Home

Nieuws 12264 x bekeken 82 reacties

Strengere mestnormen in zuidelijk zand- en lössgebied

Den Haag – Staatssecretaris Sharon Dijksma van landbouw wil aanvullende maatregelen om de grondwaterkwaliteit in het zuidelijk zand- en lössgebied te verbeteren. Voor het gebied in Oost-Brabant en Noord- en Midden-Limburg worden aanvullende maatregelen getroffen om de mineralenefficiëntie te verbeteren.

Dijksma wil het gebruik van bewerkte dierlijke mest met een hogere stikstofwerking stimuleren door verhoging van de wettelijke werkingscoëffciënt voor onbewerkte varkensdrijfmest. Hierdoor wordt gebruik van drijfmest minder aantrekkelijk. Ook wordt gedacht aan vermindering van de stikstofverliezen door afvoer van stikstofrijke gewasresten zoals bietenblad. De regels, die nog verder uitgewerkt moeten worden, zullen in 2014 of 2015 van kracht worden.

Door het mestbeleid en de nitraatrichtlijn is de waterkwaliteit in Nederland sterk verbeterd. In het zuidelijk zand- en lössgebied wordt de norm van 50 milligram nitraat per liter grondwater echter nog overschreden. Ook op een diepte van 5 tot 15 meter wordt de norm nog overschreden. Op ongeveer de helft van de meetlocaties voldoet het oppervlaktewater ook niet aan de lokale kwaliteitsnormen. Generieke maatregelen voor heel Nederland zijn volgens het ministerie niet genoeg om de regionale problemen op te lossen.

Dat schrijft het ministerie in een brief aan de Tweede Kamer over haar inzet voor  het vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn, van 2014 tot en met 2017. Nederland wil opnieuw derogatie aanvragen om meer dan de Europese norm van 170 kilo stikstof uit dierlijke mest per hectare te mogen gebruiken. De derogatie voorkomt volgens Dijksma onnodige kosten voor mestafzet van 67 miljoen kilo stikstof uit dierlijke mest en de aanvoer van kunstmest om deze mest te vervangen. Daarnaast wil Nederland de waardering van de fosfaattoestand van de bodem actualiseren, met daarbij de beschikbaarheid van het fosfaat voor de plant. Ook  moeten bij bijzondere weersomstandigheden afgeweken kunnen worden van de normaal geldende gebruiksnormen en –voorschriften en reparatiebemesting moet mogelijk worden. De stikstofgebruiksnormen voor enkele gewassen, zoals gras op klei, wordt verhoogd naar het bemestingsadvies.

Nederland is de komende maanden in onderhandeling in Brussel over het vijfde actieprogramma nitraatrichtlijn.

Het ministerie steunt de inzet van de sector zelf om de waterkwaliteit te verbeteren, zoals het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer van LTO en de Unie van Waterschappen. Dijksma kijkt in hoeverre dit soort projecten gefaciliteerd kunnen worden in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Daarnaast wil het ministerie de sector stimuleren om praktijkproeven te gaan doen naar de gevolgen in de akkerbouw van het gebruik van bewerkte mest in plaats van onbewerkte mest en naar de Kringloopwijzer in de melkveehouderij, waarbij bedrijfsspecifiek fosfaat wordt toegediend op basis van de gewasonttrekking.

Laatste reacties

 • radewijk

  Goed bezig Sharon. Laat de veroorzakers van de mestproblemen nu eerst maar orde op zaken stellen. De rest van Nederland hoeft niet te bloeden voor deze overbemesters/mestdumpers.

 • chila

  Stikstof uit kunstmest spoelt toch eerder uit dan stikstof uit dierlijke mest ? Dus minder KUNSTmest.

 • ikkethuis

  Op de zandgrond word veel gebruik gemaakt van gecoat kunstmest en met nitrtficatie remmers. Dit omdat na een regenbui veel uitspoelt.
  Hierdoor spoelt er bij kunstmest mogelijk minder uit als bij dierlijkemest.
  Ze moeten eerst dit mestbeleid eens goed op poten zien te krijgen, mensen met een teveel aan mest kunnen nog vele wegen bewandelen om hun eigengrond extra te mogen bemesten.

