Home

Nieuws 1324 x bekeken 4 reacties

Schultz ziet nog niets in 'vervuiler betaalt' bij kaderrichtlijn water

Den Haag – Minister Melanie Schultz – Van Haegen van Infrastructuur en Milieu ziet voorlopig niets in een extra heffing voor vervuilers in de kaderrichtlijn water (KRW).

Dat zei ze tijdens een debat in de Tweede Kamer in reactie op een motie van PvdA-Kamerlid Lutz Jacobi.

Jacobi wil voorkomen dat de extra kosten voor de maatregelen voor schoon water in het kader van de KRW worden afgewenteld op burgers. Ze pleit er daarom voor dat bedrijven, waaronder boeren, die het water vervuilen een extra premie van bijvoorbeeld 2 procent betalen.
Schultz vindt de motie veel te kort door de bocht. Ze wijst erop dat de kosten van de KRW zowel door het Rijk als door de waterschappen worden betaald. Voor de periode tot 2015 zijn de budgetten al gereserveerd, voor daarna moet nog geld gevonden worden. De minister wijst erop dat door het verdelen van de kosten over het rijk en de waterschappen, zo efficiënt mogelijk wordt gewerkt. Het stellen van heffingen voor de vervuilende partijen is volgens Schultz heel complex.

"Waar kunnen de kosten bijvoorbeeld worden verhaald van het verhoogde nitraatgehalte als gevolg van eeuwenlange landbouwpraktijken?", geeft ze als voorbeeld. In juni komt Schultz met een voorstel over de verdere uitvoering van de KRW, waarin ze terugkomt op de wijze waarop de financiering van de kosten van schoon water wordt geregeld. "Ik zou eerst moeten bestuderen of ik het verstandig vind om het op die manier vorm te geven, of dat ik het toch als een algemene opgave voor het Rijk en de waterschappen zie, waarbij niet specifiek het principe wordt gehanteerd dat de vervuiler betaalt.
Tijdens het debat over de nieuwe waterwet toonden Kamerleden van D66, PvdA, Christenunie en CDA zich bezorgd over de hoogte van waterschapslasten. De nieuwe waterwet is de juridische verankering van het Bestuursakkoord Water. Hierin is afgesproken dat de waterschappen voor 50 procent bijdragen aan de maatregelen voor waterveiligheid, in plaats van dat de kosten volledig door het Rijk worden bekostigd. Kamerleden vrezen dat dit leidt tot forse prijsstijgingen van de waterschapslasten.

D66-Kamerlid Wassila Hachchi wil dat de staatssecretaris de aangenomen motie van partijgenoot Gerard Schouw naleeft, waarin wordt gevraagd om de verhogingen van de waterschapslasten te monitoren en in te grijpen als de stijging hoger dan 5 procent is. Volgens Schultz is de bezorgdheid van de Kamer onterecht. "Dit jaar zijn er maar twee waterschappen waar de waterschapslasten meer stijgen dan de 5 procent. Dit komt door fusies", zegt Schultz. Ze wijst erop dat de doelstelling van de waterwet is om juist de kosten te verlagen, doordat waterschappen zelf bij moeten dragen en daarmee zelf verantwoordelijk worden voor het budget voor maatregelen. "Of je het nu via het Rijk bekostigt en het met de blauwe envelop bij de burger terechtkomt of via de waterschapsbelasting, op beide momenten zitten de lasten uiteindelijk bij de inwoners van ons land. Wij streven ernaar dat we het met de nieuwe werkwijze efficiënter en beter kunnen doen."

De Tweede Kamer stemt volgende week over de nieuwe Waterwet. Het ziet ernaar uit dat de wet wordt aangenomen.

Laatste reacties

 • boerrick

  Ben het niet vaak met pvda eens maar nu eigenlijk wel. Wat we vervuild moet we toch zelf betalen en niet op de burgers afschrijven. Vind ik ook dat we met een maat moeten meten. En alle opbrengsten die aan de landbouw ten goede komen ook niet verdeeld hoeft te worden onder de burgers. Hebt ze immers ook weinig mee te maken moet je dan ook niet willen meedelen.

 • abtje

  Je moet de vervuiler wel laten betalen, al die burgers eten en poepen maar raak. Dat gaat via het riool naar de zuivering waar het 'gereinigd' op het oppervlakte water word geloosd.
  Laat daar nu net heel veel medicijnresten en hormonen inzitten. Ook ontbreekt het niet aan een antibiotica of een stralingkje.
  Dus moet of het drinkwater duurder worden, of de rioolrechtem fors omhoog.
  De grootste vervuiler is en blijft de mens. En hoeveel CO2 komt er niet in de lucht voor stroom, verwarming en transport?
  Moet je al die boeren een compensatie gaan betalen omdat die op hun land CO2 omzetten in O2.
  Laat de vervuilers maar betalen hoor, geen enkel probleem...

 • Mels

  Abtje,idd zo is het wel alleen klinkt dat voor een minister niet leuk. Hoe leg je dat uit aan de achterban. Ik lees nog iets wat mij verwondert.nl. De waterschapslasten stijgen met 5% na een fusie???? Wordt er niet overal geroepen dat er gefuseerd moet worden om de kosten te verlagen of worden de salarissen van de top juist hoger daardoor?

 • koestal

  Meis,de salarissen worden hoger naarmate een chef of directeur meer personeel onder zich heeft ,dus het verhaal van kostenverlaging is lulkoek !

Of registreer je om te kunnen reageren.