Home

Nieuws 1941 x bekeken 1 reactie

Toelating Imidacloprid verder aangescherpt

Den Haag – De toelatingsnorm voor imidacloprid wordt aangescherpt. Dat heeft staatssecretaris Sharon Dijksma (landbouw) gezegd tijdens een debat in de Tweede Kamer over bijensterfte.

Imidacloprid is een neonicotinoïode, een stof die schadelijk is voor bijen. Glastuinders worden per 2016 verplicht om een zuivering te hebben voor het water dat ze lozen. Daarnaast werkt het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen (Ctgb) aan een nieuwe beoordelingspraktijk voor de middelen. Deze methode moet nog door de EU worden goedgekeurd, maar de verwachting is dat dit op korte termijn zal gebeuren. Dijksma zegt dat aanpassing van de beoordeling nodig is, omdat het effect van het middelengebruik in de glastuinbouw op de kwaliteit van het oppervlaktewater wordt onderschat in het huidige systeem.

Per oktober worden, zoals in Europa is afgesproken, bepaalde toepassingen van drie neonicotinoïden imidacloprid, thiamethoxam en clothianidin verboden. Dit betekent dat het Ctgb zestien toelatingen moet aanpassen. De toelating van tien middelen, waarvan twee voor professioneel gebruik, wordt ingetrokken. Voor zes middelen wordt de toelating beperkt. In Nederland heeft het verbod vooral gevolgen voor de teelt van mais en koolzaad.

Dijksma gaf in het debat aan dat ze vooralsnog niet bereid is om alleen voor Nederland maatregelen te nemen. Ze wil uit gaan van een gelijk speelveld in Europa. “Maar dat wil niet zeggen dat Nederland niet voorop kan lopen. Het belemmert niet dat Nederland voorop kan lopen bij het eventueel voorstellen van verdere maatregelen op Europees niveau”, zegt Dijksma. Eind mei komt de Europese voedselveiligheidsautoriteit Efsa nog met een visie op Fipronil, dat heeft mogelijk ook nog gevolgen voor de toelating.

In de strijd tegen bijensterfte gaat het ministerie samen met de sector en deskundigen werken aan een breed actieprogramma bijengezondheid. Daarin worden alle onderzoeken naar mogelijke oorzaken van bijensterfte beoordeeld en er wordt gekeken naar een oplossingsstrategie. Dijksma wil voor de zomer met betrokken partijen om de tafel, waarna ze in september een definitief plan zal presenteren.

Eén reactie

  • Henk Tennekes

    Staatssecretaris Sharon Dijksma wekt de indruk of alleen de glastuinbouw de oorzaak van de enorme milieuverontreiniging met imidacloprid is. Ik ken nog een paar vervuilers: bollenteelt, boomteelt, fruitteelt, en aardappelteelt. De toepassing van imidacloprid in al deze teelten wordt niet verboden, ook na 1 december 2013 niet. En wat doen we tegen de schadelijke effecten van deze milieuverontreiniging? Nog meer geld in agrarisch natuurbeheer steken ? dat zou alleen maar betekenen dat nog meer belastinggeld verkwanseld wordt in programma's die geen schijn van kans hebben.

Of registreer je om te kunnen reageren.