 • schoenmakers1

  zou het ook niet iets voor mensen zijn die een beetje te vol zijn om te berekenen hoeveel eten ze nodig hebben en ze dan daar ook aan houden sharon?

 • abtje

  Onzin, een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. Stel je voor dat ze ziek wordt, heeft ze in ieder geval iets om in te leveren, @Schoenmakers1:-)

 • poldes

  bewerkte mest ,
  is dat mest waar de N stikstof uitgehaald is?
  anders weet ik het verschil niet meer.

 • poldes

  kan een plant op zandgrond groeien van bewerkte mest ?

 • poldes

  zijn wij op zandgrond wel duurzaam bezig als wij met(nepmest) bewerkte mest waar het mest uitgehaald is ons land gaan bemesten?

 • Mozes

  Het te hoge nitraatgehalte doet zich alleen voor in Oost Brabant en Noord- en midden Limburg. In Twente hebben we ook zandgrond waar zich dit probleem blijkbaar niet voordoet. In hoeverre is het probleem in de genoemde gebieden terug te voeren op de illegale mestdumping door Niels en anderen? Krijgen de boeren in dit gebied daar nu de rekening voor gepresenteerd?

 • alco1

  @ Mozes. De oorzaak is dat de mestwet niet deugd die bedacht is door het ZLTO. De veroorzakers van alle regelgeving, de intensieven werden bevoordeeld ten koste van de extensieven.

 • minasblunders1

  Heeft iemand zich al eens afgevraagd hoe de Peel zo vruchtbaar heeft kunnen worden? Met al die wegzakkende mineralen zou je toch verwachten dat het nog steeds een dood zandbed was?

 • varkenshouder1

  @minasblunders1: Zo is het !!!!
  Het is meer het boertje pesten dan de bodem verpesten. Zit er middenin maar dat hier mest dumpen aan de orde is durf ik met zekerheid te zeggen dat dat niet is. Die dat wel doen moet je dan aanpakken maar niet de hele sector.

 • greta 1475

  Helemaal mee eens boertje pesten dat is het! Ik noem alles wat te maken heeft met mest en de regelgeving evan boeren uitroeien en de grond leegzuigen over een paar jaar zijn de opbrengsten per ha stukken lager

 • jan1966

  Op klei en veengrond waar geen nitraat uitspoeling is zouden de normen naar boven moeten worden bijgesteld. Een schone taak voor Wiebren van Straalen zelfbenoemd mestspecialist van de LTO. Daar kan hij zich beter mee bezig houden dan het dissen van LTO leden (die oogkleppen op hebben en Russische roulette spelen volgens deze semi-ambtenaar)

 • trijnie

  Zou het ook kunnen zijn dat er te veel beesten worden gehouden?
  Als het drinkwater al vervuild is, wordt het toch wel tijd dat er een vermindering van de intensieve veeteeld wordt geëist,daar zou mevrouw Sharon maar eens aan moeten werken.

 • bankivahoen

  Drinkwater is nog nooit zo schoon geweest evenals oppervlaktewater trijnie@. Zo zuiver zelfs dat het ten koste gaat van de visstand die geen voedingsstoffen meer vindt!

 • abtje

  @Trijnie, het probleem is dat er te veel mensen zijn.
  Het oppervlakte water en het grondwater wordt steeds schoner, dat heeft weinig met de veeteelt van doen. Het duurt alleen heel erg lang voordat grondwater schoner wordt. Maar de overheid verplicht injecteren, dus dat maakt het er niet echt beter op.

 • ikkethuis

  Bovengronds uitrijden in oostbrabant en noord Limburg is de oplossing. zoals het overal, behalve in nederland gebeurt. De uitspoeling gaat dan niet naar het grondwater maar de lucht in. Nu blijkt dan toch dat de grootste fout van het gehele mestbeleid terug gedraait moet worden, zelfs wageningen twijfelde al aan haar beweringen, van het mestplan jaren geleden

 • stephen.verdonkschot

  Tsja, 80% van alle akkerbouw- en veeteeltproducten is voor export.
  Dat moet je als land niet willen. Veel akkerbouwproducten worden gebruikt als veevoer. Minder of geen vlees eten is veel efficienter.

