Home

Nieuws 2328 x bekeken

Geen lagere uitspoeling bij bemesten zonder dierlijke mest

Vredepeel/Den Haag - Geen aanvoer van organische stof leidt op termijn niet tot een lagere uitspoeling van mineralen naar het grondwater. Dat blijkt uit een praktijkproef van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) in Vredepeel, waarin systemen met gebruik van organische stof en zonder organische stof worden vergeleken.

In de eerste jaren van de proef bleek dat bij gebruik van dierlijke mest de nitraatconcentraties 20 mg/l hoger waren dan bij het systeem zonder organische stof. De hogere uitspoeling komt mogelijk door hogere mineralisatie uit de dierlijke mest in perioden zonder gewasgroei. In 2012 zijn de nitraatconcentraties in het grondwater bij beide proeven gelijk. Dit komt mogelijk door de opbrengstdaling bij de proef zonder organische stof, die is opgelopen tot 13 procent. De onderzoekers denken dat de lagere mineralisatie in het systeem zonder organische stof in 2012 teniet is gedaan door de lagere stikstofopname. De nitraatconcentraties waren in 2012 veel lager dan in de periode vóór 2009 toen ze rond de 100-120 mg nitraat per liter lagen.

De Tweede Kamer houdt woensdag een rondetafelgesprek over bodemvruchtbaarheid, in het kader van de nieuwe mestwet en het vijfde actieprogramma nitraatrichtlijn. Hier spreken Oene Oenema van de Wageningen UR, Geert-Jan van der Burgt van het Louis Bolk Instituut en Frank Verhoeven van adviesbureau Boerenverstand. Verhoeven vindt dat het mestbeleid integraler moet worden bekeken. “Dan is er weer een probleem met ammoniak, dan weer met fosfaat. Voor ieder probleem wordt een nieuwe oplossing bedacht, maar het lost het uiteindelijk niet op”, constateert Verhoeven. Hij is van mening dat met de kringloopgedachte met stikstof, fosfaat en koolstof alle excessen met mest opgelost kunnen worden, omdat alles met elkaar verbonden is.
Van der Burgt benadrukt dat organische stof een sleutelrol speelt in de bodemvruchtbaarheid op de lange termijn. Het is volgens hem daarom van belang om de werkwijze van veel boeren om minder dierlijke mest te gebruiken te ontmoedigen. Ook zouden er meer mogelijkheden moeten komen om reparatiebemesting met compost mogelijk te maken. Van der Burgt wijst erop dat niet alle verbetering van de bodemvruchtbaarheid via regelgeving moet plaatsvinden. “Door stro onder te ploegen in plaats van af te voeren en door minder diepwerkende grondbewerking of door het zaaien van groenbemesters is in de bedrijfsvoering ook mogelijk om het organische stofgehalte op niveau te houden.

Of registreer je om te kunnen reageren.