Home

Nieuws 957 x bekeken

‘Bezuinigingen GLB blijven overeind’

Brussel – De onderhandelingen over de nieuwe meerjarenbegroting van de Europese Unie leiden hoogstwaarschijnlijk niet tot extra geld voor landbouw. Het Europees Parlement (EP) lijkt op dit punt in te stemmen met het voorstel van de lidstaten, zo meldt Agra Europe.

Afgelopen februari besloten de 27 EU-regeringsleiders tot een bezuiniging op het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van zo’n 13 procent. In de begrotingstrialogen met Parlement en Europese Commissie is die afspraak tot nu toe overeind gebleven. Mogelijk wordt hier aanstaande dinsdag een definitief politiek akkoord over gesloten. Daarmee komt het totale GLB-budget op 362,79 miljard euro voor de periode 2014-2020.

Ondertussen zijn ook de trialogen over de inhoud van het nieuwe GLB nog altijd in volle gang. Alle partijen werken toe naar een deal op 25 of 26 juni. Dan komen in Luxemburg de landbouwministers bijeen in de hoop een punt te zetten achter maanden van onderhandelingen. Onzeker is nog of er ook een vertegenwoordiging van het Parlement bij zal zijn; het EP heeft aangegeven alleen aan zullen te schuiven als er een goede kans is om tot overeenstemming te komen.

Mocht het inderdaad tot een akkoord komen, dan is dat pas officieel nadat Commissie, Parlement en lidstaten elkaar voor een laatste landbouwtrialoog in Brussel hebben getroffen. Betrokkenen houden er rekening mee dat dit op de 27e zal gebeuren. Vanaf de zomer kan dan gewerkt worden aan de technische invulling van het nieuwe GLB, dat op 1 januari 2014 van kracht moet worden. Het nieuwe systeem voor bedrijfstoeslagen zal overigens pas een jaar later van start gaan.

Of registreer je om te kunnen reageren.