 • abtje

  Helemaal niet meer eten is nog beter, geef het voorbeeld maar...

 • donkersmelkvee

  en weeer zitten de brabanders en limburgers in het verdomhoekje, weer worden de varkensboeren gebokt en weer komt er een plannetje om regionaal boeren de nek om te draaien. Het wordt tijd om ons bij belgie aan te sluiten!

 • fjam

  As die mij in de stal komt ken ze maar beter een pet op zetten anders vind ik haar niet meer terug.meer ken ik er niet van zeggen.

 • abtje

  Ho even, laat ons niet alleen, neem ons mee, maar dan naar Duitsland. Daar zijn ze in ieder geval een stuk realistischer dan hier.

 • minasblunders1

  Mensen, er is helemaal geen relatie tussen mest en nitraat in het grondwater. Die hele mestwet is erop gericht om hier een deel van de landbouw te laten verdwijnen, ten gunste van wat minder kansrijke gebieden in Europa. Koehandel tussen Nederland en Brussel dus. Omdat het benadelen van burgers (ook als het eigen burgers zijn) strijdig is met Europees recht, heeft men het opgehangen aan het milieu. Vervolgens is het gelieg en gedraai begonnen. Ze draaien zichzelf steeds vaster in hun web van leugens. Wat mij al jaren verbaast is dat boeren zelf ook maar blijven praten over UITSTOOT en UITSPOELING. Deze uitstoot en uitspoeling is puur theoretisch en een gevolg van een foute mestbalans.

 • bankivahoen

  Ik beaam je reactie minasblunders@ het is te triest voor woorden! Brabant gaat als eerste geofferd worden ! Via fijnstof, nh3, nitraat,dierwelzijn en alles wat ik nog vergeet gaat men de hele santekraam systematisch uitroken ! Diegene die zich rot investeren in allerlei belachelijke middelen komen iets later aan de beurt.

 • jordi 1455

  NL begint op Duitsland in midden jaren 30 te lijken als het zo door gaat toen werd het voor een bepaalde groep mensen het ook systematisch lastig gemaakt.

 • joannes

  Die @stephen.verdonkschot is wel eerlijk! Die draait er niet omheen. Wel zo efficiënt. Als dat het werkelijk is, dan wordt het voor de boeren zoals @minasblunders1 en @bankivanoen schrijven; inpakken en verhuizen. Want hier kan je alleen maar narigheid verwachten; die zogenaamde milieuregels die in die andere landen nergens gelden, of uberhaupt besproken worden, gaan je de das omdoen. Alles wat er mogelijk te verdienen valt moet weer terug in voorzieningen worden geinvesteerd die alleen de toeleveranciers geld opleveren. De kostprijs ligt al hoger in Nederland en blijft hiermee stijgen. Nederland prijst zich uit de EU markt. Precies zoals die Verdonkerschot vindt en schrijft!

 • theorikyreintjes1

  Goede benutting van de mineralen is kennis voor nodig. Duurzaam is, zoveel mogelijk benutten van de organische mest. Dit is de basis voor vruchtbare grond en economie! Uitspoeling is er bijna niet meer! De gronden die te weinig bemest worden, zie je met het blote oog als je verstand van zaken hebben. De kwaliteit van de gewassen holt achter uit! Met alle gevolgen die daar uit voort vloeien! Er zijn te veel mensen van buiten de sector die bewust bezig zijn om wat goed is, af te breken!

 • trijnie

  Het drinkwater is redelijk schoon maar het kost handen vol geld om het zo te krijgen. En ja, het is waar, Nederland is dicht bevolkt met mensen maar ook met vee en daaruit volgend de mest.
  En het is een probleem dat zo goed als onomkeerbaar is.......
  Misschien moet er nog wat meer nagedacht worden over wat men nog meer met mest kan doen dan alleen op de grond uitrijden.

