Home

Nieuws 979 x bekeken

PBL: krimp en vergrijzing op het platteland

Den Haag - De plattelandsgebieden zullen tot 2040 aanzienlijk krimpen en vergrijzen. Dat voorziet het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

De Nederlandse bevolking blijft als geheel groeien. PBL verwacht dat er tot 2040 ongeveer 1,3 miljoen mensen en 1,1 miljoen huishoudens bijkomen. Regionaal zullen de verschillen groot zijn; steden groeien en het platteland loopt leeg. Vergrijzing vindt vrijwel overal plaats. Het aantal ouderen van boven de 65 verdubbelt tot 2040.

In de dunbevolkte gebieden kan de krimp resulteren in een vicieuze cirkel van dalende woningprijzen, leegstand en leefbaarheidsproblemen. Krimp kan leiden tot een tekort aan arbeidskrachten in de technische sectoren en de zorg. Hoewel het draagvlak in deze regio’s voor bepaalde voorzieningen zal afnemen, kan dat voor zorgvoorzieningen en culturele en recreatieve voorzieningen juist toenemen, vanwege de vergrijzing.
De gemiddelde leeftijd van de beroepsbevolking op het platteland zal harder stijgen dan in stedelijk gebied, voorziet PBL. Dat komt omdat jongeren wegtrekken naar de steden en de ouderen achterblijven. Hierdoor kunnen tekorten ontstaan aan geschikt personeel voor onder andere lichamelijk zware beroepen en beroepen met een hoog opleidingsniveau. Dit maakt het platteland ook minder aantrekkelijk als vestigingsplaats voor bedrijven.

Of registreer je om te kunnen reageren.