Home

Nieuws 865 x bekeken

Meer ammoniakreductie melkveehouderij via voerspoor en management

Den Haag - De generieke reductie van 10 kiloton ammoniakemissie in de veehouderij om ontwikkelruimte te houden voor veehouderij bij natuurgebieden, wordt anders ingedeeld. Een groter deel van de daling wordt gerealiseerd via voer- en managementmaatregelen in de melkveehouderij. Dit betekent dat een kleiner deel hoeft te worden bijgedragen vanuit mestaanwending. Aanleiding voor deze verschuiving is dat er wat onzekerheden zijn rondom de ammoniakemissie uit stallen en bij het bemesten. Ook hebben managementmaatregelen meer effect in de totale bedrijfsvoering.

De reductie is afgesproken tussen het ministerie van landbouw en de landbouwsector, om ontwikkelruimte te houden voor de veehouderij in de omgeving van Natura 2000-gebieden. “LTO heeft mij laten weten er vertrouwen in te hebben dat het gaat lukken deze inspanningen tijdig te realiseren”, schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma in haar brief aan de Tweede Kamer. Bedrijven in de omgeving van Natura 2000-gebieden zitten al jaren op slot. Dit moet worden vlot getrokken via de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), een instrument dat de vergunningverlening rondom Natura 2000-gebieden mogelijk moet maken en tegelijkertijd de realisatie van Natura 2000-doelen dichterbij moet brengen.

Dijksma wil de PAS voor het einde van het jaar afronden. Hiervoor worden de Natura 2000-gebieden voor de zomer aangewezen, zo is afgesproken met provinciale gedeputeerden en met vertegenwoordigers van de Unie van Waterschappen. De aanwijzing gebeurt in drie tranches, in mei, juni en voor de zomer. Dijksma wil het wetsvoorstel dat nodig is om de PAS vast te stellen voor de zomer naar de Tweede Kamer sturen. Per 1 juli willen de bestuurders de concept-bouwstenen voor de PAS gereed hebben, waarna vanaf oktober de plannen zodanig gereed zijn dat de provinciale politiek deze kan behandelen. Hiervoor worden na de zomer de beschrijving van het PAS-systeem en de Milieu Effectrapportage bekend.  Doelstelling is dat er 15 december een PAS-akkoord is, dat door alle provincies wordt gesteund.

Op basis van de huidige analyses lijkt er voor nagenoeg alle gebieden voldoende ontwikkelruimte beschikbaar te zijn voor economische activiteiten, mede door de afspraak tussen Rijk en landbouwsector over de daling van 10 kiloton ammoniakemissie in 2030.

Dijksma stelt dit jaar verschillende subsidieregelingen open voor het ontwikkelen van voer- en managementmaatregelen voor het uitrijden van mest en reducerende maatregelen voor de uitstoot van ammoniak uit stallen. In totaal is 16 miljoen euro beschikbaar.

Of registreer je om te kunnen reageren.