 • reiziger

  jordi 1455 er gaan geruchten dat ze ook apparte ziekenhuizen voor boeren gaan bouwen in brabant net als in de jaren 30 in duitsland
  eerst dochten voor binnen komst de rest van het verhaal kun je wel raden dit in het kader van de mrsa leugen
  de onderduik aderessen van toen worden de onderduikers van nu.

 • info48

  Of Steven verdonkschot eerlijk is Joannes weet ik niet, kortzichtig wel of a-sociaal!
  Zeker méér dan 80% gaat voor export dat maakt dat kleine landje tot de 2 e exporteur van Agrarische producten ( VOEDSEL) in de wereld!!!
  Dat maakt dat we na WO 2 de Nederlandse verzorgings staat konden opbouwen want laat het nu net die Agrarische sector zijn die er voor zorgde dat er een miljarden overschot is op de betalings balans, jaar na jaar en als we alleen maar voor eigen gebruik geproduceerd hadden was er géén verzorgings staat zo als we die nu kennen en hadden we niet die tientallen miljarden euro's kunnen besteden aan 'nieuwe natuur' om maar even dicht bij huis te blijven.
  Ietsje verder van huis lijden en sterven 20 tot 30% van de wereldbevolking van gebrek aan voedsel!!! dit zijn MENSEN..........kun je mijnheer Steven.verdonkschot met droge ogen je stelling nog een keer herhalen ??

 • alco1

  @joannes. Zoals jij schrijft zou die Stephen Verdonkersschot ook nog denken dat hij de wijsheid in pacht heeft. Zoals hij praat laat ie zien dat hij geen enkel verstand heeft van economie. De landbouw is een belangrijke peiler onder de Nederlandse economie. Als die export er niet meer zou zijn zou het met de crisis steeds erger worden. Alle invoer van auto's, kleding en ga zo maar door, moet ergens mee betaald worden.
  @trijnie Schoon drinkwater kost handen vol geld door de vervuiling door de mensen en niet door mest van dieren wat velen zo graag willen doen geloven.

 • zwbig

  @trijnie, drinkwater kost helemaal niet handen vol geld, iets meer dan een euro voor 1000 liter, wat koop je verder nog voor een euro: halve liter benzine of een half brood enz, alles behalve water kost handen vol geld !!!

 • BrabantsBoerenverstand

  Wordt de zware industrie in Brabant nu, én in het verleden meegetelt. Ik woon in de buurt van van Oss, daar was vroeger veel zware industrie die al het afvalwater op de Hertogswetering loosde, een grote wetering die na ontelbare keren schoonmaken nog geen tot weinig waterleven bevat. Deze wetering ligt tussen twee dijken hoger dan de gronden eromheen dus het lijkt me sterk dat dit komt door uitspoeling van mest. Of de mest moet ondergronds twee meter omhoog spoelen... Verder hebben we nog steeds relatief veel zware industrie hier.
  Kan er ook een verschil zijn met het westelijke deel van het land, waar drinkwater uit oppervlaktewater wordt gewonnen en hier alles uit de grond?

 • evanderpasch1

  zijn er ook teveel mensen in nl ?eerst riooloverstorten verbieden

 • minasblunders1

  Joannes, wat heeft die opmerking van Stephen Verdonkschot te maken met eerlijkheid? Is het een schande om te exporteren? Me dunkt dat we het in dit land juist van de export moeten hebben. Juist in Nederland waar we omkomen in de geldverbrassers.

  Theorikyreintjes, 'er is bijna geen uitspoeling meer'? Er is nooit uitspoeling geweest. Dat hebben we ons aan laten praten.

  Jordi #26: klopt. Met de (Z)LTO in de rol van Joodse Raad.

 • wmeulemanjr1

  Iedereen kan tegenwoordig staatssecretaris zijn en dan maar doen wat je leuk vind, namelijk: MACHT UITOEFENEN !! , het lijkt wel een hetse tegen de landbouw, immers je doet het nooit goed. Ik hoop dat er nog minder babypoeder in de winkel komt te staan van dat ene merk!! Volgens sharon stap je zo over op ander merk, hoeveeel verstand van zaken heb je dan?? En laat je dan eerst goed voorlichten voordat je maar wat roept in de media, maar zo ik al zei, iedereen kan staatssecretaris wezen en de landbouw pesten!!

