog) meer vrijheid komt, zoals bij (ver)huur bedrijfsruimten en invoering van een onbeperkte termijn voor geliberaliseerde pacht zonder prijstoetsing. Nu moeten alle geliberaliseerde pachtcontracten langer dan zes jaar getoetst worden op de pachtprijs, conform het Pachtprijzenbesluit.

De NVR komt met meer adviezen. Voor nieuwe pachtovereenkomsten die starten op of na 1 september 2007 zijn er hoogst toelaatbare pachtnormen per hectare per jaar. Net zoals bij bestaande pachtcontracten geldt ook hier dat de pachtprijs nooit meer mag bedragen dan 2 procent van de vrije verkeerswaarde. De NVR wil dit handhaven. De vereniging adviseert verder om bij bedrijfsgebouwen te kiezen voor een systeem waarbij de pacht wordt berekend op basis van een vierkante meterprijs, rekening houdend met de staat, onderhoud en doelmatigheid van het gebouw. De maximale toelaatbare pacht van bedrijfswoningen moet met behulp van een puntenstelsel, vergelijkbaar met niet-agrarische woningen.

Laatste reacties

 • info36

  Heel goed en verstandig!

 • Adijkhuis

  Zie ook Huidig pachtstelsel biedt geen basis voor continuïteit op www.rentmeesternvr.nl

 • Adijkhuis

  NVR persbericht: Huidig pachtstelsel geen basis voor continuïteit
  Den Haag, 5 juni 2013
  De grote jaarlijkse schommelingen leiden tot onvrede bij pachters en verpachters en zijn geen basis
  voor continuïteit. Dat is een van de bevindingen uit het advies van de Nederlandse Vereniging van
  Rentmeesters (NVR), dat vandaag werd aangeboden aan CDA Tweede Kamerlid Jaco Geurts.
  De leden van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) zijn adviseurs van pachters èn
  verpachters. Op basis van hun jarenlange ervaring met pachtzaken hebben zij het huidige pachtsysteem onder de loep genomen en de conclusies vervat in een advies met een toelichting. In de Tweede Kamer overhandigde de voorzitter van de Werkgroep Pacht van de NVR, Jan Willemink, de bevindingen aan Jaco Geurts.
  “Rentmeesters hebben veel kennis en ervaring met betrekking tot pacht. Dat blijkt ook uit de inhoud van hun advies. Advies moet dan ook zeker betrokken worden bij de nu lopende evaluatie van de
  pachtsystematiek” aldus CDA-Kamerlid Geurts.
  Met dit advies neemt de NVR een voorschot op de onlangs door de staatsecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken aangekondigde evaluatie van de pachtsystematiek.
  Niet alleen de grote jaarlijkse schommelingen in de pachtnormen zijn volgens de NVR essentieel in de evaluatie, ook de werking van liberale pacht versus gereguleerde pacht past niet meer in deze tijd
  waarin agrarische ondernemers zoeken naar optimalisering van verschillende financieringsvormen.

 • minasblunders1

  Het inschakelen van 'deskundigen' van Wageningen staat gelijk aan zeker weten dat het misgaat. Geen instituut dat zó grossiert in rekenkundige missers.

Of registreer je om te kunnen reageren.