Home

Nieuws 502 x bekeken

Provincie Gelderland: geld voor betere verkaveling

Arnhem – De provincie Gelderland stelt 300.000 euro beschikbaar aan de Stichting Effectief Verkavelen in Gelderland (STEVIG) van LTO Noord.

STEVIG gaat verkavelingsprojecten aanjagen met als doel tot een betere structuur voor de grondgebonden landbouw in Gelderland te komen. “Dit is positief voor de landbouw en voor het landelijk gebied in Gelderland”, zo reageert Peter Schrijver van LTO Noord Gelderland.
Volgens Schrijver is een betere structuur hard nodig. “Elk jaar zetten we flink in op kavelruil om de landbouwstructuur te verbeteren. Maar dat is niet genoeg. Ondanks deze inspanningen zien we dat het aantal kavels per agrarisch bedrijf toeneemt en de omvang van de kavels afneemt. Deze slechte verkaveling moet stoppen. We willen meer hectares per jaar ruilen en we willen dat verkavelingsprojecten sneller worden uitgevoerd.”
STEVIG wordt tot en met 2015 financieel gesteund door de provincie. LTO Noord heeft de ambitie om ieder jaar drie tot zes projecten te starten, waarbij ze voor 7.000 hectare de verkaveling wil verbeteren. Schrijver benadrukt dat de boeren in het gebied zelf de verkaveling moeten willen aanpakken. “Het moet hun eigen plan zijn.” LTO Noord ondersteunt ook niet alleen een project, maar doet dat samen met DLG, het Kadaster en Projecten LTO Noord, een zelfstandige dochteronderneming van de belangenorganisatie.
“Als er in een gebied een kavelruilcommissie actief is, wordt die uiteraard bij het project betrokken. Alleen met draagvlak in het gebied kan het project slagen.” Hoewel verkaveling bovenaan de wensenlijst staat, stelt Schrijver dat in de praktijk andere doelen zoals versterking van het landschap, de natuur of watervoorziening aan de orde zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.