 • joannes

  Wijsheid is wat anders dan eerlijkheid @alco1. Tenminste bij mij wel. Wijsheid is voor mij rijk aan ervaring, en een brede diepe kennis om een gebalanceerde mening te hebben en te uiten. Voor de eerlijkheid van die @stephen.verdonkschot heb dat allemaal juist niet nodig, Hij zegt gewoon wat hij vindt vooral niet gehinderd door kennis, en met een bepaalde voorkeur. Je weet wat je er aan hebt;bedoel ik er mee. En wanneer er teveel van deze groep zijn kan inpakken en verhuizen want ze zijn zo overtuigd van hun gelijk, en vinden zoveel gehoor in de burgerij dat er voor een boer niet tegenaan te werken is. Iedere keer verzinnen ze er wel wat bij!

 • joannes

  @minasblunders1, natuurlijk is het geen schande om te exporteren; Rotterdam,Amsterdam, Schiphol, Eindhoven, zijn groot geworden van de export. Zo groot dat er elke dag files staan en uitlaatgassen in de lucht hangen tot die blauw ziet bij dampig weer. Maar ja, je weet het he, daar hebben zoveel ¨Nederlanders¨ belang bij, dat behalve geklaag en de Minister op het matje roepen het bijna niet gehinderd wordt in zijn ontwikkeling; het tegenovergestelde, het wordt gestimuleerd voor die broodnodige economische groei. Maar zoals je weet wordt agrarische export al een hele tijd in twee klassen gezien. De toeleveranciers en die grote verwerkers, FC en de Van Drie Groep in de elite en de boeren met de varkens verwerkers in het verdomhoekje. En zolang deze selectieve voorkeurs politiek heerst zullen die uit het verdomhoekje iedere keer weer lastig gevallen worden met regelingen en belastingen. Ze komen er pas achter als die elite gaat klagen bij gebrek aan experimenteer ruimte voor hun gesubsidieerde exporten, waar de boeren met luchtwassers, zonne en wind energy, staltechnieken, CRV, enz, enz zich voor laten gebruiken, mogelijk ism de WUR, die er ook van bestaat. Kortom Boeren exportbelang wordt niet begrepen; ben ik helemaal met je eens!

 • minasblunders1

  Verstraten, 'bijeengebracht door PBL en de WUR''!!! Laat maar.

 • j.verstraten1

  En met reacties bijeengebracht door minasblunders komen we wel verder?Laat maar...........

 • info258

  Moet je eens kijken op uitzending gemist NL 3 van 13 mei bij het programma Rambam (14 minuten tot 17.25 minuten). Hoe makkelijk is het om iets op de politieke agenda te krijgen. Slechts 2 kamerleden zien wel iets in je onderwerp en voila ze hebben weer een punt voor op de agenda.
  Hiermee kunnen alle onderwerpen aan de kaak gesteld worden en wereldkundig gemaakt worden. De PvdD doet het ook denk ik, (ze hebben 2 zetels). Wat hebben we te verliezen?
  Hier moet toch meer uit te halen zijn voor onze sectoren.

 • donkersmelkvee

  @trijnie, dan is het toch gek dat ik het drinkwater onbewerkt uit de grond kan pompen en gebruiktn. OOK in huis!!!
  En ik woon midden in het betreffende gebied!

 • koestal

  Hebben ze de riooloverstorten ook meegenomen ? die lozen ook vaak op het oppervlaktewater !

 • Patrick Boek

  Nu heb ik al menig keer verteld maar daarluisterd men niet naar De rioolleidingen zijn massaal lek en hierdoor wordt het grondwater erder mee vervuild dan dierlijk mest wat uigereden word, dierlijkmest wordverspreid en word door de plant opgenomen maar rioolwater niet dat gaat direct naar onderen het grondwaterin en dit wil de ministerniet zien omdat het haar eigen vervuilde water is wat zij in het riool heeftgeloost door de wc douche en andere afvoerputjes dus deze minister moet eerst maar eens met haar kop in het riool kijken en bij haar ammbtenaren dit zijn de grondwater vervuilers en laat de boeren eens buiten schot met deze flouwekul gedoe.

