Home

Nieuws 2774 x bekeken 4 reacties

Mogelijk toch ontheffing bovengronds bemesten

Den Haag – Kringloopboeren kunnen mogelijk alsnog ontheffing krijgen om bovengronds mest uit te rijden. Dat bleek tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Een ruime Kamermeerderheid van SP, CDA, SGP, Christenunie, VVD, PVV, Groenlinks en PvdD vraagt staatssecretaris Sharon Dijksma (landbouw) om de boeren alsnog ontheffing te geven voor het bovengronds bemesten. Eerder wees Dijksma een verzoek af, omdat het verzoek volgens de Technische Commissie Bodem niet voldoet aan de eisen.

Dijksma legt uit dat er nog een mogelijkheid is om ontheffing te geven aan een specifieke groep boeren. Het moet gaan om een  gecategoriseerde groep boeren. Het moet passen binnen de doelstelling van het ammoniakbeleid en de ontheffing moet duidelijk onderbouwd zijn. De ontheffing moet juridisch gedekt zijn en er mag geen precedentwerking uit voortkomen.

De boeren hebben inmiddels een verzoek voor ontheffing ingediend. “Dat moet nog beoordeeld worden”, zegt Dijksma. Bij de beoordeling zullen ook de resultaten van de herziening van het onderzoek naar de ammoniakuitstoot bij het uitrijden van mest, het onderzoek van de Wageningen UR, worden betrokken. De resultaten van dit onderzoek worden eind mei verwacht.

De Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu reageert positief op de uitlatingen van Dijksma. Ze hebben er vertrouwen in dat ze in mei alsnog een vrijstelling krijgen. "Er is een ruime meerderheid in de Kamer, dus ik verwacht dat we de vrijstelling krijgen", zegt  voorzitter Kors den Hartog van VBBM. In de tussentijd is het volgens Den Hartog de verantwoordelijkheid van de boeren zelf hoe ze de mest uitrijden. Hij weet dat er boeren zijn die de mest nog steeds bovengronds uitrijden. Van een geval is bekend dat hij hiervoor beboet is.

VBBM en de Noordelijke Friese Wouden hebben het verzoek om vrijstelling inmiddels ingediend. Diana Saaman benadrukt dat de boeren een andere werkwijze hebben en mest uitrijden bij vochtig weer of anders water over de uitgereden mest rijden, om ammoniakemmissie tegen te gaan. "Het gaat bovendien om een beperkt aantal boeren. De milieudruk is dus beperkt."

Laatste reacties

 • 138047

  Beter dat er mischien door sommige boeren weer bovengronds mest mag worden uitgereden.

 • hilderink

  Jep

 • Wiegehts

  dus de 1wel en de ander niet

 • Hans Sudfryslan

  Gewoon alles bovengronds uitrijden is beter voor de bodem gesteldheid van de perselen . Het bodemleven komt dan weer in actie en je krijgt ook nog meer weidevogels en alles wat daar bij komt. Door imjecteren maak je de bodemleven alleen maar kapot .

Of registreer je om te kunnen reageren.