Home

Nieuws 1881 x bekeken 2 reacties

Fosfaatproductie 5 miljoen gedaald

Den Haag – De productie van fosfaat door de Nederlandse veestapel is in 2012 met 5 miljoen kilo gedaald naar 165 miljoen kilo fosfaat. Dat blijkt uit aangepaste cijfers van statistiekbureau CBS die zijn gecorrigeerd voor effecten van het voerspoor.

De uitstoot van fosfaat blijft daarmee ruim onder het fosfaatplafond in het huidige mestbeleid van 173 miljoen kilo. De grootste bijdrage aan de afname van de fosfaatuitscheiding komt voor rekening van varkens (-3,4 miljoen kilo), gevolgd door rundvee (-1 miljoen kilo) en pluimvee (-0,4 miljoen kilo). Bij de fosfaatuitscheiding van varkens spelen zowel lagere uitscheidingsfactoren per dier als een kleinere veestapel een rol.

De lagere uitscheidingsfactoren per vleesvarken en per zeug zijn vooral het gevolg van een lager fosforgehalte van het voer. De daling van het P-gehalte van het voer hangt samen met de keuze van grondstoffen op basis van prijzen. Ook is het assortiment meer afgestemd op het mesten van beren. Bij vleesvarkens is daarnaast sprake van een verdere verbetering van de voerconversie waardoor minder voer nodig is per kilo groei. Ten slotte nam in vergelijking met 2011 het aantal zeugen af met ongeveer 4 procent en het aantal vleesvarkens met ongeveer 1 procent.

Het gemiddelde fosforgehalte (P) van rundveemengvoer daalde van 4,8 gram P/kilo in 2011 tot 4,3 gram in 2012. Deze daling is het resultaat van het convenant voerspoor waarin afspraken zijn vastgelegd met de mengvoederindustrie over beperking van het fosforgehalte van rundveemengvoer. Het effect hiervan op de fosfaatuitscheiding in 2012 is een daling met 2,6 miljoen kilo. Door andere factoren, zoals hogere P-gehalten van ruwvoer en een hoger voerverbruik door toename van de melkproductie, blijft de daling van de fosfaatuitscheiding van rundvee beperkt tot 1 miljoen kilo. In 2011 daalde de fosfaatuitscheiding van rundvee door beperking van het P-gehalte van mengvoer al met 5 miljoen kilo.

Bij pluimvee zijn de uitscheidingsfactoren per dier gelijk bleven of zelfs iets toegenomen. Het aantal leghennen nam in 2012 af met 4 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Per saldo daalt de fosfaatuitscheiding van pluimvee licht (0,4 miljoen kilo).

De nieuwe cijfers zijn een prognose waarin de mineralenuitscheiding per dier gebaseerd is op cijfers van 2012 over de opname van stikstof en fosfor via het voer en de vastlegging in dierlijke producten. In de loop van dit jaar worden de definitieve cijfers vastgesteld, die kunnen dan naar schatting nog 2 miljoen kilo afwijken.

Laatste reacties

  • koestal

    ik heb al koeien gehad met fosfaatgebrek,dus ik heb het al gemerkt

  • peter1939

    heb je geen slimme voerleverancier die t goed uitrekend. 3,5 p/kg ds is optimaal, lager heeft geen zin en is ook niet slim....ivm dreigende tekort op diernivo...

Of registreer je om te kunnen reageren.