 • anton1937

  Landbouwbedrijfkamphuis en Sharon Dijksma(PVDA) zijn niet goed bezig. In ZO Nederland wordt hard gewerkt aan mestverwerking,de rest van Nederland doet er veel minder aan. In plaats van een pluim aan ZO Nederland wil kamphuis de boeren een schop onder de kont geven, hij zal dan wel steun krijgen van Thieme van de PVDD etc, maar die willen een andere maatschappij en hun eigen bankrekening met miljoenen vullen.

 • j.verstraten1

  Dit is ook onderzoek vanuit WUR minasblunders ea. Daar heb je meer aan dan al dat vingerwijzen. http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=169453&h=

 • j.verstraten1

  Dit is ook onderzoek vanuit WUR minasblunders ea. Daar heb je meer aan dan al dat vingerwijzen. http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=169453&h=

 • j.verstraten1

  Dit is ook onderzoek vanuit WUR minasblunders ea. Daar heb je meer aan dan al dat vingerwijzen. http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=169453&h=

 • j.verstraten1

  Dit is ook onderzoek vanuit WUR minasblunders ea. Daar heb je meer aan dan al dat vingerwijzen. http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=169453&h=

 • j.verstraten1

  Dit is ook onderzoek vanuit WUR minasblunders ea. Daar heb je meer aan dan al dat vingerwijzen. http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=169453&h=

 • minasblunders1

  Wat dacht je, 'als ik het maar vaak genoeg zeg dan landt het wel'??

 • melkkoeienboer

  boeren failliet, nederland failliet. leve het milieu

 • j.verstraten1

  Plaats reactie reageerde niet, heb iets te vaak de enter toets gebruikt. Maar jij doet hetzelfde? ( als ik het maar vaak genoeg.....)

 • minasblunders1

  Herhaling is de kracht van de reclame. Tot sommige houten koppen zul je nooit doordringen, vooral niet van degenen die er voordeel bij hebben. Voor de rest geldt...het gaat vanzelf steeds meer fout. Dan zal men van mij in ieder geval niet kunnen zeggen dat ik niet aan de bel heb getrokken.

 • j.verstraten1

  gelijk hebben is niet hetzelfde als gelijk krijgen. Zeker als je ook nog wars bent van onderbouwde argumentatie. Maar ga vooral door met belletje trekken.

 • alco1

  @ j.verstraten. Juist jij geeft geen onderbouwde argumentatie, maar verschuilt je in zgn. onderzoeken waarbij de uitkomst al van te voren vast staat.

 • minasblunders1

  Verstraten, als je had opgelet had je de afgelopen jaren diverse malen mijn argumentatie kunnen lezen. En als je een beetje oog voor de praktijk had, dan zou je kunnen zien dat de praktijk mijn argumentatie al jarenlang bewijst. Als de theorie en de praktijk niet sporen, ga er dan maar vanuit dat de theorie niet klopt. De praktijk klopt namelijk ALTIJD!!

 • Pe

  @ minasblunders1 fantastisch hoe duidelijk je de feiten weet te verwoorden!! Denk dat het ook eens nodig tijd word om te zeggen, WE PIKKEN DIT NIET MEER!! PUNT UIT

 • j.verstraten1

  Ik verschuil me nergens achter, zelfs niet achter een naam alco. En de link die ik op 40# plaatste geeft feilloos aan dat het nitraatgehalte in het grondwater de afgelopen jaren fors gedaald is. Ook op akkerbouwgronden in zo-brabant en loss alleen daar nog niet onder de 50mg. Dat is de praktijk. Als deze daling dan niet komt door het mestbeleid dan vraag ik me af waar dan wel door, dát is theorie. Maar daar heeft Minasblunders ongetwijfeld een praktische verklaring voor.
  Waar ik me aan stoor is dat de 50mg Nitraat een theoretische norm is maar in de praktijk onaantastbaar heilig.

