Home

Nieuws 1045 x bekeken 1 reactie

Verdeeldheid financiering einde productschap

Den Haag – De Tweede Kamer is verdeeld over de financiering van het afschaffen van de productschappen. Dat blijkt uit de vragen die Kamerleden stellen aan minister van Economische Zaken Henk Kamp over de voortgang van de overdracht van productschapstaken naar de overheid.

CDA, Christenunie en SGP vinden het niet terecht dat de kosten van het overdragen van de taken naar de overheid door de productschappen, en dus met heffingen van ondernemers, moet worden betaald. VVD en PvdA vinden dat deze kosten wel uit de reserves van de productschappen moeten worden betaald. De partijen vragen wel of er genoeg middelen zijn om deze overdracht te bekostigen. SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf vraagt de minister inzicht te geven over de beschikbare financiële middelen voor uitvoering van de productschaptaken door de overheid. Hij vindt dat de overheid voldoende budget moet hebben om de taken goed uit te voeren. Ook mogen taken van hem niet zonder meer worden afgeschoven op de sector, iets waar de VVD juist voorstander van is. Deze partij pleit ervoor zoveel mogelijk taken door de sector zelf te laten uitvoeren, via private kwaliteitssystemen.

De voortgang van de taken op het gebied van diergezondheid en plantgezondheid baart bij alle partijen zorgen. De partijen zijn vooral benieuwd naar de werkwijze in het geval van een uitbraak van een dierziekte, omdat de productschappen hier een belangrijke rol in spelen.  Ook de voortgang van het Diergezondheidsfonds roept bij de fracties vragen op, met name over de wijze waarop dit fonds wordt opgericht. PvdA'er Sjoera Dikkers wil weten hoe de bijdragen van veehouders aan het  Diergezondheidsfonds in de toekomst worden vormgegeven.

Ook de financiering en uitvoering van taken op het gebied van innovatie baart de politici zorgen. CDA-Kamerlid Jaco Geurts vraagt de minister of hij innovatie niet zodanig belangrijk vindt, dat het als publieke taak aangemerkt kan worden. Christenunie-Kamerlid Carla Dik vraagt welke maatregelen Kamp neemt om te voorkomen dat innovatie- en duurzaamheidsprojecten als de Duurzame Zuivelketen niet abrupt stoppen als de productschappen worden opgeheven.

VVD-Kamerlid Erik Ziengs is bezorgd dat de exportpositie van de land- en tuinbouw verslechterd als de taken bij de productschappen op dit vlak komen te vervallen. Deze zorg wordt gedeeld door SGP en CDA.

Het tijdpad waarin de productschappen worden opgeven zijn voor meerdere fracties een punt van zorg. Dikkers vraagt zich wel af in hoeverre de streefdatum van 1 januari 2014 haalbaar is. Christenunie en CDA vinden de werkwijze van opheffen per 1 januari 2014, ook als de wettelijke basis daarvoor nog niet geregeld is, verkeerd om. Christenunie wil eerst een wettelijke basis voordat er onomkeerbare stappen worden gesteld. De partijen vinden dat het traject wel zorgvuldig moet gebeuren. 'We hechten er zeer aan om het kind niet met het badwater weg te gooien", zegt Dikkers.

Eén reactie

  • arib

    Tja TK, wat een verstandige opmerking. De opheffingskosten uit de reserves halen en niet door oplegging heffingen, maar: DE RESERVES KOMEN UIT DE HEFFINGEN VOORT !! En wat betreft de verdeling van taken naar overheid of vrijblijvend naar de sector ? Hebben de TK-leden dan bij de besluitvorming zitten slapen of kennen ze het dossier echt niet ? Weet je wat een goed idee is ? De sector gaat het zelf regelen met 'algemeen verbindend verklaarde' regelgeving en zie: de Productschappen zijn terug onder een andere titel. Het cosmetisch succes van Aptroot en Ulenbelt.

Of registreer je om te kunnen reageren.