Home

Nieuws 1381 x bekeken 5 reacties

'Mestgebruiksnormen afhankelijk van opbrengst'

Den Haag – Mestgebruiksnormen zouden in de toekomst afhankelijk moeten worden van de gewasopbrengst. Dat zegt mestspecialist Oene Oenema van de Wageningen UR tijdens een gesprek over het mestbeleid in de Tweede Kamer.

Zijn visie wordt gedeeld door Geert-Jan van der Burgt van het Louis Bolk Instituut en Frank Verhoeven van adviesbureau Boerenverstand. Het ministerie van landbouw lijkt welwillend om te kijken naar gebruiksnormen afhankelijk van de gewasopbrengst. Uit een studie van WUR, in opdracht van het ministerie, blijkt dat de verschillen tussen de gewasopbrengsten zo groot zijn, dat er wel behoefte is aan gedifferentieerde gebruiksnormen.

Tegelijkertijd zegt Oenema dat de huidige cijfers niet aangegeven dat er in de agrarische sector gemiddeld gezien grote problemen zijn met de bodemvruchtbaarheid. Wel zijn er op bedrijfsniveau problemen. “De verwachting is dat het aantal problemen op bedrijfsniveau met het huidige beleid zullen toenemen”, zegt Oenema. Hij is daarom voorstander van opbrengstafhankelijke gebruiksnormen.

Ook Frank Verhoeven van adviesbureau Boerenverstand pleit voor meer maatwerk. Hij zou dit willen doen door het invoeren van de kringloopwijzer, waarin wordt gekeken naar de integrale kringloop van stikstof, fosfaat en koolstof. “In dit systeem kan de input en output geborgd worden. De rest moet worden overgelaten aan de boer. Hij moet bijvoorbeeld zelf kunnen kiezen welke bemestingsmachines hij gebruikt”, vindt Verhoeven. Hij zou graag ontwikkelruimte zien waar in een groep boeren aan de slag kan met het nieuwe systeem.  CDA-Kamerlid Jaco Geurts ziet er wel iets in om een proefstatus te geven voor het systeem. Hij vindt dat voor innovatie ruimte moet worden gegeven. “Het moet niet alleen bij een proefstatus blijven, de overheid moet er ook vertrouwen in krijgen dat het systeem effectief is, zodat het verder uitgebreid kan worden”, vindt Verhoeven. Hij vreest dat het anders bij een pilot blijft.

Oenema wijst erop dat het mestbeleid in Nederland heeft geleid tot een aanzienlijke milieuwinst, ook al worden de doelen nog niet overal gehaald. Voor de landbouw zijn de gevolgen van het mestbeleid beperkt. De opbrengsten zijn ondanks aanscherpen van de mestnormen voor bijna alle gewassen gestegen en de sector is concurrentiekrachtig op internationaal niveau.

PvdA-Kamerlid Sjoera Dikkers vraagt de mestdeskundigen hoe de politiek de afweging moet maken tussen milieu en landbouw in dit dossier. Van der Burgt wijst erop dat de politiek voor de toekomst lef moet hebben om keuzes te maken. “De politiek moet grenzen stellen met wat we willen met de veehouderij. Er is een gigantisch mestoverschot, dat krijgen we niet weg. Dat zou nadelige gevolgen kunnen hebben voor een aantal  boeren”, zegt Van der Burgt.

Laatste reacties

 • miniplaat

  Waar ze toch elke keer dat gigantische mestoverschot vandaan halen vraag ik mij af. Hopelijk wordt er wel een beetje doorgepakt naar aanleiding van dit gesprek, dit zou wel eens een beter mestbeleid kunnen betekenen. In plaats van monstername per 5ha, gewoon kijken naar de opbrengst per perceel om de mestgift te bepalen. Dit is stukken praktischer en goedkoper, vooral voor de boeren onder ons met meer grond.

 • minasblunders1

  En onze gróóóóte deskundige maar turen op de cijfertjes. Een echte deskundige zou eens in de praktijk gaan kijken, daar gebeuren heel andere dingen dan op papier.

 • theorikyreintjes1

  Het doel moet zijn zoveel mogelijk uit de mest te halen op een zo goedkoop mogelijke manier. Dat is duurzaam!!! Er is altijd geroepen dat er een groot mestprobleem is! Ik denk als alle aandacht op een goede verdeling in het land en een goede benutting was gegaan, er heel veel geld bespaart was! Er is ongelofelijk veel geld over de balk gegooid! En arme grond en arme boeren aan over gehouden! Er zijn vrachten papier aan vuil gemaakt, allemaal milieuvervuiling!

 • minasblunders1

  Ik sluit me bij de vorige spreker aan. Dit is zoals het vroeger ging: Bedrijven die mest over hadden brachten het gewoon naar bedrijven die het goed konden gebruiken. Simpeler kan het niet en goedkoper ook niet. Maar de politiek meent persé een probleem in stand te moeten houden, helaas gesteund door bepaalde boeren.

 • Sjaak

  Pffffff.....de reakties zijn TE dom om op te reageren...

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.