 • minasblunders1

  Zeker heb ik daar een praktische verklaring voor, Verstraten. Denk jij nu werkelijk dat je onder een bepaald bemest perceel kunt meten hoeveel nitraat door die mest veroorzaakt wordt? Denk je nu werkelijk dat het water onder de grond stilstaat? Water is toch altijd in beweging, ondergronds nog meer dan bovengronds. We hebben in Nederland veel polders. We hebben continu pompen nodig om de voeten droog te houden; kwel, daar heb je vast wel eens van gehoord. Je kunt in de praktijk meemaken dat op de ene plek het grondwater zout is en 10 meter verderop dat het zuiver drinkwater is. Met al dat bewegende water is het onmogelijk om een link te leggen tussen nitraat en mest. Sterker nog: die is er niet.

 • j.verstraten1

  Je begint met 'zeker heb ik daar een praktische verklaring voor' maar nu weet ik nog niet waarom het nitraatgehalte in het bovenste grondwater de laatste jaren zo fors gedaalt is. Op de zandgronden die het betreft hebben wij in ieder geval geen pompen om droge voeten te houden. En zout water zit er wel, als je maar diep ( 70m) genoeg gaat.

 • boerkebrabant

  das goed nieuws dat de afwijkende gehaltes woorden aangepast, dan gaan we ook de uitslagen van dikke varkensmest waar maar 1 kg p in zit naar boven corrigeren

 • minasblunders1

  Verstraten, als Wageningen de opdracht krijgt een rapportage te maken waarbij de uitkomsten van tevoren vaststaan, dan doen ze dat. Zo kon het gebeuren dat we een enorme vervuiling hadden toen men veel natuurgebieden wilde aanleggen en zo kan het nu gebeuren dat het allemaal wel meevalt nu de overheid geen geld meer heeft om die natuurgebieden te realiseren. En gelukkig protesteert papier niet...

 • jordi 1455

  en het gekke is dat we het ook nog allemaal laten gebeuren.

 • Pe

  Idd Jordi!! Ze verzinnen aldoor wat, continu wat nieuws! Draaien het verhaal zo dat het aannemelijk klinkt. Houden op die manier fijn hun stoel warm. En met al die dure onderzoekers en bestuurders, als het mis gaat zijn ze vertrokken en er is er nooit één persoonlijk aansprakelijk!

 • Pe

  Stikstof mag niet uit mest vervluchtigen, luchtwassers en al die onzin!! Maar uit brandstof en ADBLUE (UREUM) blazen we het gewoon massaal de lucht in, en het word nog voor duurzaam en milieu vriendelijk verkocht en gesubsidieerd ook!!

 • j.verstraten1

  ik had de ijdele hoop een zinnige reactie uit je te trekken minasblunders. Wederom tevergeefs. Ik ben klaar met je achterdochtig geneuzel.

 • alco1

  j.verstraten. Er zijn meer ratten met dassen dan met staarten. We zullen met een gedegen artikel, waarvoor wij onze contacten al gelegd hebben, binnenkort naar buiten treden. Het zal heten: 'De natuur laat zich niet berekenen'.

 • jordi 1455

  Pe en de motor wordt daardoor nog dorstiger ook, duurzaam is je grondstoffen zo goed mogelijk te benutten.

  Overigens bij het maken van kunstmest komt ook een hoop ammoniak vrij en daar hoor je niemand over.

 • boer-gerrit

  Het is voor iedereen ook van belang te weten dat het gezuiverde water van de rioolwaterzuiverings installatie's in het gebied altijd nog een vuillast heeft van 20 tot 25% van het ongezuiverde rioolwater en dat wordt zo in Oostbrabant en noord en midden limburg op het oppervlakte water geloosd. De stikstof uitstoot uit rioolwaterzuiveringsinstalaties is nog steeds heel substantieel groot ondanks alle inspannigen en aanscherping van lozings eisen. Omgekeerde osmoze zou de oplossing zijn, maar ja dan zijn de maatschappelijke kosten te hoog om onze verantwoordelijkheid te nemen in de bezorgdheid voor het milieu en de waterkwaliteit.

 • theorikyreintjes1

  De landbouw mag niet het slachtoffer worden van het theoretische mestbeleid!
  De 50 mg had ook 100mg kunnen zijn. De vervuiling van buiten de landbouw is verantwoordelijk voor een groot deel! Daar mag je de landbouw niet voor te kort doen. Dan blaas je de landbouw de economie en de voedselvoorziening op!
  Duurzaam is zoveel mogelijk uit de eigen mest halen!!!!! Als je op de juiste manier en juiste tijd de mest toe dient, is er geen uitspoeling!!!

 • jordi 1455

  Eigenlijk moeten de boeren massaal naar Den Haag gaan van dit zijn onze eisen, ga er mee akkoord of we gaan over tot actie.

 • leo,s vriend

  Eigenlijk dit,eigenlijk dat.....Als je overtuigd bent dat de belasting door rwz,s zo groot is neem dan monsters en laat ze analyseren met een hoop tamtam (pers erbij)
  Dat is het enige wat helpt, hier een beetje(terecht) klagen niet

 • Campo

  Het afvoeren van teeltrestanten, zoals bietenblad draagt naast minder uitspoelen van stikstof bij aan een verlaging van de CO2 emissie, minder lachgas, zie daarvoor het PRI rapport 197 'Energie- en broeikasgasbalans voor enkele opties van energieproductie uit suikerbiet en bietenblad, Rapportage in opdracht van IRS, van W.J. Corré & J.W.A. Langeveld. Een volgende stap zou kunnen zijn dat
  het afvoeren van teeltrestanten, waardoor er meer mineralen worden afgevoerd wat gecompenseerd kan worden door hogere mestrechten.
  a'Campo, ACConsult

 • minasblunders1

  Ach ja, waarom ook niet? We zijn hier toch al idioot bezig.

 • hietkamp

  Zo bepaalt het zuiden weer beleid van heel Nederland, wat 2 gemeenten niet kunnen doen. Waar is de mestwet gebleven, ik zou wel meer mets op land willen hebben want onkruid komt er in. Bovendien al dat geinjecteer zoek eens uit dat ook de oorzaak kan zijn, wij in noordelijke friesewouden hebben volgens mij nog wel een rapportje van nitraat verschil in grond water met injecteren en bovengronds. Het hele systeem rammelt van alle kanten, nu ook weer met rapport over natuurbeheer. Ze willen gewoon een afval putje hebben ik zou ZEGGEN HET GESODEMIETER VAN OVERHEID MOET EEN AFGELOPEN ZIJN. Ik begin inderdaad steeds meer te denk boertje pesten, oja elke boer moet nauurlijk ook 3 ambtenaren aan werk houden

 • Pe

  Waren het er maar 3...:-( het zijn er ondertussen bijna 5 :-((

 • poldes

  het begint er op te lijken dat,, boerend nederland' de beschikking heeft over
  goede klei/veen/zand en lössgrond.
  en het begint er op te lijken dat wij deze mogen bewerken/verplegen en bemeste zoals de
  onderzoekers van oppervlakte water,grondwater en mest het meest leuk vinden.
  o ja dit regelen wij dan eerst europees vervolgens nationaal daana provinciaal en de gemeenten is de laatste;en een combinatie van deze houdt toezicht,handhaaft en legt heffingen op.
  Toch noemt men ons boeren

 • donkersmelkvee

  Ik vind het wel knap dat ze ook iedere keer weer iets vinden om de sector zelf uit elkaar te drijven: verdeel en heers zoals de romeinen al hadden bedacht...

  Een geluk, het roomse rijk kwam ook ten val...

 • minasblunders1

  Dat is niet knap Donkersmelkvee, op dat ministerie weten ze zelf niet eens waar ze mee bezig zijn. Het is ze ver boven de pet gestegen. Maar ja, als je je laat adviseren door het grote licht Oene Oenema dan vraag je om problemen.

Laad alle reacties (78)

Of registreer je om te kunnen reageren.